Dokument & lagar (427 träffar)

Riksdagens protokoll 2010/11:106

Riksdagens protokoll 2010/11:106 Fredagen den 20 maj Kl. 09:00 09:57 1 Avsägelser Tredje vice talmannen meddelade att Åsa Lindestam S avsagt sig uppdraget som suppleant i EU-nämnden och att Carina Moberg S avsagt sig uppdraget som personlig suppleant för Thomas Strand S i styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond.

2011-05-20

Riksdagens protokoll 2010/11:106 (pdf, 448 kB)

Riksdagens protokoll 2010/11:105

Riksdagens protokoll 2010/11:105 Torsdagen den 19 maj Kl. 12:00 19:21 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 13 maj. 2 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: Interpellation 2010/11:367 Till riksdagen  Interpellation 2010/11:367 Regeringens

2011-05-19

Riksdagens protokoll 2010/11:105 (pdf, 1247 kB)

Riksdagens protokoll 2010/11:93

Riksdagens protokoll 2010/11:93 Torsdagen den 28 april Kl. 12:00 18:23 1 Anmälan om inkomna faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen Förste vice talmannen anmälde att följande faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen inkommit och överlämnats till utskott: 2010/11:FPM98 Grönbok om onlinespel

2011-04-28

Riksdagens protokoll 2010/11:93 (pdf, 1130 kB)

Riksdagens protokoll 2010/11:92

Riksdagens protokoll 2010/11:92 Onsdagen den 27 april Kl. 09:00 21:28 1 Anmälan om ordförande i civilutskottet Andre vice talmannen anmälde att Veronica Palm S valts till ordförande i civilutskottet från och med den 26 april. 2 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser:

2011-04-27

Riksdagens protokoll 2010/11:92 (pdf, 1807 kB)

Riksdagens protokoll 2010/11:83

Riksdagens protokoll 2010/11:83 Onsdagen den 6 april Kl. 09:00 20:28 1 Val till Valprövningsnämnden Talmannen meddelade att till kammaren hade inkommit protokoll från valberedningen avseende val av ordförande och ersättare för ordföranden i Valprövningsnämnden. Vidare hade överlämnats gemensamma listor för val av sex

2011-04-06

Riksdagens protokoll 2010/11:83 (pdf, 1722 kB)

Riksdagens protokoll 2010/11:79

Riksdagens protokoll 2010/11:79 Onsdagen den 30 mars Kl. 09:00 18:13 1 Aktuell debatt: Svensk migrationspolitik Anf. 1 JIMMIE ÅKESSON SDFru talman Den 3 mars presenterade regeringen tillsammans med Miljöpartiet en så kallad ramöverenskommelse om invandringspolitiken. Även om överenskommelsen än så länge måste sägas

2011-03-30

Riksdagens protokoll 2010/11:79 (pdf, 1452 kB)

Riksdagens protokoll 2010/11:78

Riksdagens protokoll 2010/11:78 Tisdagen den 29 mars Kl. 13:00 21:48 1 Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 24 och 25 mars Anf. 1 Statsminister FREDRIK REINFELDT MHerr talman Ärade ledamöter Europeiska rådet möttes i slutet av förra veckan för att diskutera händelseutvecklingen i Libyen och Japan

2011-03-29

Riksdagens protokoll 2010/11:78 (pdf, 1223 kB)

Riksdagens protokoll 2010/11:82

Riksdagens protokoll 2010/11:82 Tisdagen den 5 april Kl. 13:00 19:38 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 28, 29 och 30 mars. 2 Meddelande om val Andre vice talmannen meddelade att val till Valprövningsnämnden skulle äga rum onsdagen den 6 april. 3 Meddelande om frågestund Andre vice talmannen

2011-04-05

Riksdagens protokoll 2010/11:82 (pdf, 913 kB)

Riksdagens protokoll 2010/11:81

Riksdagens protokoll 2010/11:81 Fredagen den 1 april Kl. 09:00 15:21 1 Anmälan om sammansatt utrikes- och försvarsutskott Från sammansatta utrikes- och försvarsutskottet hade följande promemoria inkommit: Sammansatt utrikes- och försvarsutskott 1 bil. Utrikesutskottet och försvarsutskottet har jämlikt riksdagsordningen

2011-04-01

Riksdagens protokoll 2010/11:81 (pdf, 1019 kB)

Riksdagens protokoll 2010/11:80

Riksdagens protokoll 2010/11:80 Torsdagen den 31 mars Kl. 12:00 18:01 1 Avsägelse Andre vice talmannen meddelade att Thomas Östros S avsagt sig uppdraget som ledamot i finansutskottet från och med den 1 april. Kammaren biföll denna avsägelse. 2 Anmälan om kompletteringsval till utskott Andre vice talmannen meddelade

2011-03-31

Riksdagens protokoll 2010/11:80 (pdf, 790 kB)

Riksdagens protokoll 2010/11:77

Riksdagens protokoll 2010/11:77 Måndagen den 28 mars Kl. 12:00 12:02 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 18 mars. 2 Meddelande om frågestund Talmannen meddelade att vid frågestunden torsdagen den 31 mars kl. 14.00 skulle följande statsråd närvara: Finansminister Anders Borg Mmiljöminister Andreas

2011-03-28

Riksdagens protokoll 2010/11:77 (pdf, 338 kB)

Riksdagens protokoll 2010/11:76

Riksdagens protokoll 2010/11:76 Onsdagen den 23 mars Kl. 13:00 13:02 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 15, 16 och 17 mars. 2 Meddelande om information från regeringen Talmannen meddelade att tisdagen den 29 mars kl. 13.00 skulle statsminister Fredrik Reinfeldt M lämna information från Europeiska

2011-03-23

Riksdagens protokoll 2010/11:76 (pdf, 381 kB)

Riksdagens protokoll 2010/11:98

Riksdagens protokoll 2010/11:98 Fredagen den 6 maj Kl. 11:00 11:01 1 Anmälan om kompletteringsval till Riksrevisionens parlamentariska råd Talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Billy Gustafsson som ledamot i Riksrevisionens parlamentariska råd. Talmannen förklarade

2011-05-06

Riksdagens protokoll 2010/11:98 (pdf, 332 kB)

Riksdagens protokoll 2010/11:97

Riksdagens protokoll 2010/11:97 Torsdagen den 5 maj Kl. 12:00 15:01 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 29 april. 2 Anmälan om vice ordförande i finansutskottet Andre vice talmannen anmälde att Tommy Waidelich S valts till vice ordförande i finansutskottet från och med den 5 april. 3 Anmälan

2011-05-05

Riksdagens protokoll 2010/11:97 (pdf, 635 kB)

Riksdagens protokoll 2010/11:91

Riksdagens protokoll 2010/11:91 Tisdagen den 26 april Kl. 13:00 16:00 1 Anmälan om inkomna faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen Förste vice talmannen anmälde att följande faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen inkommit och överlämnats till utskott: 2010/11:FPM96 Direktiv om en

2011-04-26

Riksdagens protokoll 2010/11:91 (pdf, 662 kB)

Riksdagens protokoll 2010/11:90

Riksdagens protokoll 2010/11:90 Torsdagen den 21 april Kl. 11:00 11:03 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 12, 13, 14 och 15 april. 2 Anmälan om vice ordförande i skatteutskottet Förste vice talmannen anmälde att Jennie Nilsson S valts till vice ordförande i skatteutskottet från och med den 14

2011-04-21

Riksdagens protokoll 2010/11:90 (pdf, 367 kB)

Riksdagens protokoll 2010/11:86

Riksdagens protokoll 2010/11:86 Tisdagen den 12 april Kl. 13:00 18:58 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 5 och 6 april. 2 Avsägelser Förste vice talmannen meddelade  att Jennie Nilsson S avsagt sig uppdraget som ledamot i finansutskottet från och med den 13 april, att Maryam Yazdanfar S avsagt

2011-04-12

Riksdagens protokoll 2010/11:86 (pdf, 811 kB)

Riksdagens protokoll 2010/11:85

Riksdagens protokoll 2010/11:85 Fredagen den 8 april Kl. 09:00 11:04 1 Anmälan om kompletteringsval till konstitutionsutskottet Tredje vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Sven-Erik Österberg som ledamot i konstitutionsutskottet. Tredje vice talmannen förklarade

2011-04-08

Riksdagens protokoll 2010/11:85 (pdf, 566 kB)

Riksdagens protokoll 2010/11:84

Riksdagens protokoll 2010/11:84 Torsdagen den 7 april Kl. 12:00 22:07 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 1 april. 2 Avsägelser Förste vice talmannen meddelade  att Peter Hultqvist S avsagt sig uppdraget som ledamot i konstitutionsutskottet från och med den 8 april, att Veronica Palm S avsagt

2011-04-07

Riksdagens protokoll 2010/11:84 (pdf, 1593 kB)

Riksdagens protokoll 2010/11:25

Riksdagens protokoll 2010/11:25 Onsdagen den 1 december Kl. 09:00 17:55 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 25 november. 2 Hänvisning av ärenden till utskott Föredrogs och hänvisades  Proposition  2010/11:50 till utrikesutskottet Skrivelser  2010/11:39 till justitieutskottet 2010/11:41 till försvarsutskottet

2010-12-01

Riksdagens protokoll 2010/11:25 (pdf, 1498 kB)