Dokument & lagar (169 träffar)

Föredragningslista 2010/11:25

2010/11:25 Onsdagen den 1 december 2010 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 25 november Ärenden för hänvisning till utskott Förslag Proposition 2  2010/11:50 Stabiliserings- och associeringsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater,

2010-12-01

Föredragningslista 2010/11:25 (doc, 142 kB) Föredragningslista 2010/11:25 (pdf, 23 kB)

Föredragningslista 2010/11:21

2010/11:21 Torsdagen den 25 november 2010 Kl. 12.00 Interpellationssvar 14.00 Frågestund 1  Anmälan om sammansatt utrikes- och försvarsutskott Anmälan om fördröjt svar på interpellation 2  2010/11:53 av Johan Andersson S Nationella mål för fortsatt vindkraftsutbyggnad Svar på interpellationer Interpellationer

2010-11-25

Föredragningslista 2010/11:21 (doc, 110 kB) Föredragningslista 2010/11:21 (pdf, 20 kB)

Föredragningslista 2010/11:61

2010/11:61 Torsdagen den 17 februari 2011 Kl. 12.00 Interpellationssvar 14.00 Statsministerns frågestund 14.45 Aktuell debatt Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet fredagen den 11 februari Anmälan om kompletteringsval 2  Laila Olsen S som suppleant i justitieutskottet fr.o.m. den 1 mars t.o.m.

2011-02-17

Föredragningslista 2010/11:61 (doc, 75 kB) Föredragningslista 2010/11:61 (pdf, 22 kB)

Föredragningslista 2010/11:60

2010/11:60 Onsdagen den 16 februari 2011 Kl. 09.00 Utrikespolitisk debatt Arbetsplenum Votering efter debattens slut i NU10 dock tidigast kl. 17.00 1  Utrikespolitisk debatt Justering av protokoll 2  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 10 februari Ansökan om ledighet 3  Nina Larsson FP fr.o.m. den 27

2011-02-16

Föredragningslista 2010/11:60 (doc, 71 kB) Föredragningslista 2010/11:60 (pdf, 21 kB)

Föredragningslista 2010/11:49

2010/11:49 Torsdagen den 27 januari 2011 Kl. 14.00 Frågestund Frågestund 1  Frågor besvaras av: Justitieminister Beatrice Ask M Landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Statsrådet Birgitta Ohlsson FP Statsrådet Peter Norman M Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Justering av protokoll 2  Protokollet från sammanträdet

2011-01-27

Föredragningslista 2010/11:49 (doc, 45 kB) Föredragningslista 2010/11:49 (pdf, 16 kB)

Föredragningslista 2010/11:50

2010/11:50 Fredagen den 28 januari 2011 Kl. 09.00 Interpellationssvar Avsägelser 1  Michael Svensson M som ledamot i kulturutskottet 2  Bo Bernhardsson S som suppleant i konstitutionsutskottet Anmälan om kompletteringsval 3  Peder Wachtmeister M som ledamot i kulturutskottet Utökning av antalet suppleanter

2011-01-28

Föredragningslista 2010/11:50 (doc, 63 kB) Föredragningslista 2010/11:50 (pdf, 20 kB)

Föredragningslista 2010/11:46

2010/11:46 Måndagen den 24 januari 2011 Kl. 13.00 Bordläggningsplenum Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet tisdagen den 18 januari Meddelande om frågestund Torsdagen den 27 januari kl. 14.00 2  Följande statsråd kommer att delta: Justitieminister Beatrice Ask M Landsbygdsminister Eskil Erlandsson

2011-01-24

Föredragningslista 2010/11:46 (doc, 53 kB) Föredragningslista 2010/11:46 (pdf, 21 kB)

Föredragningslista 2010/11:47

2010/11:47 Tisdagen den 25 januari 2011 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet onsdagen den 19 januari Anmälan om inkommen granskningsrapport från Riksrevisionen 2  RiR 2011:6 Kostnadskontroll i stora järnvägsinvesteringar

2011-01-25

Föredragningslista 2010/11:47 (doc, 66 kB) Föredragningslista 2010/11:47 (pdf, 21 kB)

Föredragningslista 2010/11:48

2010/11:48 Onsdagen den 26 januari 2011 Kl. 09.00 Aktuell debatt om våldsbejakande extremism Arbetsplenum 13.00 Aktuell debatt om svenska elevers skolresultat 16.00 Votering 1  2 Aktuell debatt om våldsbejakande extremism Justering av protokoll 2  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 20 januari Avsägelse

2011-01-26

Föredragningslista 2010/11:48 (doc, 78 kB) Föredragningslista 2010/11:48 (pdf, 22 kB)

Föredragningslista 2010/11:39

2010/11:39 Tisdagen den 21 december 2010 första sammanträdet Kl. 09.00 Arbetsplenum Votering efter debattens slut 13.00 Återrapportering från Europeiska rådets möte Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet onsdagen den 15 december Anmälan om kompletteringsval 2  Krister Örnfjäder S som suppleant

2010-12-21

Föredragningslista 2010/11:39 (doc, 132 kB) Föredragningslista 2010/11:39 (pdf, 24 kB)

Föredragningslista 2010/11:38

2010/11:38 Måndagen den 20 december 2010 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet måndagen den 13 och tisdagen den 14 december Avsägelser 2  Torkild Strandberg FP som ledamot i riksdagen fr.o.m. tisdagen den 21 december 3  Eva Olofsson V som suppleant i justitieutskottet

2010-12-20

Föredragningslista 2010/11:38 (doc, 131 kB) Föredragningslista 2010/11:38 (pdf, 27 kB)

Föredragningslista 2010/11:41

2010/11:41 Onsdagen den 22 december 2010 Kl. 09.00 Interpellationssvar Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 16 december Berättelse från Valprövningsnämnden 2  Tina Acketoft FP som ny riksdagsledamot fr.o.m. den 21 december Avsägelse 3  Ulf Nilsson FP som suppleant i Europarådets

2010-12-22

Föredragningslista 2010/11:41 (doc, 135 kB) Föredragningslista 2010/11:41 (pdf, 26 kB)

Föredragningslista 2010/11:40

2010/11:40 Tisdagen den 21 december 2010 andra sammanträdet Arbetsplenum sammanträdet börjar 10 min. efter det första sammanträdet som påbörjades kl. 9.00 Beslut efter debattens slut Avslutning Ärende för debatt och avgörande beslut efter debattens slut Reservationer Finansutskottets betänkanden 1  2010/11:FiU10

2010-12-21

Föredragningslista 2010/11:40 (doc, 85 kB) Föredragningslista 2010/11:40 (pdf, 19 kB)

Register 1940:Tfu Andra kammaren

1 Register till andra kammarens tillfälliga utskotts utlåtanden m. m. vid lagtima riksdagen år 1940. Av numren i högra kolumnen angiva de romerska silfrorna IV första femte tillfälliga utskottet, och övriga siffror utlåtandets nummerA. Arbetsmarknaden.I:2, 3 B. Bostäder å fartyg.n: 1 Byggnadskostnader.II: 2 Byggnadskredit.II:

1940-01-01

Register 1940:Tfu Andra kammaren (pdf, 162 kB)

Register 1940:Tfu Första kammaren

1 Register till första kammarens tillfälliga utskotts utlåtanden m. m. vid lagtima riksdagen år 1940. Av numren i högra kolumnen angiva de romerska siffrorna I och II första resp. andra tillfälliga utskottet, och övriga siffror utlåtandets nummer.A. Arbetsmarknaden.4, 5 Auktoriseringsförfarande vid motorreparationer.11:2

1940-01-01

Register 1940:Tfu Första kammaren (pdf, 152 kB)

Register 1940:Säru3 - urtima

1 Register till tredje särskilda utskottets utlåtanden och memorial vid 1940 års urtima riksdag. Nr å Uti. resp. mein. A. Arbetsförmedling: lag ang. ändrad lydelse av fjärde stycket i övergångsbestämmelserna till lagen den 18 april 1935 nr 113 med vissa bestäm melser om arbetsförmedling 3 Arvode: ang. ersättning till

1940-01-01

Register 1940:Säru3 - urtima (pdf, 233 kB)

Register 1940:Säru2 - urtima

1 Register över andra särskilda utskottets utlåtanden och memorial vid 1940 års urtima riksdag. Nr å uti. eller mern. A. Abnorma skyddshemselever, manliga, anstalt för.13:1. Aeroplan Aktiebolaget, Svenska, avtal rörande leverans av flygmateriel till staten.63. Aktier, teckning av aktier i: Aktiebolaget Transitotrafik.6:

1940-01-01

Register 1940:Säru2 - urtima (pdf, 633 kB)

Register 1940:Säru1 - urtima

1 Register över de av första särskilda utskottet vid 1940 års urtima riksdag avgivna utlåtanden och memorial. Nr å uti. eller mern. A. Arvsskatt: ang. förordning om rätt att använda försvarsobligation såsom betalningsmedel vid erläggande av arvsskatt m. m.2 Automobilskatt: ang. ändrad lydelse av 1 och 5 förordningen

1940-01-01

Register 1940:Säru1 - urtima (pdf, 169 kB)

Register 1940:Su

1 Register över statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1940 års lagtima riksdag. Nr å uti. eller mein. A. Ackord beträffande lån från statens utlåningsfonder, bemyndigande för Kungl. Majit att biträda sådana.210. Ackordhästar, motioner om anslag för utackordering av varmblodiga 4: 27. Affärsverk, statens, utgifter

1940-05-01

Register 1940:Su (pdf, 3381 kB)

Register 1940:L2u

1 Register till andra lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1946 års lagtima riksdag. Nr å uti. resp. mern. A. Alkoholistlagen: fÖriqo äadrad av 7 lagen den 12 juni V er stug 9 fÖhifgiSolatg ändr.ad lydehe av 1 la8en den 14 oktober 1939 nr 727 om förbud mot arbetstagares avskedande med anledning av värnpliktstjänstgöring

1940-01-01

Register 1940:L2u (pdf, 419 kB)