Dokument & lagar (172 träffar)

EU-nämndens skriftliga samråd 2010/11

Skriftligt samråd inför rådsbeslut, genom skriftlig procedur, rörande rådsbeslut om suspendering av delar av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och den arabiska republiken Syrien från den 18 januari 1977 Samrådet avslutades den 2 september Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt. AM S, MP, V

2011-09-02

EU-nämndens skriftliga samråd 2010/11

Skriftligt samråd inför rådsbeslut, genom skriftlig procedur, om ändring av genomförandebeslut 2011/77/EU om beviljande av ekonomiskt bistånd till Irland Samrådet avslutades den 2 september Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt.

2011-09-02

EU-nämndens skriftliga samråd 2010/11

Skriftligt samråd inför rådsbeslut, genom skriftlig procedur, om ändring av genomförandebeslut 2011/334/EU om beviljande av ekonomiskt bistånd till Portugal Samrådet avslutades den 2 september Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt.

2011-09-02

EU-nämndens skriftliga samråd 2010/11

Skriftligt samråd inför regeringsbeslut om ändring och förlängning av rådsbeslut 2010/576/GUSP om EU:s polisuppdrag inom ramen för reformen av säkerhetssektorn och dess samverkan med rättsväsendet i Demokratiska republiken Kongo Samrådet avslutades den 7 september Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt.

2011-09-07

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2010/11:URF3

Utskottsarbetet och motionsinstitutet Rapport från EUMOT-utredningen Utskottsarbetet och motionsinstitutet ISSN 1651-6885 ISBN 978-91-86673-01-7 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2010 2010/11:URF3 Till riksdagsdirektören Den dåvarande riksdagsdirektören beslutade den 6 april 2009 om en uppfölj- ning av riksdagens

2011-01-01

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2010/11:URF3 (pdf, 1569 kB)

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2010/11:URF2

Riksdagens arbete med EU-frågor ISSN 1651-6885 ISBN 978-91-86673-00-0 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2010 2010/11:URF2 Till riksdagsdirektören Den dåvarande riksdagsdirektören beslutade den 6 april 2009 om en uppföljning av riksdagens arbete med EU-frågor, motionshantering m.m. Arbetet skulle bedrivas som en utredning

2011-01-01

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2010/11:URF2 (pdf, 780 kB)

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2010/11:URF1

Riksdagens internationella verksamhet ISSN 1651-6885 ISBN 978-91-85943-97-5 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2010 2010/11:URF1 Till riksdagsdirektören Riksdagsdirektören uppdrog i november 2009 åt dåvarande kanslichefen Thomas Hörberg att som utredare göra en översyn av vissa internationella frågor som underlag för

2011-01-01

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2010/11:URF1 (pdf, 343 kB)

EU-nämndens skriftliga samråd 2010/11

Skriftligt samråd inför rådsbeslut, genom skriftlig procedur, om förändring av EU:s sanktionsregim för Al-Qaida och talibaner Samrådet avslutades den 28 juli Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt. AM SD

2011-07-28

EU-nämndens skriftliga samråd 2010/11

Skriftligt samråd inför rådsbeslut, genom skriftlig procedur, om restriktiva åtgärder mot Syrien Samrådet avslutades den 1 augusti Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt.

2011-08-01

EU-nämndens skriftliga samråd 2010/11

Skriftligt samråd inför rådsbeslut, genom skriftlig procedur, rörande EU:s särskilda representant för Sudan Samrådet avslutades den 1 augusti Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt. AM SD

2011-08-01

EU-nämndens skriftliga samråd 2010/11

Skriftligt samråd inför rådsbeslut, genom skriftlig procedur, om restriktiva åtgärder mot Burma/Myanmar Samrådet avslutades den 1 augusti Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt.

2011-08-01

EU-nämndens skriftliga samråd 2010/11

Skriftligt samråd inför rådsbeslut, genom skriftlig procedur, rörande antidumpningstull vid import av glasfibervävnader från Kina Samrådet avslutades den 1 augusti Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt.

2011-08-01

EU-nämndens skriftliga samråd 2010/11

Skriftligt samråd inför rådsbeslut, genom skriftlig procedur, rörande utjämningsåtgärder mot bredspektrumantibiotika från Indien Samrådet avslutades den 1 augusti Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt.

2011-08-01

EU-nämndens skriftliga samråd 2010/11

Skriftligt samråd inför rådsbeslut, genom skriftlig procedur, rörande antidumpningsåtgärder vid import av vissa ringpärmsmekanismer från Thailand Samrådet avslutades den 1 augusti Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt.

2011-08-01

EU-nämndens skriftliga samråd 2010/11

Skriftligt samråd inför rådsbeslut, genom skriftlig procedur, rörande antidumpningsåtgärder vid import av PET-film från Indien Samrådet avslutades den 1 augusti Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt.

2011-08-01

EU-nämndens skriftliga samråd 2010/11

Skriftligt samråd inför rådsbeslut, genom skriftlig procedur, rörande antidumpningsåtgärder vid import av bariumkarbonat från Kina Samrådet avslutades den 1 augusti Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt.

2011-08-01

EU-nämndens skriftliga samråd 2010/11

Skriftligt samråd inför rådsbeslut, genom skriftlig procedur, om restriktiva åtgärder mot Libyen Samrådet avslutades den 10 augusti Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt.

2011-08-10

EU-nämndens skriftliga samråd 2010/11

Skriftligt samråd inför rådsbeslut, genom skriftlig procedur, rörande antidumpningsåtgärder vid import av vissa gjutjärnsprodukter med ursprung i Kina Samrådet avslutades den 19 augusti Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt.

2010-08-19

EU-nämndens skriftliga samråd 2010/11

Skriftligt samråd inför rådsbeslut, genom skriftlig procedur, rörande antidumpningstull vid import av högstyrkegarn av polyestrar med ursprung i Republiken Korea och Taiwan Samrådet avslutades den 19 augusti Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt.

2011-08-19

EU-nämndens skriftliga samråd 2010/11

Skriftligt samråd inför rådsbeslut, genom skriftlig procedur, om genomförande av beslut 2011/273/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien Samrådet avslutades den 22 augusti Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt. AM MP, V

2011-08-22