Dokument & lagar (211 träffar)

Departementsserien 2010:9

Effektivare insatser mot ungdomsbrottslighet Förord Genom beslut den 17 mars 2009 av chefen för Justitiedepartementet uppdrogs åt länspolismästaren Mats Löfving att biträda departementet med en översyn av hur rättsväsendets myndigheter arbetar med ungdomar som riskerar att utveckla en vanekriminell livsstil. Den 1 april

2011-01-01

Departementsserien 2010:9 (pdf, 1036 kB)

Departementsserien 2010:5

Ds 2010:5 Upphävande av lagen 1990:1183 om tillfällig försäljning Integrations- och jämställdhetsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes

2011-01-01

Departementsserien 2010:5 (pdf, 120 kB)

Departementsserien 2010:46

Ds 2010:46 Sveriges tillträde till konventionen om klusterammunition Utrikesdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm

2011-01-01

Departementsserien 2010:46 (pdf, 2407 kB)

Departementsserien 2010:29

ds 2010 29 m.m EU, inom krigsmateriel av överföring om direktiv av Genomförande Ds 2010:29 Genomförande av direktiv om överföring av krigsmateriel inom EU, m.m. 106 47 Stockholm Tel 08-598 191 90 Fax 08-598 191 91 order.fritzesnj.se www.fritzes.se ISBN 978XXX-91-XX-38-XX-23433-XXXXX-4 ISSN-X ISSN0284XXXX-6012-X

2011-01-01

Departementsserien 2010:29 (pdf, 2752 kB)

Departementsserien 2010:16

Ds 2010:16 En myndighet för bortförda barn Utrikesdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-598

2011-01-01

Departementsserien 2010:16 (pdf, 685 kB)

Departementsserien 2010:40

Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll 5 Författningsförslag 6 Förslag till lag om ändring i radio- och tv-lagen 2010:6966 1 Även tv och sökbar text-tv som sänds genom tråd ska göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.17 1.1 Bakgrund 17 1.2 Skälen för förslaget 19 2 Kortare annonsavbrott

2011-01-01

Departementsserien 2010:40 (pdf, 243 kB)

Departementsserien 2010:44

Ds 2010:44 Genomförandet av det nya föräldraledighetsdirektivet Arbetsmarknadsdepartementet Ds 2010:44 Genomförandet av det nya föräldraledighetsdirektivet Arbetsmarknadsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag

2010-12-02

Departementsserien 2010:44 (pdf, 722 kB)

Departementsserien 2010:48

Ds 2010:48 Utvärdering av lagen 1997:379 om försöksverksamhet avseende medverkan av Konsumentombudsmannen i vissa tvister Integrations- och jämställdhetsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets

2011-01-01

Departementsserien 2010:48 (pdf, 543 kB)

Departementsserien 2010:31

Ds 2010:31 Miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster Näringsdepartementet Ds 2010:31 Miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster Näringsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

2010-11-02

Departementsserien 2010:31 (pdf, 1498 kB)

Departementsserien 2010:32

Ds 2010:32 Ändringar i fusions- och delningsdirektiven förslag till genomförandeåtgärder Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes

2010-10-25

Departementsserien 2010:32 (pdf, 1752 kB)

Departementsserien 2010:35

Ds 2010:35 Arbetsmarknadsdepartementet Ändringar i Arbetsförmedlingens och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens registerlagar Tydligare och mer ändamålsenliga regler för personuppgiftsbehandling SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

2010-10-21

Departementsserien 2010:35 (pdf, 527 kB)

Departementsserien 2010:34

Innehåll Sammanfattning.7 1 Lagtext.9 1.1 Lag om märkning av energirelaterade produkter 9 1.2 Lag om ändring i lagen 2008:112 om ekodesign 15 2 Bakgrund 25 2.1 Energimärkning av hushållsapparater 25 2.2 Den inre marknaden och fri rörlighet för varor.31 2.3 Svensk standardisering.33 2.4Den integrerade produktpolitiken

2010-10-21

Departementsserien 2010:34 (pdf, 2431 kB)

Departementsserien 2010:36

Ds 2010:36 En översyn av regelverket för sprutor och kanyler Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax:

2010-10-28

Departementsserien 2010:36 (pdf, 432 kB)

Departementsserien 2010:30

Sweden´s fifth national report under the Convention on Nuclear Safety Ds 2010:30 Swedens fifth national report under the Convention on Nuclear Safety Swedish implementation of the obligations of the Convention Ministry of the Environment Sweden This report is on sale in Stockholm at Fritzes Customer Service, which

2010-09-07

Departementsserien 2010:30 (pdf, 4968 kB)

Departementsserien 2010:33

Ds 2010: Borttagande av samtyckeskravet för behandling av känsliga och ömtåliga personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 5 2 Författningsförslag 7 2.1Förslag till lag om ändring i lagen 2002:546 om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska

2010-10-01

Departementsserien 2010:33 (pdf, 247 kB)

Departementsserien 2010:28

Ds 2010:28 Nya kapitel i kulturminneslagen författningsändringar vid ett svenskt tillträde till Unidroit-konventionen om kulturföremål som stulits eller förts ut olagligt Kulturdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på

2010-07-20

Departementsserien 2010:28 (pdf, 843 kB)

Departementsserien 2010:27

Innehåll 1 Promemorians huvudsakliga innehåll.9 2 Promemorians lagförslag.11 2.1 Förslag till lag om elektroniska pengar.11 2.2Förslag till lag om ändring i lagen 1987:667 om ekonomiska föreningar.26 2.3 Förslag till lag om ändring i konkurslagen 1987:67228 2.4Förslag till lag om ändring i lagen 1992:160 om utländska

2010-08-19

Departementsserien 2010:27 (pdf, 996 kB)

Departementsserien 2010:25

Ds 2010:25 Genomförande av rådets rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst

2010-07-20

Departementsserien 2010:25 (pdf, 703 kB)

Departementsserien 2010:24

Ds 2010:24 Hyra av lös sak Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-598 191 91 Ordertel:

2010-08-02

Departementsserien 2010:24 (pdf, 546 kB)

Departementsserien 2010:15

Till statsrådet Jan Björklund Den 16 november 2009 beslutade statsrådet Jan Björklund att uppdra åt departementsrådet Leif Davidsson U2009/6672/SAM att föreslå de författningsändringar som är nödvändiga för att betyg från och med årskurs 6 i grundskolan ska kunna införas U2009:BDessutom ska departementssekreteraren Annika

2010-05-18

Departementsserien 2010:15 (pdf, 424 kB)