Dokument & lagar (2 252 träffar)

Föredragningslista 2016/17:112

Föredragningslista 2016/17:112 Onsdagen den 17 maj 2017 Kl. 09.00 Val Arbetsplenum 16.00 Votering Val av justitieombudsman 1 Konstitutionsutskottet har föreslagit att Cecilia Renfors omväljs som justitieombudsman fr.o.m. den 1 september Avsägelse 2 Åsa Romson MP som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 15 juli

2017-05-17

Föredragningslista 2016/17:112 (docx, 34 kB) Föredragningslista 2016/17:112 (pdf, 102 kB)

Proposition 2016/17:185

Regeringens proposition 2016/17:185 En tidsbegränsad vapenamnesti 2018 Prop. 2016/17:185 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 maj 2017 Stefan Löfven Anders Ygeman Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår att en ny tidsbegränsad vapenamnesti


Utskottsberedning: 2016/17:JuU32
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2016/17:185 (pdf, 467 kB)

Föredragningslista 2016/17:111

Föredragningslista 2016/17:111 Tisdagen den 16 maj 2017 Kl. 13.00 Arbetsplenum uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1 Justering av protokoll från sammanträdena tisdagen den 25 och onsdagen den 26 april Anmälan om återtagande av plats i riksdagen 2 Julia Kronlid SD fr.o.m. den 15 maj

2017-05-16

Föredragningslista 2016/17:111 (docx, 39 kB) Föredragningslista 2016/17:111 (pdf, 91 kB)

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden gällande Venezuela Samrådet avslutades den 14 maj. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande meningar anmäldes.

2017-05-14

Föredragningslista 2016/17:110

Föredragningslista 2016/17:110 Fredagen den 12 maj 2017 Kl. 09.00 Aktuell debatt Interpellationssvar 1 Aktuell debatt om klimatförändringar Ärenden för hänvisning till utskott Förslag Proposition 2 2016/17:187 Avtal om ändring av avtalet mellan Sverige och Norge om gemensam elcertifikatsmarknad NU Skrivelse

2017-05-12

Föredragningslista 2016/17:110 (docx, 39 kB) Föredragningslista 2016/17:110 (pdf, 120 kB)

Proposition 2016/17:187

Regeringens proposition 2016/17:187 Avtal om ändring av avtalet mellan Sverige och Prop. Norge om en gemensam elcertifikatsmarknad 2016/17:187 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 maj 2017 Stefan Löfven Ibrahim Baylan Miljö- och energidepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2016/17:NU25
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2016/17:187 (pdf, 188 kB)

Skrivelse 2016/17:184

Regeringens skrivelse 2016/17:184 Riksrevisionens rapport om statens Skr. bolagsinnehav 2016/17:184 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 11 maj 2017 Stefan Löfven Mikael Damberg Näringsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Riksrevisionen har granskat regeringens arbete med


Utskottsberedning: 2017/18:NU4

Skrivelse 2016/17:184 (pdf, 1017 kB)

Föredragningslista 2016/17:109

Föredragningslista 2016/17:109 Torsdagen den 11 maj 2017 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Justering av protokoll 1 Justering av protokoll från sammanträdena torsdagen den 20 och fredagen den 21 april Anmälan om subsidiaritetsprövningar Ansvarigt utskott 2 2016/17:35 Tisdagen den 9 maj

2017-05-11

Föredragningslista 2016/17:109 (docx, 35 kB) Föredragningslista 2016/17:109 (pdf, 113 kB)

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om en A-punkt från v. 19 samt två annoteringar avseende dels antagande av ett operativt koncept avseende regionalisering inom ramen för EU:s GSFP-aktiviteter i Sahel, dels ett beslut om godkännande av mandat till kommissionen att inleda förhandlingar med Amerikas förenade stater Samrådet

2017-05-10

Skrivelse 2016/17:160

Regeringens skrivelse 2016/17:160 Riksrevisionens rapport om exportkontrollen av Skr. krigsmateriel 2016/17:160 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 4 maj 2017 Stefan Löfven Morgan Johansson Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogör regeringen för


Utskottsberedning: 2017/18:UU9

Skrivelse 2016/17:160 (pdf, 1006 kB)

Föredragningslista 2016/17:108

Föredragningslista 2016/17:108 Onsdagen den 10 maj 2017 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Meddelande om aktuell debatt om klimatförändringar 1 Fredagen den 12 maj kl. 09.00 Ärenden för hänvisning till utskott Förslag Propositioner 2 2016/17:183 Ändringar i fiskelagen MJU 3 2016/17:186 Fortsatt giltighet

2017-05-10

Föredragningslista 2016/17:108 (docx, 39 kB) Föredragningslista 2016/17:108 (pdf, 106 kB)

Proposition 2016/17:186

Regeringens proposition 2016/17:186 Fortsatt giltighet av en tidsbegränsad Prop. bestämmelse i inhämtningslagen 2016/17:186 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 maj 2017 Stefan Löfven Anders Ygeman Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Inhämtningslagen reglerar


Utskottsberedning: 2016/17:JuU28
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2016/17:186 (pdf, 312 kB)

Proposition 2016/17:183

Regeringens proposition 2016/17:183 Ändringar i fiskelagen Prop. 2016/17:183 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 maj 2017 Stefan Löfven Sven-Erik Bucht Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår ändringar i fiskelagen 1993:787Det förtydligas


Utskottsberedning: 2017/18:MJU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2016/17:183 (pdf, 308 kB)

Föredragningslista 2016/17:107

Föredragningslista 2016/17:107 Tisdagen den 9 maj 2017 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1 Justering av protokoll från sammanträdena tisdagen den 18 och onsdagen den 19 april Meddelande om frågestund 2 Torsdagen den 11 maj kl. 14.00 Anmälan om fördröjda

2017-05-09

Föredragningslista 2016/17:107 (docx, 40 kB) Föredragningslista 2016/17:107 (pdf, 121 kB)

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om en A-punkt från v. 18 Samrådet avslutades den 5 maj. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande meningar anmäldes.

2017-05-05

Föredragningslista 2016/17:106

Föredragningslista 2016/17:106 Fredagen den 5 maj 2017 Kl. 09.00 Interpellationssvar Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 1 2016/17:457 av Jesper Skalberg Karlsson M Natura 2000 på norra Gotland 2 2016/17:480 av Gunilla Nordgren M Migrationsverkets anvisningar Ärenden för hänvisning till utskott Förslag

2017-05-05

Föredragningslista 2016/17:106 (docx, 39 kB) Föredragningslista 2016/17:106 (pdf, 109 kB)

Skrivelse 2016/17:102

Regeringens skrivelse 2016/17:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Skr. 2016/17:102 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 4 maj 2017 Stefan Löfven Ardalan Shekarabi Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar regeringen en översiktlig redovisning


Utskottsberedning: 2017/18:FiU8 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2016/17:102 (pdf, 1037 kB)

Föredragningslista 2016/17:105

Föredragningslista 2016/17:105 Torsdagen den 4 maj 2017 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Anmälan om ersättare 1 Björn Rubenson KD som ersättare fr.o.m. den 3 maj t.o.m. den 1 november under Annika Eclunds KD ledighet Avsägelse 2 Larry Söder KD som suppleant i utbildningsutskottet Anmälan

2017-05-04

Föredragningslista 2016/17:105 (docx, 40 kB) Föredragningslista 2016/17:105 (pdf, 124 kB)

Föredragningslista 2016/17:104

Föredragningslista 2016/17:104 Onsdagen den 3 maj 2017 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Anmälan om subsidiaritetsprövningar 1 2016/17:23 Torsdagen den 20 april JuU 2 2016/17:39 Tisdagen den 18 april KU 3 2016/17:40 Torsdagen den 20 april KU Ärenden för bordläggning Reservationer Utbildningsutskottets

2017-05-03

Föredragningslista 2016/17:104 (docx, 34 kB) Föredragningslista 2016/17:104 (pdf, 103 kB)

Proposition 2016/17:182

Regeringens proposition 2016/17:182 Kameraövervakningslagen och möjligheterna Prop. att använda drönare 2016/17:182 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 april 2017 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår


Utskottsberedning: 2016/17:JuU31
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2016/17:182 (pdf, 285 kB)