Dokument & lagar (427 träffar)

Riksdagens protokoll 2010/11:55

Riksdagens protokoll 2010/11:55 Tisdagen den 8 februari Kl. 13:00 16:07 1 Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 4 februari Anf. 1 Statsminister FREDRIK REINFELDT MHerr talman Ärade ledamöter Europeiska rådet träffades den 4 februari i Bryssel under ledning av den valde ordföranden Herman Van Rompuy.

2011-02-08

Riksdagens protokoll 2010/11:55 (pdf, 697 kB)

Riksdagens protokoll 2010/11:54

Riksdagens protokoll 2010/11:54 Fredagen den 4 februari Kl. 09:00 09:41 1 Anmälan om kompletteringsval till konstitutionsutskottet Talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Kerstin Nilsson som suppleant i konstitutionsutskottet. Talmannen förklarade vald till  suppleant

2011-02-04

Riksdagens protokoll 2010/11:54 (pdf, 400 kB)

Riksdagens protokoll 2010/11:53

Riksdagens protokoll 2010/11:53 Torsdagen den 3 februari Kl. 12:00 15:02 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 28 januari. 2 Svar på interpellation 2010/11:151 om vårdnadsbidraget Anf. 1 Socialminister GÖRAN HÄGGLUND KDHerr talman Wiwi-Anne Johansson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta

2011-02-03

Riksdagens protokoll 2010/11:53 (pdf, 695 kB)

Riksdagens protokoll 2010/11:52

Riksdagens protokoll 2010/11:52 Onsdagen den 2 februari Kl. 09:00 16:23 1 Val av justitieombudsman Följande skrivelse hade inkommit: Till riksdagen Justitieombudsman Cecilia Nordenfelt har utsetts till chefsjustitieombudsman. Med anledning härav har konstitutionsutskottet berett frågan om val av en ny justitieombudsman.

2011-02-02

Riksdagens protokoll 2010/11:52 (pdf, 804 kB)

Riksdagens protokoll 2010/11:51

Riksdagens protokoll 2010/11:51 Tisdagen den 1 februari Kl. 13:00 18:27 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 24, 25 och 26 januari. 2 Meddelande om val Talmannen meddelade att val av justitieombudsman skulle äga rum onsdagen den 2 februari 3 Meddelande om frågestund Talmannen meddelade att vid

2011-02-01

Riksdagens protokoll 2010/11:51 (pdf, 808 kB)

Riksdagens protokoll 2010/11:50

Riksdagens protokoll 2010/11:50 Fredagen den 28 januari Kl. 09:00 11:21 1 Avsägelser Tredje vice talmannen meddelade att Michael Svensson M avsagt sig uppdraget som ledamot i kulturutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse. Tredje vice talmannen meddelade att Bo Bernhardsson S avsagt sig uppdraget som suppleant

2011-01-28

Riksdagens protokoll 2010/11:50 (pdf, 585 kB)

Riksdagens protokoll 2010/11:49

Riksdagens protokoll 2010/11:49 Torsdagen den 27 januari Kl. 14:00 15:02 1 Frågestund Anf. 1 TREDJE VICE TALMANNEN: Jag vill hälsa följande statsråd välkomna: justitieminister Beatrice Ask, landsbygdsminister Eskil Erlandsson, statsrådet Birgitta Ohlsson, statsrådet Peter Norman och statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd.

2011-01-27

Riksdagens protokoll 2010/11:49 (pdf, 492 kB)

Riksdagens protokoll 2010/11:48

Riksdagens protokoll 2010/11:48 Onsdagen den 26 januari Kl. 09:00 16:03 1 Aktuell debatt: Våldsbejakande extremism Anf. 1 JIMMIE ÅKESSON SDFru talman Det är nu drygt en månad sedan vi i julhandeln utsattes för ett islamistiskt terrordåd mitt i centrala Stockholm. Hade detta terrordåd lyckats hade katastrofen varit

2011-01-26

Riksdagens protokoll 2010/11:48 (pdf, 1190 kB)

Riksdagens protokoll 2010/11:47

Riksdagens protokoll 2010/11:47 Tisdagen den 25 januari Kl. 13:00 14:06 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 19 januari. 2 Anmälan om inkommen granskningsrapport från Riksrevisionen Talmannen anmälde att följande granskningsrapport inkommit från Riksrevisionen: RiR 2011:6 Kostnadskontroll i stora

2011-01-25

Riksdagens protokoll 2010/11:47 (pdf, 430 kB)

Riksdagens protokoll 2010/11:46

Riksdagens protokoll 2010/11:46 Måndagen den 24 januari Kl. 13:00 13:01 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 18 januari. 2 Meddelande om frågestund Talmannen meddelade att vid frågestunden torsdagen den 27 januari kl. 14.00 skulle följande statsråd närvara: Justitieminister Beatrice Ask Mlandsbygdsminister

2011-01-24

Riksdagens protokoll 2010/11:46 (pdf, 308 kB)

Riksdagens protokoll 2010/11:45

Riksdagens protokoll 2010/11:45 Fredagen den 21 januari Kl. 09:00 13:49 1 Anmälan om inkommet protokollsutdrag från justitieutskottet Förste vice talmannen anmälde att ett utdrag ur prot. 2010/11:17 för torsdagen den 20 januari i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag inkommit från justitieutskottet. 2 Anmälan

2011-01-21

Riksdagens protokoll 2010/11:45 (pdf, 873 kB)

Riksdagens protokoll 2010/11:44

Riksdagens protokoll 2010/11:44 Torsdagen den 20 januari Kl. 14:00 16:15 1 Avsägelse Talmannen meddelade att Erik Bengtzboe M anhållit om entledigande från uppdraget som ersättare för talmannen från och med den 21 januari. Kammaren biföll denna anhållan. 2 Anmälan om ny ersättare för talmannen Talmannen anmälde

2011-01-20

Riksdagens protokoll 2010/11:44 (pdf, 681 kB)

Riksdagens protokoll 2010/11:43

Riksdagens protokoll 2010/11:43 Onsdagen den 19 januari Kl. 09:00 12:52 1 Partiledardebatt Anf. 1 Statsminister FREDRIK REINFELDT MHerr talman, ärade ledamöter Med historiska tillväxttal och med en ekonomi i balans lämnar Sverige 2010 och går in i 2011. Den vändning vi har sett i svensk ekonomi från 2009 till 2010

2011-01-19

Riksdagens protokoll 2010/11:43 (pdf, 805 kB)

Riksdagens protokoll 2010/11:42

Riksdagens protokoll 2010/11:42 Tisdagen den 18 januari Kl. 13:00 19:19 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 17, 20, 21 och 22 december. 2 Anmälan om inkommen granskningsrapport från Riksrevisionen Förste vice talmannen anmälde att följande granskningsrapport inkommit från Riksrevisionen: RiR 2011:1

2011-01-18

Riksdagens protokoll 2010/11:42 (pdf, 869 kB)

Riksdagens protokoll 2010/11:41

Riksdagens protokoll 2010/11:41 Onsdagen den 22 december Kl. 09:00 17:49 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 16 december. 2 Ny riksdagsledamot Upplästes och lades till handlingarna följande från Valprövningsnämnden inkomna  Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot Till Valprövningsnämnden

2010-12-22

Riksdagens protokoll 2010/11:41 (pdf, 1480 kB)

Riksdagens protokoll 2010/11:40

Riksdagens protokoll 2010/11:40 Tisdagen den 21 december Kl. 16:45 16:51 1 Statsbudget för 2011 Föredrogs finansutskottets betänkande 2010/11:FiU10  Statsbudget för 2011. Kammaren biföll utskottets förslag att ärendet fick avgöras efter endast en bordläggning. Talmannen konstaterade att ingen talare var anmäld.

2010-12-21

Riksdagens protokoll 2010/11:40 (pdf, 292 kB)

Riksdagens protokoll 2010/11:39

Riksdagens protokoll 2010/11:39 Tisdagen den 21 december Kl. 09:00 16:35 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 15 december. 2 Anmälan om kompletteringsval till trafikutskottet Förste vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Krister Örnfjäder

2010-12-21

Riksdagens protokoll 2010/11:39 (pdf, 1180 kB)

Riksdagens protokoll 2010/11:38

Riksdagens protokoll 2010/11:38 Måndagen den 20 december Kl. 09:00 19:40 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 13 och 14 december. 2 Avsägelser Talmannen meddelade att Torkild Strandberg FP anhållit om entledigande från uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 21 december 2010. Kammaren

2010-12-20

Riksdagens protokoll 2010/11:38 (pdf, 1594 kB)

Riksdagens protokoll 2010/11:37

Riksdagens protokoll 2010/11:37 Fredagen den 17 december Kl. 09:00 16:10 1 Meddelande om skriftliga frågor och svar under juluppehållet Förste vice talmannen meddelade att skriftliga frågor som lämnats in under tiden fredagen den 17 december 2010 kl. 10.00fredagen den 7 januari 2011 kl. 10.00 skulle besvaras senast

2010-12-17

Riksdagens protokoll 2010/11:37 (pdf, 1127 kB)

Riksdagens protokoll 2010/11:36

Riksdagens protokoll 2010/11:36 Torsdagen den 16 december Kl. 10:00 21:49 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 10 december. 2 Meddelande om preliminär sammanträdesplan Andre vice talmannen meddelande att en preliminär sammanträdesplan till och med vecka 8 med voteringstider delats ut till riksdagens

2010-12-16

Riksdagens protokoll 2010/11:36 (pdf, 1725 kB)