Dokument & lagar (817 träffar)

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden gällande annotering inför rådets beslut om förlängning av stöd till EU Non-proliferation Consortium EUNPC med uppgift att stödja implementering av EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen Samrådet avslutades den 4 juli. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande meningar anmäldes.

2017-07-04

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande fastställande av EU:s ståndpunkt gällande samförståndsavtalet mellan EU och Japan inom området flytande naturgas LNG Samrådet avslutades den 3 juli. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande meningar anmäldes.

2017-07-03

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter v. 26 inklusive kompl Samrådet avslutades den 30 juni. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Följande avvikande mening har inkommit från Moderaterna: Ang. Corp II dp. 4. Moderaterna motsätter sig återigen en förlängning då den sker för tidigt och på för svaga

2017-06-30

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd rörande EU:s ståndpunkt inför det tolfte associeringsrådet mellan EU och Jordanien Samrådet avslutades den 30 juni. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande meningar anmäldes.

2017-06-30

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden inför rådets beslut rörande dels EU BAM Rafahdels EUPOL COPPS Samrådet avslutades den 28 juni. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande meningar anmäldes.

2017-06-28

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande restriktiva åtgärder Ryssland Samrådet avslutades den 28 juni. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande meningar anmäldes.

2017-06-28

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande restriktiva åtgärder Iran Samrådet avslutades den 22 juni. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande meningar anmäldes.

2017-06-22

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter v. 25 inklusive kompl Samrådet avslutades den 22 juni. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande meningar anmäldes.

2017-06-22

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande rådets slutsatser om förnyad kraft åt partnerskapet mellan Afrika och EU, rådsslutsatser om Mali/Sahel och godkännande av justerade listningsmotiveringar samt brevutkast restriktiva åtgärder Syrien Samrådet avslutades den 19 juni. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

2017-06-19

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande 18-månadersprogrammet för godkännande på Allmänna rådet den 20 juni Samrådet avslutades den 19 juni. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna anmälde en gemensam avvikande mening enligt följande: Angående dp.6 inför allmänna rådet

2017-06-19

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter v. 24 Samrådet avslutades den 15 juni. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande meningar anmäldes.

2017-06-15

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter för v. 50 Samrådet avslutades den 16 december. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Följande avvikande mening har inkommit från Vänsterpartiet. Avvikande mening punkt 14, Cor I EUNAVFORMED/Operation Sophia Vi vill att Sverige istället ska verka för att denna

2016-12-16

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om A-punkter v. 44 inklusive komplettering samt en annotering avseende ett avtal mellan EU och Norge om administrativt samarbete, bedrägeribekämpning och indrivning av fordringar på momsområdet Samrådet avslutades den 7 november. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. AM

2016-11-07

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om dels rådsbeslut rörande EU:s militära insats Atalantadels rådsbeslut rörande restriktiva åtgärder Ukraina Samrådet avslutades den 2 november. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. AM SD Följande avvikande mening har anmälts av Sverigedemokraterna: Angående EU:s militära insats Atalanta anser vi att EU inte ska leda sådana här operationer.

2016-11-02

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden inför skriftligt förfarande i rådet om bekräftande av pol. Ök om TAC för Östersjön Samrådet avslutades den 28 oktober. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. AM SD,V Följande avvikande mening har anmälts av Sverigedemokraterna: Vi är positiva till minskning när det gäller

2016-10-28

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om A-punkter v. 43 inklusive en annotering gällande ett avtal mellan EU och Norge om administrativt samarbete, bedrägeribekämpning och indrivning av fordringar på momsområdet Samrådet avslutades den 28 oktober. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. AM SD,V Följande avvikande

2016-10-28

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden inför antagande i rådet om restriktiva åtgärder Syrien Samrådet avslutades den 27 oktober. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

2016-10-27

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden inför rådets beslut om restriktiva åtgärder mot ledarna i regionen Transnistrien i Republiken Moldavien Samrådet avslutades den 18 oktober. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

2016-10-18

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om A-punkter gällande dels rådsslutsatser rörande Demokratiska republiken Kongo, Nitrogen Emission Control Areas NECA samt partnerskapsprioriteringar för Jordanien respektive Libanon Samrådet avslutades den 16 oktober. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande meningar anmäldes.

2016-10-16

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden inför beslut i rådet om EU:s ståndpunkt i expertgruppen för Förenta nationernas ekonomiska kommission för den europeiska överenskommelsen om arbetsförhållanden för fordonsbesättningar vid internationella vägtransporter AETR den 24-26 oktober i Genève Samrådet avslutades den 14 oktober.

2016-10-14