Dokument & lagar (169 träffar)

Register 1940:L1u

1 Register till första lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1940 års lagtima riksdag. Nr å uti. eller mern. A. Adoption: angående utredning om vissa ändringar i lagen om adoption m. m. 25 Aktiebolag: angående viss ändring i lagen örn aktiebolag.22 Allmän förfogandelag: angående fortsatt giltighet av allmänna förfogandelagen

1940-01-01

Register 1940:L1u (pdf, 379 kB)

Register 1940:Ku

Konstitutionsutskottets register. 1 Förteckning över konstitutionsutskottets utlåtanden och memorial vid 1940 års lagtima riksdag. Nr Utlåtandets eller memorialets rubrik Datum Dess behandling i Anmärkningar första kammaren andra kammaren 24 jan. 30 jan. Lades till hand-lingarna. 30 jan. Lades till hand-lingarna.

1940-01-01

Register 1940:Ku (pdf, 561 kB)

Register 1940:Ju

1 Register över jordbruksutskottets utlåtanden och memorial vid 1940 riksdag. Personregister se under Motioner.A. Abisko, seismologiska och magnetiska iakttagelser i, bidrag till Ackordslån och hjälplån till jordbrukare.Ackordsuppgörelser i fråga om kronans fordringar för försålda kronoegendomar, bemyndigande för Kungl.

1940-01-01

Register 1940:Ju (pdf, 1432 kB)

Register 1940:Bu

Bankoutskottets register. 1 Register över bankoutskottets utlåtanden och memorial vid 1940 års riksdag. I. Riksbanken. Nr å uti. eller mern. Ansvarsfrihet för fullmäktige.13: 3, Avdelningskontor, Se Avskrivning. Avlöningsreglementet för riksdagens verk, ang. vissa ändringar m. m. 48. Avskrivning av osäker fordran vid

1940-01-01

Register 1940:Bu (pdf, 535 kB)

Register 1940:Bevu

1 Register över de av bevillningsutskottet vid 1940 års lagtima riksdag avgivna betänkanden och memorial. A. Accis: om accis å margarin och vissa andra fettvaror m. m Nr å betänk. eller mern. 46 B. Bensin: ang. tilläggsskatt å bensin.42 ang. tillfällig skatt å bensin, som finnes i riket den 1 juli 1940 42 Se även

1940-12-31

Register 1940:Bevu (pdf, 379 kB)

kadep 1940:1 - urtima

Riksdagens kanslideputerades memorial Nr 1. 1 Nr 1. Ankom till riksdagens kansli den 6 augusti 1940 kl. 11 f. m. Riksdagens kanslideputerades memorial angående antagande av tjänstemän i riksdagens kansli. Vid sammanträde den 6 innevarande månad i den ordning 80 i riksdagsordningen föreskriver hava till tjänstemän i riksdagens

1940-08-06

kadep 1940:1

Riksdagens kanslideputerades memorial Nr 1. Nr 1. Ankom til riksdagens kansli den 15 januari 1940 kl. 9 f. m. Riksdagens kanslideputerades memorial angående antagande av tjänstemän i riksdagens kansli. Vid sammanträde den 15 innevarande månad i den ordning 80 riksdagsordningen föreskriver hava till tjänstemän i riksdagens

1940-01-15

Register 1940:reg - urtima

REGISTER ÖVER RIKSDAGENS PROTOKOLL MED BIHANG URTIMA RIKSDAGEN 1940 STOCKHOLM 1941 K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 85 Summarisk förteckning över protokoll med bihang vid urtima riksdagen år 1940. Protokoll. Första kammarens protokoll h. 122. Andra kammarens protokoll h. 122. Sami. Arel. 1 3 4 11 1 11 2 11 3

1940-04-26

Register 1940:reg - urtima (pdf, 9334 kB)

Register 1940:reg

REGISTER ÖVER RIKSDAGENS PROTOKOLL MED BIHANG LAGTIMA RIKSDAGEN 1940 STOCKHOLM 1940 K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 1720 4o Summarisk förteckning över protokoll med bihang vid lagtima riksdagen år 1940. Protokoll. Första kammarens protokoll h. 140. Andra kammarens protokoll h. 1-44. Sami. Avd. 1 1 2 3 4 5 1

1940-07-03

Register 1940:reg (pdf, 31722 kB)