Dokument & lagar (2 026 träffar)

Riksdagens protokoll 2016/17:127

1  Justering av protokoll Protokollen för den 2931 maj samt för den 1 juni justerades. 2  Avsägelse Förste vice talmannen meddelade att Berit Högman S avsagt sig uppdraget som suppleant i socialutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse. 3  Anmälan om kompletteringsval Förste vice talmannen meddelade att Vänsterpartiets

2017-06-16

Riksdagens protokoll 2016/17:127 (pdf, 464 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:126

1  Avsägelse Tredje vice talmannen meddelade att Beatrice Ask M avsagt sig uppdraget som ledamot i justitieutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse. 2  Anmälan om kompletteringsval Tredje vice talmannen meddelade att Moderaternas riksdagsgrupp anmält Beatrice Ask som ledamot i konstitutionsutskottet och Tomas Tobé som

2017-06-15

Riksdagens protokoll 2016/17:126 (pdf, 1369 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:125

Välkomsthälsning Anf. 1  TALMANNEN: First of all, I would like to say warmly welcome to the Speaker of the Parliament of Cyprus, Demetris Syllouris. You are most welcome to the Swedish Parliament. Applåder 1  Partiledardebatt Anf. 2  Statsminister STEFAN LÖFVEN SPartiledardebatt Herr talman En härlig utekväll i ett pulserande

2017-06-14

Riksdagens protokoll 2016/17:125 (pdf, 1390 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:124

1  Anmälan om ersättare för statsråd Förste vice talmannen anmälde att Stefan Nilsson MP skulle tjänstgöra som ersättare för statsrådet Per Bolund MP från och med den 15 juli och tills vidare. 2  Anmälan om ersättare Förste vice talmannen anmälde att Lorentz Tovatt MP skulle tjänstgöra som ersättare för Per Olsson MP

2017-06-13

Riksdagens protokoll 2016/17:124 (pdf, 696 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:123

1  Meddelande om frågestund Talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 15 juni kl. 14.00. 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2016/17:539 Till riksdagen Interpellation 2016/17:539 Avgiftsfri skola för alla av Daniel Riazat V Interpellationen

2017-06-12

Riksdagens protokoll 2016/17:123 (pdf, 676 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:122

1  Justering av protokoll Protokollet för den 19 maj justerades. 2  Anmälan om ny riksdagsledamot Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden: Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Yasmine Posio Nilsson V utsetts till

2017-06-09

Riksdagens protokoll 2016/17:122 (pdf, 524 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:121

1  Justering av protokoll Protokollet för den 18 maj justerades. 2  Anmälan om fördröjt svar på interpellation Följande skrivelse hade kommit in: Interpellation 2016/17:523 Till riksdagen Interpellation 2016/17:523 Översyn av artskyddsförordningen av Jonas Jacobsson Gjörtler M Interpellationen kommer att besvaras torsdagen

2017-06-08

Riksdagens protokoll 2016/17:121 (pdf, 890 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:120

1  Justering av protokoll Protokollen för den 16 och 17 maj justerades. 2  Avsägelser Tredje vice talmannen meddelade att Hans Linde V avsagt sig uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 7 juni 2017. Kammaren biföll denna avsägelse. Tredje vice talmannen meddelade att Helen Engholm V avsagt sig uppdraget som

2017-06-07

Riksdagens protokoll 2016/17:120 (pdf, 773 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:119

1  Justering av protokoll Protokollet för den 12 maj justerades. 2  Anmälan om faktapromemorior Talmannen anmälde att följande faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott: 2016/17:FPM88 Direktiv om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare

2017-06-02

Riksdagens protokoll 2016/17:119 (pdf, 491 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:118

1  Justering av protokoll Protokollet för den 11 maj justerades. 2  Avsägelse Andre vice talmannen meddelade att Anders Forsberg SD avsagt sig uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 1 juni 2017. Kammaren biföll denna avsägelse. 3  Anmälan om faktapromemoria Andre vice talmannen anmälde att följande faktapromemoria

2017-06-01

Riksdagens protokoll 2016/17:118 (pdf, 983 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:117

1  Justering av protokoll Protokollet för den 10 maj justerades. 2  Anmälan om kompletteringsval Förste vice talmannen meddelade att Moderaternas riksdagsgrupp anmält Gunnar Hedberg som suppleant i EU-nämnden under Ulrika Karlsson i Uppsalas ledighet. Förste vice talmannen förklarade vald under tiden den 31 maj18 juni

2017-05-31

Riksdagens protokoll 2016/17:117 (pdf, 1013 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:116

1  Justering av protokoll Protokollet för den 9 maj justerades. 2  Ärenden för hänvisning till utskott Följande dokument hänvisades till utskott: Proposition 2016/17:193 till miljö- och jordbruksutskottet Redogörelse 2016/17:RR5 till finansutskottet Motioner 2016/17:3742 och 3744 till justitieutskottet  2016/17:3746

2017-05-30

Riksdagens protokoll 2016/17:116 (pdf, 998 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:115

1  Justering av protokoll Protokollen för den 25 maj justerades. 2  Anmälan om nya riksdagsledamöter Följande berättelser hade kommit in från Valprövningsnämnden: Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Börje Vestlund S utsetts till

2017-05-29

Riksdagens protokoll 2016/17:115 (pdf, 332 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:114

1  Avsägelse Andre vice talmannen meddelade att Carin Jämtin S avsagt sig uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 29 maj 2017. Kammaren biföll denna avsägelse. 2  Anmälan om fördröjt svar på interpellation Följande skrivelse hade kommit in: Interpellation 2016/17:504 Till riksdagen Interpellation 2016/17:504

2017-05-19

Riksdagens protokoll 2016/17:114 (pdf, 496 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:113

1  Justering av protokoll Protokollen för den 27 och 28 april justerades. 2  Anmälan om ändrad partibeteckning Från Patrick Reslow hade följande skrivelse kommit in: Till Sveriges riksdag Anmälan om ändrad partibeteckning Härmed vill jag meddela att jag har utträtt ur Moderaterna och inte längre tillhör Moderaternas

2017-05-18

Riksdagens protokoll 2016/17:113 (pdf, 855 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:112

1  Val av justitieombudsman Följande skrivelse hade kommit in: Till riksdagen Konstitutionsutskottet har berett frågan om omval av justitieombudsmannen Cecilia Renfors. Konstitutionsutskottet föreslår enhälligt att riksdagen för tiden fr.o.m. den 1 september 2017 till dess nytt val har genomförts under fjärde året därefter

2017-05-17

Riksdagens protokoll 2016/17:112 (pdf, 932 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:111

1  Justering av protokoll Protokollen för den 25 och 26 april justerades. 2  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Tredje vice talmannen meddelade att Julia Kronlid SD återtagit sin plats i riksdagen från och med den 15 maj, varigenom uppdraget som ersättare upphört för Heidi Karlsson SDTredje vice talmannen anmälde

2017-05-16

Riksdagens protokoll 2016/17:111 (pdf, 375 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:110

1  Aktuell debatt om klimatförändringar Anf. 1  Statsrådet ISABELLA LÖVIN MPAktuell debatt om klimatförändringar Fru talman Larmrapporterna om klimatförändringarna duggar tätt. År 2014 var det varmaste året som någonsin uppmätts. Detsamma gällde 2015 och 2016. I vintras var Arktis utsatt för värmechocker och temperaturer

2017-05-12

Riksdagens protokoll 2016/17:110 (pdf, 466 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:109

1  Justering av protokoll Protokollen för den 20 och 21 april justerades. 2  Anmälan om subsidiaritetsprövningar Förste vice talmannen anmälde att utdrag ur följande protokoll i ärenden om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in: prot. 2016/17:35 för tisdagen den 9 maj från trafikutskottet och prot. 2016/17:40

2017-05-11

Riksdagens protokoll 2016/17:109 (pdf, 909 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:108

1  Meddelande om aktuell debatt om klimatförändringar Talmannen meddelade att på begäran av Miljöpartiets riksdagsgrupp skulle en aktuell debatt om klimatförändringar anordnas fredagen den 12 maj kl. 9.00. Från regeringen skulle statsrådet Isabella Lövin MP delta. Den inkomna skrivelsen hade följande lydelse: Begäran om

2017-05-10

Riksdagens protokoll 2016/17:108 (pdf, 1049 kB)