Dokument & lagar (146 träffar)

Riksdagens protokoll 1940:9

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1940. Andra kammaren. Nr 9. Lördagen den 28 september. Kl. 4 e. m. 1. Justerades protokollen för den 21 och den 24 innevarande september. 2. Herr statsrådet Eriksson avlämnade Kungl. Maj:ts propositioner: nr 30, med förslag till lag med särskilda bestämmelser angående stats- och kommunalmyndigheterna

1940-01-01

Riksdagens protokoll 1940:9 (pdf, 1554 kB)

Riksdagens protokoll 1940:8

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1940. Andra kammaren. Nr 8. Onsdagen den 25 september. Kl. 11 f. m. 1. Herr statsrådet Pehrsson-Brarnstorp avlämnade Kungl. Maj ts propositioner: nr 32, angående anvisande av medel för uppförande av en mejerianläggning å Ljusnedals bruksegendom och nr 33, angående försäljning av ett område av kronoegendomen

1940-09-25

Riksdagens protokoll 1940:8 (pdf, 949 kB)

Riksdagens protokoll 1940:7

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1940. Andra kammaren. Nr 7. Tisdagen den 10 september. Kl. 4 e. m. 1. Justerades protokollen för den 26, den 27, den 28, den 29 och den 30 nästlidna augusti. 2. Herr statsrådet Bergquist avlämnade Kungl. Maj:ts propositioner: nr 26, med förslag till lag med särskilda bestämmelser angående bolag, föreningar,

1940-09-16

Riksdagens protokoll 1940:7 (pdf, 386 kB)

Riksdagens protokoll 1940:6

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1940. Ändra kammaren. Nr 6. Måndagen den 26 augusti. Kl. 8 e. m. Herr statsrådet Bergquist avlämnade Kungl. Maj:ts propositioner: nr 21, angående anslag till lånefonden för inköp av gasgeneratorer för motordrift nr 22, angående anvisande av medel till spannmålskreditfonden och nr 24, angående vissa

1940-08-30

Riksdagens protokoll 1940:6 (pdf, 2882 kB)

Riksdagens protokoll 1940:5

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1940. Andra kammaren. Nr 5. Onsdagen den 21 augusti. Kl. 11 f. m. I Herr talmannen lämnade på begäran ordet till Svarpäfråga. Chefen för socialdepartementet, herr statsrådet Möller, som anförde:Herr talman Fru Rönn-Christiansson har frågat mig, huruvida jag hade för avsikt att föreslå regeringen

1940-08-24

Riksdagens protokoll 1940:5 (pdf, 360 kB)

Riksdagens protokoll 1940:4

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1940. Andra kammaren. Nr 4. Tisdagen den 13 augusti. Kl. 4 e. m. Förhandlingarna vid detta sammanträde leddes av herr förste vice talmannen, varjämte på grund av förfall för sekreteraren undertecknad, jämlikt herr förste vice talmannens förordnande, tjänstgjorde vid protokollet. I Justerades protokollen

1940-08-20

Riksdagens protokoll 1940:4 (pdf, 3352 kB)

Riksdagens protokoll 1940:3

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1940. Andra kammaren. Nr 3. Fredagen den 9 augusti. Kl. 11 f. m. I Justerades protokollen för den 1, den 2, den 3 och den 5 innevarande augusti. 2. Herr talmannen lämnade pa begäran ordet till Chefen för försvarsdepartementet, herr statsrådet Sköld, som anförde: Herr Flygs till mig framställda fråga

1940-08-09

Riksdagens protokoll 1940:3 (pdf, 743 kB)

Riksdagens protokoll 1940:22

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1940. Andra kammaren. Nr 22. Torsdagen den 19 december. Kl. 2 e. m. I Anmäldes och godkändes andra särskilda utskottets förslag till riksdagens skrivelser till Konungen: nr 85, i anledning av Kungl. Maj ts proposition angående anslag till förlagskapital för inköp av förnödenheter m. m.nr 86, i

1940-12-30

Riksdagens protokoll 1940:22 (pdf, 1121 kB)

Riksdagens protokoll 1940:21

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1940. Andra kammaren. Nr 21. Onsdagen den 18 december. Kl. 11 f. m. 1. Herr talmannen lämnade på begäran ordet till Svar på fråga. Chefen för kommunikationsdepartementet, herr statsrådet Andersson, som anförde:Herr Lithander har till mig framställt vissa frågor rörande min egen och regeringens

1940-01-01

Riksdagens protokoll 1940:21 (pdf, 6510 kB)

Riksdagens protokoll 1940:20

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1940. Andra kammaren. Nr 20. Måndagen den 16 december. Kl. 4 e. m. Förhandlingarna viel detta sammanträde leddes av herr förste vice talmannen. I Justerades protokollet för den 10 innevarande december. 2. Herr förste vice talmannen lämnade på begäran ordet till Svar p4 mterpellnfion. Chefen för

1940-12-17

Riksdagens protokoll 1940:20 (pdf, 667 kB)

Riksdagens protokoll 1940:10

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1940. Första kammaren. Nr 10. Tisdagen den 8 oktober. Kammaren sammanträdde kl. 4 e. m. Justerades protokollet för den 2 innevarande månad. Anmäldes och godkändes första särskilda utskottets förslag till riksdagens skrivelse, nr 32, till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag

1940-10-08

Riksdagens protokoll 1940:10 (pdf, 1127 kB)

Riksdagens protokoll 1940:41

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1940. Andra kammaren. Nr 41. Fredagen den 14 juni. Kl. 11 f. m. I Justerades protokollen för den 8 och den 11 innevarande juni. 2. Herr talmannen yttrade:Jag ber att få meddela kammaren, att jag ämnar låta de å dagens föredragningslista uppförda, en gång bordlagda ärendena föredragas till avgörande

1940-01-01

Riksdagens protokoll 1940:41 (pdf, 5685 kB)

Riksdagens protokoll 1940:40

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1940. Andra kammaren. Nr 40. Torsdagen den 13 juni. Kl. 4 e. m. 1. Herr talmannen lämnade på begäran ordet till Chefen för finansdepartementet, herr statsrådet Wigforss, som anförde: Herr talman I en interpellation i denna kammare har herr Pettersson i Dahl berört vissa frågor rörande systembolagens

1940-01-01

Riksdagens protokoll 1940:40 (pdf, 1298 kB)

Riksdagens protokoll 1940:4

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1940. Andra kammaren. Nr 4. Lördagen den 20 januari. Kl. 11 f. m. 1. Justerades protokollen för den 12, den 15 och den 16 innevarande januari. 2. Herr statsrådet Bergquist avlämnade Kungl. Maj:ts propositioner: nr 16, angående försäljning av lägenheten Sporrmossen å Grängesbergs gruvallmänning och

1940-01-20

Riksdagens protokoll 1940:4 (pdf, 562 kB)

Riksdagens protokoll 1940:39

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1940. Andra kammaren. Nr 39. Onsdagen den 12 juni. Kl 11 f. m. I Herr talmannen lämnade på begäran ordet till chefen för försvarsdeparte- Svarpå fråga. mentet, herr statsrådet Sköld, som anförde: Herr talman I anledning av herr Spångbergs fråga angående inkallade värnpliktigas rätt till fria hemresor

1940-06-13

Riksdagens protokoll 1940:39 (pdf, 5835 kB)

Riksdagens protokoll 1940:38

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1940. Andra kammaren. Nr 38. Lördagen den 8 juni. Kl. 11 f. m. 1. Föredrogs och hänvisades till statsutskottet den på kammarens bord liggande motionen nr 299 av herr Lindén m. fl. 2. Föredrogos vart efter annat: konstitutionsutskottets utlåtande, nr 23, i anledning av Kungl. Maj ts proposition med

1940-01-01

Riksdagens protokoll 1940:38 (pdf, 3456 kB)

Riksdagens protokoll 1940:37

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1940. Andra kammaren. Nr 37. Onsdagen den 5 juni. Kl. 11 f. m. K Herr talmannen lämnade på begäran ordet till chefen för folkhushållningsdepartementet, herr statsrådet Eriksson, som anförde:Herr talman Med andra kammarens tillstånd har dess ledamot herr Österström frågat, huruvida jag vöre villig

1940-01-01

Riksdagens protokoll 1940:37 (pdf, 4708 kB)

Riksdagens protokoll 1940:36

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1940. Andra kammaren. Nr 36. Tisdagen den 4 juni. Kl. 4 e. m. 1. Justerades protokollen för den 29 och den 31 nästlidna maj samt för den 1 innevarande juni. 2. Herr talmannen lämnade på begäran ordet till Chefen för justitiedepartementet, herr statsrådet Westman, som anförde: Herr talman Herr Lundstedt

1940-06-04

Riksdagens protokoll 1940:36 (pdf, 1711 kB)

Riksdagens protokoll 1940:35

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1940. Andra kammaren. Nr 35. Onsdagen den 29 maj. Kl. 11 f. m. I Herr talmannen lämnade på begäran ordet till chefen för finansdepartementet, herr statsrådet Wigforss, som anförde: Herr talman Herr Anderson i Norrköping har frågat, vilka ytterligare skatteförslag som av regeringen planeras och

1940-06-01

Riksdagens protokoll 1940:35 (pdf, 5716 kB)

Riksdagens protokoll 1940:34

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1940. Andra kammaren. Nr 34. Lördagen den 25 maj. Kl. 11 f. m. 1. Föredrogos var för sig Kungl. Maj:ts å kammarens bord vilande propositioner och hänvisades därvid till bevillningsutskottet propositionerna: nr 272, med förslag till förordning om tilläggsskatt å bensin, m. m.och nr 273, med förslag

1940-05-28

Riksdagens protokoll 1940:34 (pdf, 3897 kB)