Dokument & lagar (217 träffar)

EU-nämndens dokument 2010/11:247105

EU-NÄMNDEN  PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2010/11:12 DATUM 2010-11-26 TID 09.30-14.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunktII stöd för regeringens

2010-11-26

EU-nämndens dokument 2010/11:247104

EU-NÄMNDEN  PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2010/11:10 DATUM 2010-11-19 TID 09.30-12.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunktII stöd för regeringens

2010-11-19

EU-nämndens dokument 2010/11:247103

EU-NÄMNDEN  PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2010/11:11 DATUM 2010-11-21 TID 17:00-17:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunktII stöd för regeringens

2010-11-21

EU-nämndens dokument 2010/11:247106

EU-NÄMNDEN  PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2010/11:13 DATUM 2010-11-28 TID 12:00-12:45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunktII stöd för regeringens

2010-11-28

EU-nämndens dokument 2010/11:244375

EU-NÄMNDEN  PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2010/11:6 DATUM 2010-10-27 TID 13.00-13.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunktII stöd för regeringens

2010-10-27

EU-nämndens dokument 2010/11:244374

EU-NÄMNDEN  PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2010/11:7 DATUM 2010-10-27 TID 13.30-15.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunktII stöd för regeringens

2010-10-27

EU-nämndens dokument 2010/11:2442BF

EU-NÄMNDEN  PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2010/11:5 DATUM 2010-10-22 TID 09.30-12.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunktII stöd för regeringens

2010-10-22

EU-nämndens dokument 2010/11:24322C

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2010/11:3 DATUM 2010-10-15 TID 9.30-12.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunktII stöd för regeringens

2010-10-15

EU-nämndens dokument 2010/11:24360D

EU-NÄMNDEN  PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2010/11:4 DATUM 2010-10-20 TID 09.30-10.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunktII stöd för regeringens

2010-10-20

EU-nämndens dokument 2010/11:292BD7

EU-NÄMNDEN  PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2010/11:32 DATUM 2011-04-08 TID 09.00-13.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för

2011-04-08

EU-nämndens dokument 2010/11:24496F

EU-NÄMNDEN  PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2010/11:9 DATUM 2010-11-12 TID 09.30-12.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunktII stöd för regeringens

2010-11-12

EU-nämndens dokument 2010/11:24496E

EU-NÄMNDEN  PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2010/11:8 DATUM 2010-11-05 TID 09.30-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunktII stöd för regeringens

2010-11-05

EU-nämndens dokument 2010/11:28FC6D

EU-NÄMNDEN  PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2010/11:31 DATUM 2011-03-25 TID 09.00-09.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för

2011-03-25

EU-nämndens dokument 2010/11:29337B

EU-NÄMNDEN  PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2010/11:34 DATUM 2011-05-13 TID 09.00-12.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för

2011-05-13

EU-nämndens dokument 2010/11:29337A

EU-NÄMNDEN  PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2010/11:33 DATUM 2011-05-06 TID 09.00-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för

2011-05-06

EU-nämndens dokument 2010/11:242CAF

EU-NÄMNDEN  PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2010/11:1 DATUM 2010-10-08 TID 10.00-13.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunktII stöd för regeringens

2010-10-08

EU-nämndens dokument 2010/11:242CA3

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2010/11:2 DATUM 2010-10-13 TID 9.30-10.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Sammanträdets öppnande Sammanträdet öppnades av Marie Granlund SDet antecknades att följande dokument delats på bordet: Kallelse och föredragningslista 2010/11:2 EU-nämnden: En introduktion till ledamöter

2010-10-13

EU-nämndens dokument 2010/11:2980B2

EU-NÄMNDEN  PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2010/11:46 DATUM 2011-07-15 TID 10.00-12.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för

2011-07-15

EU-nämndens dokument 2010/11:293416

EU-NÄMNDEN  PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2010/11:35 DATUM 2011-05-20 TID 09.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för

2011-05-20

EU-nämndens dokument 2010/11:294C1F

EU-NÄMNDEN  PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2010/11:45 DATUM 2011-07-07 TID 14.00-14.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för

2011-07-07