Dokument & lagar (314 träffar)

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM51 KOM(2010) 618 slutlig

FPM20101151 Regeringskansliet Faktapromemoria 2010/11:FPM51 Förslag till direktiv om hantering av använt kränbränsle och radioaktivt avfall Miljödepartementet 2010-12-23 Dokumentbeteckning KOM2010 618 slutlig Förslag till RÅDETS DIREKTIV Euratom om hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall Sammanfattning

2010-12-23

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM51 KOM(2010) 618 slutlig (doc, 94 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM50 KOM (2010) 623

FPM20101150 Regeringskansliet Faktapromemoria 2010/11:FPM50 Kommissionens arbetsprogram 2011 Statsrådsberedningen 2010-12-22 Dokumentbeteckning KOM 2010 623 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén Kommissionens arbetsprogram för

2010-12-22

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM50 KOM (2010) 623 (doc, 70 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM49 KOM (2010) 677

FPM20101149 Regeringskansliet Faktapromemoria 2010/11:FPM49 Prioriteringar för EU:s energiinfrastruktur för 2020 och framåt Näringsdepartementet 2010-12-21 Dokumentbeteckning KOM 2010 677 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén

2010-12-21

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM49 KOM (2010) 677 (doc, 85 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM47 KOM(2010) 576

FPM20101147 Regeringskansliet Faktapromemoria 2010/11:FPM47 Förordning om metallskrot Miljödepartementet 2010-12-20 Dokumentbeteckning KOM2010 576 Förslag till rådets förordning om kriterier för fastställande av när vissa typer av metallskrot upphör att vara avfall enligt Europaparlamentets och rådets direktiv

2010-12-21

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM47 KOM(2010) 576 (doc, 74 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM25 KOM(2010) 537

FPM20101125 Regeringskansliet Faktapromemoria 2010/11:FPM25 Ändring av landsbygdsförordnngen 1698/2005 Jordbruksdepartementet 2010-11-16 Dokumentbeteckning KOM2010 537 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning EG nr 1698/2005 om stöd till landsbygdsutveckling från Europeiska

2010-11-16

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM25 KOM(2010) 537 (doc, 74 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM26 KOM (2010) 561

FPM20101126 Regeringskansliet Faktapromemoria 2010/11:FPM26 Grönbok om revisorer och revision Justitiedepartementet 2010-11-16 Dokumentbeteckning KOM 2010 561 Grönbok Revisionspolitik: Lärdomar från krisen Sammanfattning Kommissionen har mot bakgrund av den finansiella krisen presenterat en grönbok om hur revisionen

2010-11-16

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM26 KOM (2010) 561 (doc, 87 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM31 KOM(2010) 586

FPM20101131 Regeringskansliet Faktapromemoria 2010/11:FPM31 Grönbok om budgetstöd till tredje land Utrikesdepartementet 2010-11-23 Dokumentbeteckning KOM2010 586 Grönbok från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén EU:s budgetstöd till tredjeland

2010-11-23

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM31 KOM(2010) 586 (doc, 78 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM32 KOM(2010) 579

FPM20101132 Regeringskansliet Faktapromemoria 2010/11:FPM32 Ramverk för bankkrishantering Finansdepartementet 2010-11-26 Dokumentbeteckning KOM2010 579 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och Europeiska centralbanken en EU-ram för

2010-11-26

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM32 KOM(2010) 579 (doc, 88 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM58 KOM(2010) 722

FPM20101158 Regeringskansliet Faktapromemoria 2010/11:FPM58 Meddelande om europeiska samförståndet om humanitärt bistånd Utrikesdepartementet 2011-01-12 Dokumentbeteckning KOM2010 722 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet. Halvtidsöversyn av handlingsplanen för det europeiska samförståndet

2011-01-12

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM58 KOM(2010) 722 (doc, 78 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM57 KOM(2010) 716

FPM20101157 Regeringskansliet Faktapromemoria 2010/11:FPM57 Sanktioner inom den finansiella tjänstesektorn Finansdepartementet 2011-01-12 Dokumentbeteckning KOM2010 716 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén om att förstärka sanktionssystemen

2011-01-12

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM57 KOM(2010) 716 (doc, 73 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM17 KOM(2010) 475

FPM20101117 Regeringskansliet Faktapromemoria 2010/11:FPM17 Direktiv om gemensamt europeiskt järnvägsområde Näringsdepartementet 2010-11-08 Dokumentbeteckning KOM2010 475 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde omarbetning Sammanfattning Syftet

2010-11-08

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM17 KOM(2010) 475 (doc, 112 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM18 KOM(2010) 492

FPM20101118 Regeringskansliet Faktapromemoria 2010/11:FPM18 Meddelande om flygpassageraruppgifter för brottsbekämpning utanför EU Justitiedepartementet 2010-11-09 Dokumentbeteckning KOM2010 492 Meddelande från kommissionen om en övergripande strategi när det gäller överföring av passageraruppgifter PNR-uppgifter

2010-11-09

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM18 KOM(2010) 492 (doc, 84 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM37 KOM(2010) 614 slutlig

FPM20101137 Regeringskansliet Faktapromemoria 2010/11:FPM37 Industrimeddelandet en industripolitik för en globaliserad tid Näringsdepartementet 2010-11-30 Dokumentbeteckning KOM2010 614 slutlig Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén

2010-11-30

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM37 KOM(2010) 614 slutlig (doc, 75 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM36 KOM(2010) 608

FPM20101136 Regeringskansliet Faktapromemoria 2010/11:FPM36 Meddelande om modernisering och effektivisering av EU:s inre marknad Utrikesdepartementet 2010-11-30 Dokumentbeteckning KOM2010 608 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén:

2010-11-30

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM36 KOM(2010) 608 (doc, 75 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM38 COM (2010) 571 final

FPM20101138 Regeringskansliet Faktapromemoria 2010/11:FPM38 Grönbok om elektronisk upphandling Finansdepartementet 2010-12-01 Dokumentbeteckning COM 2010 571 final Grönbok om en ökad användning av e-upphandling i EU Sammanfattning Kommissionens grönbok om en ökad användning av e-upphandling i EU innefattar en

2010-12-01

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM38 COM (2010) 571 final (doc, 80 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM59 KOM (2010) 726

FPM20101159 Regeringskansliet Faktapromemoria 2010/11:FPM59 Förordning om marknadsintegritet och transparens på el- och gasmarknaderna Näringsdepartementet 2011-01-17 Dokumentbeteckning KOM 2010 726 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om integritet och öppenhet på energimarknaderna Sammanfattning

2011-01-17

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM59 KOM (2010) 726 (doc, 81 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM24 KOM(2010) 494

FPM20101124 Regeringskansliet Faktapromemoria 2010/11:FPM24 Finansiering av integrerad havspolitik Näringsdepartementet 2010-11-16 Dokumentbeteckning KOM2010 494 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för att stödja den fortsatta utvecklingen av en integrerad havspolitik

2010-11-16

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM24 KOM(2010) 494 (doc, 67 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM23 KOM(2010) 552 slutlig

FPM20101123 Regeringskansliet Faktapromemoria 2010/11:FPM23 Tillfälliga tullättnader för Pakistan Utrikesdepartementet 2010-11-16 Dokumentbeteckning KOM2010 552 slutlig Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av brådskande autonoma handelsförmåner för Pakistan Sammanfattning Med anledning

2010-11-16

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM23 KOM(2010) 552 slutlig (doc, 68 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM22 KOM(2010) 555 slutlig

FPM20101122 Regeringskansliet Faktapromemoria 2010/11:FPM22 Nytt förslag om ändringar i Eurodacförordningen Justitiedepartementet 2010-11-15 Dokumentbeteckning KOM2010 555 slutlig Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv

2010-11-15

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM22 KOM(2010) 555 slutlig (doc, 74 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM119 KOM (2011) 248

FPM201011119 Regeringskansliet Faktapromemoria 2010/11:FPM119 Kommissionens meddelande om migration Justitiedepartementet 2011-06-10 Dokumentbeteckning KOM 2011 248 Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén: Meddelande om Migration

2011-06-10

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM119 KOM (2011) 248 (doc, 77 kB)