Dokument & lagar (716 träffar)

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:14

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:14 DATUM 2010-12-09 TID 09.0009.31 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade medge att föredragande Henrik Paulander från EU-nämnden får närvara under 2. 2 Information om aktuella EU-frågor Statssekreteraren Oscar Wåglund

2010-12-09

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:13

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:13 DATUM 2010-12-07 TID 11.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:11 och 2010/11:12. 2 Fråga om lördagsutdelning Ordföranden tog upp frågan om utskick av sammanträdeshandlingar på

2010-12-07

Finansutskottets protokoll 2010/11:17

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:17 DATUM 2010-12-16 TID 09.00-09:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Utskottet beslutade att kalla finansministern och Finanspolitiska rådets ordförande till en öppen utfrågning om finanspolitiska rådets rapport den 31 maj. 2 Godkännande

2010-12-16

Finansutskottets protokoll 2010/11:16

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:16 DATUM 2010-12-14 TID 11:00-11:55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att kanslichef Margareta Hjorth och föredragande Henrik Paulander från EU-nämnden fick vara närvarande under informationen om aktuella EU-frågor, punkt

2010-12-14

Finansutskottets protokoll 2010/11:8

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:8 DATUM 2010-11-11 TID 09:00-10:55, 11:10-12:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppen utfrågning med riksbankschefen Riksbankschef Stefan Ingves utfrågades och svarade på frågor om den aktuella penningpolitiken. Ajournering Utskottet ajournerade kl.

2010-11-11

Finansutskottets protokoll 2010/11:7

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:7 DATUM 2010-11-09 TID 11:00-12.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att tillåta handläggarna vid riksdagens partikanslier Torbjörn Hållö, Andreas Vedung, Fredrik Lann, Christian Lövgren, och Ulrika Wienecke att närvara

2010-11-09

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:5

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:5 DATUM 2010-11-09 TID 11.0011.32 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att riksdagsdirektören Kathrin Flossing får närvara vid dagens sammanträde. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:3

2010-11-09

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2010/11:7

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:7 DATUM 2010-11-09 TID 11.00-12.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Uppvaktning Representanter för organisationen Ekologiska Lantbrukarna uppvaktade utskottet. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:5. 3 Åtgärder

2010-11-09

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:6

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:6 DATUM 2010-11-11 TID 09.0009.10 10.0411.52 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Hänvisning av ärende Till utskottet har hänvisats redogörelse 2010/11:JO1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse. 2 Avsägelse Helén Pettersson i Umeå S har avsagt

2010-11-11

Utbildningsutskottets protokoll 2010/11:5

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:5 DATUM 2010-11-16 TID 11.0012.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet beslutade enligt 4 kap. 13 andra stycket riksdagsordningen att medge att föredraganden Henrik Paulander vid EU-nämnden fick vara närvarande

2010-11-16

Civilutskottets protokoll 2010/11:5

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:5 DATUM 2010-11-16 TID 11.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:4 2 Budgetpropositionen CU1yUtskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till finansutskottet över förslag till

2010-11-16

Justitieutskottets protokoll 2010/11:7

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:7 DATUM 20101116 TID 11.00-11.55 12.05-12.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Anton Abele M fick närvara under sammanträdet. 2 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 11 november 2010 justerades.

2010-11-16

Trafikutskottets protokoll 2010/11:5

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:5 DATUM 2010-11-09 TID Kl. 11.00-12.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om förslag angående avgifter i Transportstyrelsens verksamhet Företrädare för dels transportbranschen, dels Transportstyrelsen enligt bilaga 2 informerade utskottet om förslag

2010-11-09

Kulturutskottets protokoll 2010/11:9

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:9 DATUM Tisdagen den 16 november 2010 TID Kl. 11.00-11:55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Uppvaktning Företrädare för Svensk Scenkonst, ordförande Ingrid Dahlberg, förbundsdirektör Sture Carlsson, förhandlingschef Åsa Hollmén, verkställande direktören vid Göteborgsoperan

2010-11-16

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2010/11:9

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:9 DATUM 201011-18 TID 10.00-11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Förslag till Uppföljning och analys av regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 20 allmän miljö- och naturvård Utskottet behandlade uppföljnings- och utvärderingsgruppens

2010-11-18

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2010/11:1

RIKSDAGEN SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:1 DATUM 2010-11-23 TID 12.00-13.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Sammanträdets öppnande Håkan Juholt Ssom var den av de närvarande ledamöterna som varit ledamot av riksdagen längst, förklarade sammanträdet öppnat. 2 Upprop

2010-11-23

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2010/11:11

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:11 DATUM 2010-12-14 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:10. 2 EU-förslag till beslut om förteckning över resehandlingar som möjliggör passage av de yttre gränserna

2010-12-14

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2010/11:13

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:13 DATUM Tisdagen den 30 november 2010 TID 11.00-12:05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1  Fråga om utskottsinitiativ beträffande yrkesfiskares a-kassa m.m. Frågan föredrogs och bordlades för fortsatt behandling. Informerades om att motionerna 2010/11:A283

2010-11-30

Kulturutskottets protokoll 2010/11:3

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:3 DATUM Tisdagen den 19 oktober 2010 TID Kl. 10.3011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information om regeringens budgetförslag Företrädare för Kulturdepartementet, statsrådet Lena Adelsohn Liljeroth, statssekreterare Ingrid Eiken, stabschef Henrik Toremark, politiskt

2010-10-19

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2010/11:5

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:5 DATUM 20101102 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:3 och 2010/11:4. 2 EU-förslag om utdelning av livsmedel till de sämst ställda i unionen Utskottet fortsatte

2010-11-02