Dokument & lagar (139 träffar)

Föredragningslista 2006/07:136

2006/07:136 Torsdagen den 13 september 2007 Kl. 13.00 Interpellationssvar Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 6 september 2  Anmälan om förändringar i regeringens sammansättning Anmälan om ledighet, m.m. 3  Marianne Watz m fortsätter sitt uppdrag som ersättare för Mikael Odenberg

2007-09-13

Föredragningslista 2006/07:136 (doc, 82 kB) Föredragningslista 2006/07:136 (pdf, 22 kB)

Föredragningslista 2006/07:135

2006/07:135 Torsdagen den 6 september 2007 Kl. 13.00 Interpellationssvar Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 30 augusti Anmälan om uteblivna svar på interpellationer 2  2006/07:686 av Jacob Johnson v Åtgärder för Östersjön 3  2006/07:687 av Egon Frid v Arbetslösa och långtidssjukskrivna

2007-09-06

Föredragningslista 2006/07:135 (doc, 77 kB) Föredragningslista 2006/07:135 (pdf, 22 kB)

Föredragningslista 2006/07:134

2006/07:134 Torsdagen den 30 augusti 2007 Kl. 13.00 Interpellationssvar Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet torsdagen den 23 augusti Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Matilda Ernkrans s fr.o.m. den 28 augusti Därmed upphörde Helena Frisks s uppdrag som ersättare Anmälan om fördröjda svar

2007-08-30

Föredragningslista 2006/07:134 (doc, 87 kB) Föredragningslista 2006/07:134 (pdf, 24 kB)

Föredragningslista 2006/07:133

2006/07:133 Torsdagen den 23 augusti 2007 Kl. 13.00 Interpellationssvar Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet torsdagen den 16 augusti Utökning av antalet suppleanter Från 23 till 24 i skatteutskottet Val av extra suppleant Val av extra suppleant i skatteutskottet Valberedningen föreslår Anna Lilliehöök

2007-08-23

Föredragningslista 2006/07:133 (doc, 97 kB) Föredragningslista 2006/07:133 (pdf, 25 kB)

Föredragningslista 2006/07:132

2006/07:132 Torsdagen den 16 augusti 2007 Kl. 13.00 Interpellationssvar Justering av protokoll Protokoll från sammanträdena måndagen den 18, tisdagen den 19, onsdagen den 20 och torsdagen den 21 juni Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Mehmet Kaplan mp fr.o.m. den 9 juli Därmed upphörde Christopher Ödmanns mp

2007-08-16

Föredragningslista 2006/07:132 (doc, 143 kB) Föredragningslista 2006/07:132 (pdf, 32 kB)

Föredragningslista 2006/07:131

2006/07:131 Torsdagen den 21 juni 2007 Kl. 09.00 Interpellationssvar Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet fredagen den 15 juni Startdatum för riksmötet 2007/08 Tisdagen den 18 september Meddelande om försök med interpellationer under augusti och september Svar på interpellationer Statsrådet Sten

2007-06-21

Föredragningslista 2006/07:131 (doc, 90 kB) Föredragningslista 2006/07:131 (pdf, 23 kB)

Föredragningslista 2006/07:130

2006/07:130 Onsdagen den 20 juni 2007 Kl. 09.00 Votering Arbetsplenum Votering efter debattens slut Avslutning Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet torsdagen den 14 juni Ansökan om ledighet, m.m. Fredrik Lundh s fr.o.m. den 20 augusti 2007 t.o.m. den 1 februari 2008 Ersättare Hannah Bergstedt s

2007-06-20

Föredragningslista 2006/07:130 (doc, 103 kB) Föredragningslista 2006/07:130 (pdf, 26 kB)

Föredragningslista 2006/07:129

2006/07:129 Tisdagen den 19 juni 2007 Kl. 09.00 Arbetsplenum ingen votering uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet onsdagen den 13 juni Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan Onsdagen den 20 juni Avslutning efter votering efter debattens slut Meddelande

2007-06-19

Föredragningslista 2006/07:129 (doc, 85 kB) Föredragningslista 2006/07:129 (pdf, 23 kB)

Föredragningslista 2006/07:128

2006/07:128 Måndagen den 18 juni 2007 Kl. 10.00 Interpellationssvar Justering av protokoll Protokoll från sammanträdena måndagen den 11 och tisdagen den 12 juni Utökning av antalet suppleanter Från 23 till 24 i socialutskottet Val av extra suppleant Val av extra suppleant i socialutskottet Valberedningen föreslår

2007-06-18

Föredragningslista 2006/07:128 (doc, 109 kB) Föredragningslista 2006/07:128 (pdf, 26 kB)

Föredragningslista 2006/07:127

2006/07:127 Fredagen den 15 juni 2007 Kl. 09.00 Interpellationssvar Anmälan om fördröjt svar på interpellation 2006/07:636 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa s Korttidsstudiestöd och det livslånga lärandet Svar på interpellationer Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang Justitieminister

2007-06-15

Föredragningslista 2006/07:127 (doc, 84 kB) Föredragningslista 2006/07:127 (pdf, 21 kB)

Föredragningslista 2006/07:126

2006/07:126 Torsdagen den 14 juni 2007 Kl. 10.00 Votering Arbetsplenum 14.00 Frågestund 17.00 Votering Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet fredagen den 8 juni Avsägelse Anna Lilliehöök m som suppleant i utrikesutskottet Anmälan om kompletteringsval Björn Hamilton m som suppleant i utrikesutskottet

2007-06-14

Föredragningslista 2006/07:126 (doc, 95 kB) Föredragningslista 2006/07:126 (pdf, 25 kB)

Föredragningslista 2006/07:125

2006/07:125 Onsdagen den 13 juni 2007 Kl. 09.00 Partiledardebatt 16.00 Arbetsplenum ingen votering Partiledardebatt Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet torsdagen den 7 juni Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 2006/07:605 av Bodil Ceballos mp Sveriges möjligheter att bevilja flyktingar

2007-06-13

Föredragningslista 2006/07:125 (doc, 95 kB) Föredragningslista 2006/07:125 (pdf, 25 kB)

Föredragningslista 2006/07:124

2006/07:124 Tisdagen den 12 juni 2007 Kl. 11.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet tisdagen den 5 juni Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 2006/07:582 av Alf Svensson kd Respekt för fri- och rättigheter 2006/07:594 av Carina

2007-06-12

Föredragningslista 2006/07:124 (doc, 97 kB) Föredragningslista 2006/07:124 (pdf, 26 kB)

Föredragningslista 2006/07:123

2006/07:123 Måndagen den 11 juni 2007 Kl. 10.00 Interpellationssvar Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet måndagen den 4 juni Meddelande om frågestund Torsdagen den 14 juni Frågor besvaras av socialminister Göran Hägglund kdnäringsminister Maud Olofsson cjustitieminister Beatrice Ask mjordbruksminister Eskil Erlandsson c

2007-06-11

Föredragningslista 2006/07:123 (doc, 90 kB) Föredragningslista 2006/07:123 (pdf, 23 kB)

Föredragningslista 2006/07:122

2006/07:122 Fredagen den 8 juni 2007 Kl. 09.00 Arbetsplenum ingen votering Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet fredagen den 1 juni Motionsrätt på skrivelse Ansvarigt utskott Skrivelse 2006/07:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2002-2006 Talmannen föreslår att motionsrätt ska föreligga

2007-06-08

Föredragningslista 2006/07:122 (doc, 80 kB) Föredragningslista 2006/07:122 (pdf, 23 kB)

Föredragningslista 2006/07:121

2006/07:121 Torsdagen den 7 juni 2007 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 17.00 Votering Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet torsdagen den 31 maj Ansökan om ledighet, m.m. Ibrahim Baylan s fr.o.m. den 1 september t.o.m. den 31 december Ersättare Katarina Köhler s Meddelande om ändring i kammarens

2007-06-07

Föredragningslista 2006/07:121 (doc, 95 kB) Föredragningslista 2006/07:121 (pdf, 26 kB)

Föredragningslista 2006/07:120

2006/07:120 Tisdagen den 5 juni 2007 Kl. 13.30 Interpellationssvar Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet onsdagen den 30 maj Anmälan om ytterligare suppleant Konstitutions- och utrikesutskottet har anmält att Anna Kinberg Batra m valts till ytterligare suppleant fr.o.m. den 31 maj Anmälan om uppteckningar

2007-06-05

Föredragningslista 2006/07:120 (doc, 92 kB) Föredragningslista 2006/07:120 (pdf, 22 kB)

Föredragningslista 2006/07:119

2006/07:119 Måndagen den 4 juni 2007 Kl. 15.00 Interpellationssvar Justering av protokoll Protokoll från sammanträdena måndagen den 28 och tisdag den 29 maj Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Gunnar Sandberg s fr.o.m. den 1 juni Därmed upphörde Stefan Wikéns s uppdrag som ersättare Avsägelse Jacob Johnson

2007-06-04

Föredragningslista 2006/07:119 (doc, 90 kB) Föredragningslista 2006/07:119 (pdf, 22 kB)

Föredragningslista 2006/07:118

2006/07:118 Fredagen den 1 juni 2007 Kl. 09.00 Arbetsplenum Votering efter debattens slut Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 2006/07:548 av Egon Frid v Införselkvoter av alkohol 2006/07:576 av Ulf Holm mp En parlamentarisk utredning om obligatorisk a-kassa 2006/07:586 av Ann-Christin Ahlberg s Jobb- och

2007-06-01

Föredragningslista 2006/07:118 (doc, 84 kB) Föredragningslista 2006/07:118 (pdf, 23 kB)

Föredragningslista 2006/07:117

2006/07:117 Torsdagen den 31 maj 2007 Kl. 12.00 Votering Arbetsplenum 14.00 Frågestund 17.00 Votering Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet fredagen den 25 maj Avsägelse Magdalena Andersson m som suppleant i EU-nämnden Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 2006/07:570 av Nikos Papadopoulos

2007-05-31

Föredragningslista 2006/07:117 (doc, 101 kB) Föredragningslista 2006/07:117 (pdf, 24 kB)