Dokument & lagar (929 träffar)

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter V. 38 Samrådet avslutades den 23 september. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. AM SD Följande avvikande mening har anmälts av Sverigedemokraterna: Sverigedemokraterna anmäler avvikande mening på dagordningspunkterna 3, 5-6 och 11-13 på Coreper II.

2016-09-23

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om rådets beslut och förordning om ändring rörande särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism Samrådet avslutades den 21 september. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. AM V Följande avvikande mening har anmälts av Vänsterpartiet: Vänsterpartiet är i grunden

2016-09-21

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om rådets beslut rörande restriktiva åtgärder Burundi Samrådet avslutades den 21 september. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har anmälts.

2016-09-21

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter v. 37 Samrådet avslutades den 16 september. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. AM V Följande avvikande mening har anmälts av Vänsterpartiet: Avseende Crp II punkt 12. Vänsterpartiet anmäler avvikande mening med hänvisning till att vi inte vill

2016-09-16

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU- nämnden rörande restriktiva åtgärder Isil och Al-Quaida resp. Ukraina inklusive komplettering om godkännande av brev och notiser Samrådet avslutades den 14 september. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har anmälts.

2016-09-14

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden inför rådets beslut rörande restriktiva åtgärder Libyen Samrådet avslutades den 14 september. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har anmälts.

2016-09-14

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter v. 36 Samrådet avslutades den 13 september. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. AM SD Följande avvikande mening har anmälts Sverigedemokraterna: Sverigedemokraterna anmäler avvikande mening på punkt 7 på Coreper I och punkt 17 på Coreper II.

2016-09-13

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande antagande av förordningsförslaget om en europeisk gräns- och kustbevakning Samrådet avslutades den 13 september. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. AM SD,V Följande avvikande mening har anmälts av Sverigedemokraterna: Sverigedemokraterna anmäler avvikande

2016-09-13

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden inför rådets beslut rörande restriktiva åtgärder Centralafrikanska republiken Samrådet avslutades den 1 mars. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

2017-03-01

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om ytterligare en A-punkt v. 8 kompl Samrådet avslutades den 27 februari. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.

2017-02-27

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden inför rådets godkännande av prenotifieringsbrev rörande restriktiva åtgärder Egypten Samrådet avslutades den 24 februari. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.

2017-02-24

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter v. 8 Samrådet avslutades den 24 februari. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. AM SDVFöljande avvikande mening har anmälts av Sverigedemokraterna: Sverigedemokraterna anmäler avvikande mening på dagordningspunkterna 2 och 15-17 på Coreper I samt 4, 8-16 och 18-19

2017-02-24

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden inför rådets beslut rörande restriktiva åtgärder Vitryssland Samrådet avslutades den 22 februari. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. AM L Följande avvikande mening har anmälts av Liberalerna: Liberalerna anmäler likalydande avvikande mening som den 28 oktober 2015 då ärendet senast behandlades:

2017-02-22

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter v. 7 Samrådet avslutades den 16 februari. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Följande avvikande mening har anmälts av Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna anmäler avvikande mening på dagordningspunkterna 2-3, 5, 7 och 10-12 på Coreper II.

2017-02-16

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden inför rådets beslut rörande restriktiva åtgärder Nordkorea respektive Zimbabwe Samrådet avslutades den 15 februari. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt AM SDFöljande avvikande mening har anmälts av Sverigedemokraterna: Sverigedemokraterna anmäler avvikande mening vad gäller införandet av en begränsad undantagsmöjlighet från embargobestämmelserna med Zimbabwe.

2017-02-15

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om annotering rörande samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling mellan EU och Afghanistan CAPD Samrådet avslutades den 12 februari. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

2017-02-12

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter v. 6 samt en annotering avseende en landspecifik rekommendation med anledning av utvärderingen av Schengens informationssystem SIS 2016 Samrådet avslutades den 10 februari. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. AM SDV Följande avvikande mening har inkommit från

2017-02-10

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter v. 5 Samrådet avslutades den 3 februari. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. AM SDVL Följande avvikande mening har anmälts av Sverigedemokraterna Avseende 5-7 på Coreper I samt 2-3, 5-8 och 10-11 på Coreper II.Följande avvikande mening har inkommit från Vänsterpartiet:

2017-02-03

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter v. 4 Samrådet avslutades den 26 januari. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

2017-01-26

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden inför antagande av genomförandebeslut och genomförandeförordning samt godkännande av notiser rörande restriktiva åtgärder Syrien Samrådet avslutades den 20 mars. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

2017-03-20