Dokument & lagar (293 träffar)

Statens offentliga utredningar 2010:91

sou 2010 91 d1 Planering på djupet fysisk planering av havet Betänkande av Havsplaneringsutredningen Stockholm 2010 SOU 2010:91 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress:

2011-01-01

Statens offentliga utredningar 2010:91 (pdf, 2999 kB)

Statens offentliga utredningar 2010:72

sou 2010 72 d1 Folkrätt i väpnad konflikt svensk tolkning och tillämpning Slutbetänkande av Folkrättskommittén Stockholm 2010 SOU 2010:72 2010SOU försätts S-formatsv.indd 1 2010-10-12 10:35:57 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

2011-01-01

Statens offentliga utredningar 2010:72 (pdf, 3373 kB)

Statens offentliga utredningar 2010:3

Metria förutsättningar för att ombilda division Metria vid Lantmäteriet till ett statligt ägt aktiebolag Betänkande av Utredningen om förutsättningar för att ombilda vissa verksamheter vid Lantmäteriet till aktiebolagsform Stockholm 2010 SOU 2010:3 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

2011-01-01

Statens offentliga utredningar 2010:3 (pdf, 656 kB)

Statens offentliga utredningar 2010:25

Viss översyn av verksamhet och organisation på informationssäkerhetsområdet Betänkande från Informationssäkerhetsutredningen SOU 2010:25 Till statsrådet och chefen för Försvarsdepartementet Regeringen beslutade den 19 november 2009 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utreda formerna för och konsekvenserna

2011-01-01

Statens offentliga utredningar 2010:25 (pdf, 405 kB)

Statens offentliga utredningar 2010:10

Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia En granskning på uppdrag av Delegationen för jämställdhet i skolan Ann-Sofie Ohlander Rapport I från Delegationen för jämställdhet i skolan Stockholm 2010 SOU 2010:10 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

2011-01-01

Statens offentliga utredningar 2010:10 (pdf, 635 kB)

Statens offentliga utredningar 2010:15

Kriminella grupperingar motverka rekrytering och underlätta avhopp Betänkande av Utredningen mot kriminella grupperingar Stockholm 2010 SOU 2010:15 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

2011-01-01

Statens offentliga utredningar 2010:15 (pdf, 1754 kB)

Statens offentliga utredningar 2010:82

Trafikverket ICT Betänkande av Utredningen om Trafikverket ICT Stockholm 2010 SOU 2010:82 2010SOU försätts S-formatsv.indd 1 2010-10-27 13:17:42 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

2010-12-23

Statens offentliga utredningar 2010:82 (pdf, 1334 kB)

Statens offentliga utredningar 2010:104

E-legitimationsnämnden och svensk e-legitimation E-legitimationsnämnden och Svensk e-legitimation Betänkande av Utredningen om bildande av en e-legitimationsnämnd Stockholm 2010 SOU 2010:104 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

2010-12-23

Statens offentliga utredningar 2010:104 (pdf, 5947 kB)

Statens offentliga utredningar 2010:103

Särskilda spaningsmetoder Särskilda spaningsmetoder Slutbetänkande av Polismetodutredningen Stockholm 2010 SOU 2010:103 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress:

2010-12-23

Statens offentliga utredningar 2010:103 (pdf, 3846 kB)

Statens offentliga utredningar 2010:102

Massuppsägningar, arbetslöshet och sjuklighet En rapport om konsekvenser av 1990-talets friställningar för slutenvårdsutnyttjande och risk för förtida död Marcus Eliason Petter Lundborg Johan Vikström En rapport från Sociala rådet Stockholm 2010 SOU 2010:102 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

2010-12-23

Statens offentliga utredningar 2010:102 (pdf, 1577 kB)

Statens offentliga utredningar 2010:101

Handlingsplan för att utveckla strategier i miljömålssystemet Delbetänkande av Miljömålsberedningen Stockholm 2010 SOU 2010:101 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress:

2010-12-23

Statens offentliga utredningar 2010:101 (pdf, 631 kB)

Statens offentliga utredningar 2010:83

Att bli medveten och förändra sitt förhållningssätt Jämställdhetsarbete i skolan Gun-Marie Frånberg Rapport XI från Delegationen för jämställdhet i skolan Stockholm 2010 SOU 2010:83 2010SOU försätts S-formatsv.indd 1 2010-10-28 12:24:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

2010-11-18

Statens offentliga utredningar 2010:83 (pdf, 915 kB)

Statens offentliga utredningar 2010:81

En ny biobankslag En ny biobankslag Betänkande av Biobanksutredningen Stockholm 2010 SOU 2010:81 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106

2010-11-29

Statens offentliga utredningar 2010:81 (pdf, 3607 kB)

Statens offentliga utredningar 2010:99

Flickor, pojkar, individer om betydelsen av jämställdhet för kunskap och utveckling i skolan Flickor, pojkar, individer om betydelsen av jämställdhet för kunskap och utveckling iskolan Slutbetänkande av Delegationen för jämställdhet i skolan Stockholm 2010 SOU 2010:99 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

2011-01-01

Statens offentliga utredningar 2010:99 (pdf, 2408 kB)

Statens offentliga utredningar 2010:97

Resultatuppföljning, läskvalitet och skolutveckling tre bidrag till diskussionen om jämställdhet i skolan Resultatuppföljning, läskvalitet och skolutveckling tre bidrag till diskussionen om jämställdhet i skolan Göran Linde Lars Naeslund Bo Sundblad Rapport XIII från Delegationen för jämställdhet i skolan Stockholm

2011-01-01

Statens offentliga utredningar 2010:97 (pdf, 3854 kB)

Statens offentliga utredningar 2010:96

Riktiga betyg är bättre än höga betyg Förslag till omprövning av betyg Betänkande av Betygsprövningsutredningen Stockholm 2010 SOU 2010:96 2010SOU försätts S-formatsv.indd 1 2010-12-02 10:58:19 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

2011-01-01

Statens offentliga utredningar 2010:96 (pdf, 2075 kB)

Statens offentliga utredningar 2010:84

Hedersrelaterad problematik i skolan en kunskaps- och forskningsöversikt Mehrdad Darvishpour Pirjo Lahdenperä Hans Lorentz Rapport XII från Delegationen för jämställdhet i skolan Stockholm 2010 SOU 2010:84 2010SOU försätts S-formatsv.indd 1 2010-10-28 12:30:48 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

2011-01-01

Statens offentliga utredningar 2010:84 (pdf, 812 kB)

Statens offentliga utredningar 2010:105

Ålderspension för invandrare från länder utanför OECD-området Lennart Flood Andreea Mitrut En rapport från Sociala rådet Stockholm 2010 SOU 2010:105 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

2011-01-01

Statens offentliga utredningar 2010:105 (pdf, 1910 kB)

Statens offentliga utredningar 2010:107

Läkares sjukskrivningspraxis Läkares sjukskrivningspraxis En systematisk litteraturöversikt Elsy Söderberg Christina Lindholm Jenny Kärrholm Kristina Alexanderson En rapport från Sociala rådet Stockholm 2010 SOU 2010:107 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

2011-01-01

Statens offentliga utredningar 2010:107 (pdf, 2504 kB)

Statens offentliga utredningar 2010:100

Ansvar för järnvägssäkerheten Kan en annan fördelning gynna en marknadsdriven utveckling Slutbetänkande av Utredningen om driftskompatibilitet och järnvägssäkerhet Stockholm 2010 SOU 2010:100 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på

2011-01-01

Statens offentliga utredningar 2010:100 (pdf, 1667 kB)