Dokument & lagar (453 träffar)

KU-anmälan 2010/11:22 (050-1385-2010/11) av Åsa Romson (MP)

ÅSA ROMSON Riksdagsledamot MP Miljö- och jordbruksutskottet Stockholm 2011-01-04 Granskning av regeringens hantering för att bevara och stärka den svenska vargstammen, inklusive agerade för fortsättande av allmän licensjakt efter 2010. Det har under 2010 framkommit allvarliga brister i grunden för besluten om genomförandet

2011-01-04

KU-anmälan 2010/11:22 (050-1385-2010/11) av Åsa Romson (MP) (pdf, 52 kB)

KU-anmälan 2010/11:17 (050-1100-2010/11) av Kurt Kvarnström (S)

KURT KVARNSTRÖM Riksdagsledamot S Stockholm 2010-12-01 Begäran om granskning av regeringens agerande för att ge möjlighet till att alla kan få telefon i enlighet med svensk lag och EU-direktiv EU-kommissionen har i två direktiv 1 från 2002 beslutat att medlemsstaterna ska säkerställa att alla medborgare får tillgång

2010-12-06

KU-anmälan 2010/11:17 (050-1100-2010/11) av Kurt Kvarnström (S) (pdf, 99 kB)

KU-anmälan 2010/11:18 (050-1105-2010/11) av Maria Ferm (MP)

MARIA FERM Riksdagsledamot MP Stockholm 2010-12-06 Begäran om granskning av regeringens agerande i fråga om informella informationsutbyten med USA Wikileaks läckta uppgifter, som redogjordes för i Dokument Inifrån i SVT 2 2010-12-05, med hemliga telegram från den amerikanska ambassaden i Stockholm uppger att det funnits

2010-12-06

KU-anmälan 2010/11:18 (050-1105-2010/11) av Maria Ferm (MP) (pdf, 42 kB)

KU-anmälan 2010/11:0 (050-816-2010/11) av Maria Ferm (MP)

MARIA FERM Riksdagsledamot Stockholm 2010-11-08 Regeringens agerande i fråga om USA:s övervakningsverksamhet i Sverige De nu framkomna uppgifterna om de amerikanska ambassadernas övervakningsverkamhet i Norge och Sverige väcker en del frågor, vissa av juridisk natur, vissa som faller inom det politiska området. USA

2010-11-08

KU-anmälan 2010/11:0 (050-816-2010/11) av Maria Ferm (MP) (pdf, 34 kB)

KU-anmälan 2010/11:0 (050-815-2010/11) av Lars Ohly (V)

Till Konstitutionsutskottet Sveriges Riksdagen Begäran hos Konstitutionsutskottet om granskning av regeringens hantering av amerikanska ambassadens övervakning av svenska medborgare i Sverige. Under helgen har det framkommit allvarliga uppgifter som tyder på att den amerikanska ambassaden i Sverige under lång tid

2010-11-08

KU-anmälan 2010/11:0 (050-815-2010/11) av Lars Ohly (V) (pdf, 52 kB)

KU-anmälan 2010/11:15 (050-899-2010/11) av Peter Persson (S)

PETER PERSSON Riksdagsledamot S Stockholm 2010-11-09 Begäran om granskning av försök från utbildningsdepartementet att påverka programinnehållet i Sveriges television Den 15 september sändes programmet Uppdrag granskning i SvT. Programmet handlade om skolfrågor och utbildningsminister Jan Björklund skulle delta i

2010-11-15

KU-anmälan 2010/11:15 (050-899-2010/11) av Peter Persson (S) (pdf, 40 kB)

Riksdagens protokoll 2010/11:106

Riksdagens protokoll 2010/11:106 Fredagen den 20 maj Kl. 09:00 09:57 1 Avsägelser Tredje vice talmannen meddelade att Åsa Lindestam S avsagt sig uppdraget som suppleant i EU-nämnden och att Carina Moberg S avsagt sig uppdraget som personlig suppleant för Thomas Strand S i styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond.

2011-05-20

Riksdagens protokoll 2010/11:106 (pdf, 448 kB)

Riksdagens protokoll 2010/11:105

Riksdagens protokoll 2010/11:105 Torsdagen den 19 maj Kl. 12:00 19:21 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 13 maj. 2 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: Interpellation 2010/11:367 Till riksdagen  Interpellation 2010/11:367 Regeringens

2011-05-19

Riksdagens protokoll 2010/11:105 (pdf, 1247 kB)

Riksdagens protokoll 2010/11:93

Riksdagens protokoll 2010/11:93 Torsdagen den 28 april Kl. 12:00 18:23 1 Anmälan om inkomna faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen Förste vice talmannen anmälde att följande faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen inkommit och överlämnats till utskott: 2010/11:FPM98 Grönbok om onlinespel

2011-04-28

Riksdagens protokoll 2010/11:93 (pdf, 1130 kB)

Riksdagens protokoll 2010/11:92

Riksdagens protokoll 2010/11:92 Onsdagen den 27 april Kl. 09:00 21:28 1 Anmälan om ordförande i civilutskottet Andre vice talmannen anmälde att Veronica Palm S valts till ordförande i civilutskottet från och med den 26 april. 2 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser:

2011-04-27

Riksdagens protokoll 2010/11:92 (pdf, 1807 kB)

Riksdagens protokoll 2010/11:83

Riksdagens protokoll 2010/11:83 Onsdagen den 6 april Kl. 09:00 20:28 1 Val till Valprövningsnämnden Talmannen meddelade att till kammaren hade inkommit protokoll från valberedningen avseende val av ordförande och ersättare för ordföranden i Valprövningsnämnden. Vidare hade överlämnats gemensamma listor för val av sex

2011-04-06

Riksdagens protokoll 2010/11:83 (pdf, 1722 kB)

KU-anmälan 2010/11:6 (050-2480-2010/11) av Åsa Lindestam (S)

ÅSA LINDESTAM Riksdagsledamot S 2011-04-26 Dnr 050-2480-2010/11 Möjligheter till arbetslöshetsersättning för den som nekar att ta arbete inom försvarsmakten En förutsättning för att kunna få arbetslöshetsförsäkring utbetald är att man uppfyller de villkor som lagen om arbetslöshetsförsäkring sätter upp för att utbetalning

2011-04-27

KU-anmälan 2010/11:6 (050-2480-2010/11) av Åsa Lindestam (S) (pdf, 78 kB)

Riksdagens protokoll 2010/11:79

Riksdagens protokoll 2010/11:79 Onsdagen den 30 mars Kl. 09:00 18:13 1 Aktuell debatt: Svensk migrationspolitik Anf. 1 JIMMIE ÅKESSON SDFru talman Den 3 mars presenterade regeringen tillsammans med Miljöpartiet en så kallad ramöverenskommelse om invandringspolitiken. Även om överenskommelsen än så länge måste sägas

2011-03-30

Riksdagens protokoll 2010/11:79 (pdf, 1452 kB)

Riksdagens protokoll 2010/11:78

Riksdagens protokoll 2010/11:78 Tisdagen den 29 mars Kl. 13:00 21:48 1 Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 24 och 25 mars Anf. 1 Statsminister FREDRIK REINFELDT MHerr talman Ärade ledamöter Europeiska rådet möttes i slutet av förra veckan för att diskutera händelseutvecklingen i Libyen och Japan

2011-03-29

Riksdagens protokoll 2010/11:78 (pdf, 1223 kB)

Riksdagens protokoll 2010/11:82

Riksdagens protokoll 2010/11:82 Tisdagen den 5 april Kl. 13:00 19:38 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 28, 29 och 30 mars. 2 Meddelande om val Andre vice talmannen meddelade att val till Valprövningsnämnden skulle äga rum onsdagen den 6 april. 3 Meddelande om frågestund Andre vice talmannen

2011-04-05

Riksdagens protokoll 2010/11:82 (pdf, 913 kB)

Riksdagens protokoll 2010/11:81

Riksdagens protokoll 2010/11:81 Fredagen den 1 april Kl. 09:00 15:21 1 Anmälan om sammansatt utrikes- och försvarsutskott Från sammansatta utrikes- och försvarsutskottet hade följande promemoria inkommit: Sammansatt utrikes- och försvarsutskott 1 bil. Utrikesutskottet och försvarsutskottet har jämlikt riksdagsordningen

2011-04-01

Riksdagens protokoll 2010/11:81 (pdf, 1019 kB)

Riksdagens protokoll 2010/11:80

Riksdagens protokoll 2010/11:80 Torsdagen den 31 mars Kl. 12:00 18:01 1 Avsägelse Andre vice talmannen meddelade att Thomas Östros S avsagt sig uppdraget som ledamot i finansutskottet från och med den 1 april. Kammaren biföll denna avsägelse. 2 Anmälan om kompletteringsval till utskott Andre vice talmannen meddelade

2011-03-31

Riksdagens protokoll 2010/11:80 (pdf, 790 kB)

KU-anmälan 2010/11:16 (050-964-2010/11) av Anders Karlsson (S)

ANDERS KARLSSON Riksdagsledamot S Stockholm 2010-11-17 Begäran om granskning av regeringens undanhållande av information om Nordic Battle Group för riksdagen Sverige har aktivt deltagit i att bygga upp den nordiska stridsgruppen, Nordic battle group, NBG, som en del av EU:s snabbinsatsförmåga på det militära området.

2010-11-22

KU-anmälan 2010/11:16 (050-964-2010/11) av Anders Karlsson (S) (pdf, 125 kB)

KU-anmälan 2010/11:5 (050-2358-2010/11) av Lars Johansson (S)

LARS JOHANSSON Riksdagsledamot S 2011-04-07 Dnr 050-2358-2010/11 Begäran om granskning av regeringens styrning av Vattenfall Frågan om hur regeringen styr Vattenfall har flera gånger varit föremål för granskning i konstitutionsutskottet. Senast var under förra året då frågeställningen primärt gällde vilken kunskap

2011-04-07

KU-anmälan 2010/11:5 (050-2358-2010/11) av Lars Johansson (S) (pdf, 108 kB)

Riksdagens protokoll 2010/11:77

Riksdagens protokoll 2010/11:77 Måndagen den 28 mars Kl. 12:00 12:02 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 18 mars. 2 Meddelande om frågestund Talmannen meddelade att vid frågestunden torsdagen den 31 mars kl. 14.00 skulle följande statsråd närvara: Finansminister Anders Borg Mmiljöminister Andreas

2011-03-28

Riksdagens protokoll 2010/11:77 (pdf, 338 kB)