Dokument & lagar (561 träffar)

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om annotering rörande samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling mellan EU och Afghanistan CAPD Samrådet avslutades den 12 februari. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

2017-02-12

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter v. 6 samt en annotering avseende en landspecifik rekommendation med anledning av utvärderingen av Schengens informationssystem SIS 2016 Samrådet avslutades den 10 februari. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. AM SDV Följande avvikande mening har inkommit från

2017-02-10

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter v. 5 Samrådet avslutades den 3 februari. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. AM SDVL Följande avvikande mening har anmälts av Sverigedemokraterna Avseende 5-7 på Coreper I samt 2-3, 5-8 och 10-11 på Coreper II.Följande avvikande mening har inkommit från Vänsterpartiet:

2017-02-03

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter v. 4 Samrådet avslutades den 26 januari. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

2017-01-26

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden inför antagande av genomförandebeslut och genomförandeförordning samt godkännande av notiser rörande restriktiva åtgärder Syrien Samrådet avslutades den 20 mars. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

2017-03-20

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande dels restriktiva åtgärder Tunisiendels uppdatering förteckning terrorismbekämpning Samrådet avslutades den 25 januari. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

2017-01-25

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om en A-punkt, punkt 9 Coreper II, v. 11 kompl Samrådet avslutades den 20 mars. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. AM, V Följande avvikande mening har inkommit från Vänsterpartiet: Vi anser att Sverige borde verka för att slutsatserna tar upp vikten av att fasa ut miljöskadliga

2017-03-20

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om en färdigförhandlad II-punkt från v. 10 kompl Samrådet avslutades den 17 mars. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande meningar anmäldes.

2017-03-17

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande troliga A-punkter v. 3 Samrådet avslutades den 20 januari. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

2017-01-20

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter för v. 11 Samrådet avslutades den 17 mars. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. AM SDV Följande avvikande meningar har inkommit från Sverigedemokraterna: Sverigedemokraterna anmäler avvikande mening på dagordningspunkterna 6 och 9 på Coreper I samt 10, 12, 14-16

2017-03-17

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd om med EU-nämnden om om troliga A-punkter för v. 10 Samrådet avslutades den 10 mars. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. AM SDFöljande avvikande meningar anmäldes av Sverigedemokraterna:

2017-03-10

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden inför antagande av ändrade listningsskäl samt godkännande av brev och notis rörande restriktiva åtgärder Iran Samrådet avslutades den 8 mars. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

2017-03-08

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden inför dels rådets beslut, dels genomförandeförordningen rörande restriktiva åtgärder Ukraina Samrådet avslutades den 8 mars. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

2017-03-08

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om trolig A-punkt v. 9 kompl Samrådet avslutades den 6 mars. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Följande avvikande mening anmäldes av Vänsterpartiet: Vi i Vänsterpartiet avviker på inrättandet av en stående kapacitet på strategisk nivå för operativ planering och ledning av EU:s civila och militära uppdrag och insatser.

2017-03-06

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden inför antagandet av en konceptnot om operativ planerings- och ledningsförmåga för GSFP:s uppdrag och insatser Samrådet avslutades den 5 mars. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.

2017-03-05

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande två annoteringar avseende landsspecifika rekommendationer med anledning av utvärderingen av Schengens informationssystem SIS 2016 Samrådet avslutades den 20 januari. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

2017-01-20

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden inför rådets antagande av genomförandeförordning rörande restriktiva åtgärder Ukraina Samrådet avslutades den 3 mars. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

2017-03-03

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden inför rådets beslut rörande restriktiva åtgärder Ukraina Samrådet avslutades den 2 mars. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

2017-03-02

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden avseende rådsslutsatser rörande MEPP fredsprocessen i Mellanöstern Samrådet avslutades den 16 januari. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

2017-01-16

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter v. 9 Samrådet avslutades den 2 mars. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. AM SDV Följande avvikande mening har inkommit från Sverigedemokraterna: Sverigedemokraterna anmäler avvikande mening på dagordningspunkterna 6-10 på Coreper I samt 3-4, 8 och 12-19 på

2017-03-02