Dokument & lagar (691 träffar)

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2010/11:1

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:1 DATUM Tisdagen den 12 oktober 2010 TID 10.30-10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 2 Talmannen hade låtit kalla utskottet till sammanträde denna dag kl. 10.30. Enligt uppgift från kammaren hade vid val denna dag ledamöter och suppleanter i arbetsmarknadsutskottet

2010-10-12

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2010/11:2

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:2 DATUM 20101014 TID 10.0010.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-förslag om utdelning av livsmedel till de sämst ställda i unionen Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM2010 486. Utskottet beslutade med stöd av 10 kap. 6 RO

2010-10-14

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2010/11:1

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:1 DATUM 20101012 TID 10.3011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Talmannen hade låtit kalla utskottet till sammanträde denna dag kl. 10.30. Enligt uppgift från kammaren hade vid val denna dag utsetts till Ledamöter i miljö- och jordbruksutskottet

2010-10-12

Utbildningsutskottets protokoll 2010/11:1

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:1 DATUM 2010-10-12 TID 10.3010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Talmannen har låtit kalla utskottet till sammanträde denna dag kl. 10.30. Enligt uppgift från kammaren hade vid val denna dag utsetts till Ledamöter i utbildningsutskottet Margareta Pålsson

2010-10-12

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2010/11:3

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:3 DATUM Måndagen den 18 oktober 2010 TID 15.00-16.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utskottet beslutade om närvarorätt för EU-nämndens tjänstemän vid regeringens information och överläggning med utskottet och om bandupptagning vid 14. Arbetsmarknadsminister

2010-10-18

Justitieutskottets protokoll 2010/11:2

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:2 DATUM 20101014 TID 10.00-11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 12 oktober justerades. 2 Redogörelse för utskottens subsidiaritetsprövningar En redogörelse för utskottens subsidiaritetsprövningar

2010-10-14

Näringsutskottets protokoll 2010/11:1

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:1 DATUM 20101012 TID 10.3010.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Talmannen hade låtit kalla utskottet till sammanträde denna dag kl. 10.30. Enligt uppgift från kammaren hade vid val denna dag utsetts till Ledamöter i näringsutskottet Anna König Jerlmyr

2010-10-12

Kulturutskottets protokoll 2010/11:2

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:2 DATUM Torsdagen den 14 oktober 2010 TID Kl. 09.0009.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2010/11:1 av den 12 oktober 2010. 2 Arbetsplan för hösten 2010 Kanslichefen presenterade förslag till arbetsplan för höstens

2010-10-14

Trafikutskottets protokoll 2010/11:1

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:1 DATUM 2010-10-12 TID Kl. 10.30-10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Talmannen hade låtit kalla utskottet till sammanträde denna dag kl. 10.30. Enligt uppgift från kammaren hade val vid denna dag utsetts till Ledamöter i trafikutskottet Jan-Evert Rådhström M Anders

2010-10-12

Trafikutskottets protokoll 2010/11:2

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:2 DATUM 2010-10-19 TID Kl. 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll 2010/11:01. 2 En digital agenda för Europa TU2 Utskottet behandlade KOM2010245. Ärendet bordlades. 3 Vägsäkerhetslag TU3 Utskottet behandlade

2010-10-19

Utbildningsutskottets protokoll 2010/11:29

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:29 DATUM 2011-05-10 TID 11:00-11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet beslutade enligt 4 kap. 13 andra stycket riksdagsordningen att medge att föredraganden Henrik Paulander vid EU-nämnden fick vara närvarande

2011-05-10

Utbildningsutskottets protokoll 2010/11:28

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:28 DATUM 2011-05-05 TID 09.0009.45 09.5510.00 10.0510.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information om läromedelsfrågor Verkställande direktör Rickard Vinde, Läromedelsförlagens branschorganisation Svenska läromedel, informerade om läromedelsfrågor. 2 Justering

2011-05-05

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2010/11:37

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:37 DATUM Tisdagen den 17 maj 2011 TID 11.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Informerades om att en fråga om överlämnande av motioner tas upp under 10. Påmindes om att anmälan till deltagande i ILO:s konferens i Genève

2011-05-17

Socialutskottets protokoll 2010/11:33

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:33 DATUM 2011-05-12 TID 09:30-10:05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Riksrevisionen om Rapport RiR 2011:17 om Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning Riksrevisor Jan Landahl och projektledare Marcela Cohen Birman,

2011-05-12

Civilutskottets protokoll 2010/11:23

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:23 DATUM 2011-05-12 TID 09.30-09.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:22 2 Kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning CU24 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2010/11:120.

2011-05-12

Justitieutskottets protokoll 2010/11:34

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:34 DATUM 2011-05-17 TID 11.00-11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 10 maj 2011 justerades. 2 Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård JuU25 Utskottet fortsatte behandlingen av regeringens

2011-05-17

Kulturutskottets protokoll 2010/11:32

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:32 DATUM Torsdagen den 12 maj 2011 TID Kl. 09.3009.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering Justerades protokoll 2010/11:31 av den 10 maj 2011. 2 Kulturarvsfrågor KrU10 Fortsattes behandlingen av proposition 2010/11:83 Tillträde till Unidroitkonventionen om

2011-05-12

Kulturutskottets protokoll 2010/11:31

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:31 DATUM Tisdagen den 10 maj 2011 TID Kl. 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering Justerades protokoll 2010/11:30 av den 28 april 2011. 2 Information Företrädare för Lotteriinspektionen, generaldirektör Håkan Hallstedt och senior adviser Maria Wennerberg-Sedigh,

2011-05-10

Utbildningsutskottets protokoll 2010/11:30

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:30 DATUM 2011-05-12 TID 09.0009.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:29. 2 Grönbok om ett gemensamt strategiskt ramverk för EU:s finansiering av forskning och innovation UbU15 Utskottet fortsatte granskningen

2011-05-12

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:36

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:36 DATUM 2011-05-05 TID 09.0009.56 11.0311.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Extra suppleant Ordföranden hälsade suppleanten Lars Lilja s välkommen till utskottet. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:35. 3 Hänvisning

2011-05-05