Dokument & lagar (206 träffar)

Föredragningslista 2013/14:123

Föredragningslista 2013/14:123 Onsdagen den 11 juni 2014 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Interpellationssvar tidigast kl. 16.30 Justering av protokoll 1 Protokollet från sammanträdet onsdagen den 4 juni Anmälan om återtagande av plats i riksdagen 2 Erik A Eriksson C fr.o.m. den 19 juni Därmed upphör Daniel

2014-06-11

Föredragningslista 2013/14:123 (docx, 41 kB) Föredragningslista 2013/14:123 (pdf, 123 kB)

Talarlista 2013/14:20140610

Tisdagen den 10 juni 2014 Kl. 09.00 Arbetsplenum 15.30 Votering 18.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00 Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 30 Konstitutionsutskottets betänkande KU20 Granskningsbetänkande Inledning 1 Peter Eriksson MP 8 2 Björn von Sydow S 6 3 Per Bill M 6 4

2014-06-10

Talarlista 2013/14:20140610 (docx, 40 kB) Talarlista 2013/14:20140610 (pdf, 99 kB)

Föredragningslista 2013/14:122

Föredragningslista 2013/14:122 Tisdagen den 10 juni 2014 Kl. 09.00 Arbetsplenum 15.30 Votering 18.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1 Protokollet från tisdagen den 3 juni Berättelse från Valprövningsnämnden 2 Om utsedda företrädare och ersättare i Europaparlamentet

2014-06-10

Föredragningslista 2013/14:122 (docx, 41 kB) Föredragningslista 2013/14:122 (pdf, 116 kB)

Talarlista 2013/14:20140609

Måndagen den 9 juni 2014 Kl. 11.00 Arbetsplenum Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 10 Utrikesutskottets betänkande UU20 Biståndspolitisk plattform 1 Kenneth G Forslund S 12 2 Bodil Ceballos MP 12 3 Julia Kronlid SD 12 4 Hans Linde V 12 5 Christian Holm M 12 6 Christer Winbäck FP 12 7 Kerstin Lundgren

2014-06-09

Talarlista 2013/14:20140609 (docx, 39 kB) Talarlista 2013/14:20140609 (pdf, 105 kB)

Föredragningslista 2013/14:121

Föredragningslista 2013/14:121 Måndagen den 9 juni 2014 Kl. 11.00 Arbetsplenum Justering av protokoll 1 Protokollet från sammanträdet måndagen den 2 juni Anmälan om uppteckningar vid EU-nämndens sammanträden 2 2013/14:36 Fredagen den 23 maj Ärenden för hänvisning till utskott Förslag Motioner med anledning

2014-06-09

Talarlista 2013/14:20140605

Torsdagen den 5 juni 2014 Kl. 12.00 Aktuell debatt Interpellationssvar 14.00 Frågestund Nr 1 Aktuell debatt På begäran av Vänsterpartiets riksdagsgrupp anordnas en aktuell debatt om FN:s klimatpanels senaste vetenskapliga rapport. En företrädare för varje parti har rätt att delta i debatten. Debattregler Företrädaren

2014-06-05

Talarlista 2013/14:20140605 (docx, 37 kB) Talarlista 2013/14:20140605 (pdf, 94 kB)

Föredragningslista 2013/14:120

Föredragningslista 2013/14:120 Torsdagen den 5 juni 2014 Kl. 12.00 Aktuell debatt Interpellationssvar 14.00 Frågestund Aktuell debatt 1 Debatt om FN:s klimatpanels senaste vetenskapliga rapport Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan Tisdagen den 10 juni 2 Interpellationssvar tillkommer kl. 18.00

2014-06-05

Föredragningslista 2013/14:120 (docx, 33 kB) Föredragningslista 2013/14:120 (pdf, 129 kB)

Talarlista 2013/14:20140604

Onsdagen den 4 juni 2014 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 17 Civilutskottets betänkande CU32 Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 1 Lars Eriksson S 10 2 Jan Lindholm MP 12 3 Markus Wiechel SD 4 4 Amineh Kakabaveh V 12 5 Oskar Öholm M 8 6 Nina Lundström

2014-06-04

Talarlista 2013/14:20140604 (docx, 36 kB) Talarlista 2013/14:20140604 (pdf, 116 kB)

Föredragningslista 2013/14:119

Föredragningslista 2013/14:119 Onsdagen den 4 juni 2014 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Fråga om hänvisning av motion till utskott Votering Justering av protokoll 1 Protokollet från sammanträdet onsdagen den 28 maj Avsägelse 2 Jacob Johnson V som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 1 juli 2014 Anmälan om fördröjda

2014-06-04

Föredragningslista 2013/14:119 (docx, 40 kB) Föredragningslista 2013/14:119 (pdf, 127 kB)

Föredragningslista 2013/14:118

Föredragningslista 2013/14:118 Tisdagen den 3 juni 2014 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1 Protokollet från tisdagen den 27 maj Meddelande om svar på skriftliga frågor 2 Med anledning av att fredagen den 6 juni är en helgdag kommer skriftliga frågor

2014-06-03

Föredragningslista 2013/14:118 (docx, 33 kB) Föredragningslista 2013/14:118 (pdf, 117 kB)

Föredragningslista 2013/14:117

Föredragningslista 2013/14:117 Måndagen den 2 juni 2014 Kl. 09.00 Interpellationssvar Justering av protokoll 1 Protokollet från måndagen den 26 maj Meddelanden om ändringar i kammarens sammanträdesplan Onsdagen den 11 juni 2 Interpellationssvar tillkommer efter debatt och beslut, dock tidigast kl. 16.30 Måndagen

2014-06-02

Föredragningslista 2013/14:117 (docx, 40 kB) Föredragningslista 2013/14:117 (pdf, 120 kB)

Talarlista 2013/14:20140528

Onsdagen den 28 maj 2014 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 12 Finansutskottets betänkande FiU29 Säkerheter vid clearing hos central motpart 0.00 0.00 13 Finansutskottets betänkande FiU31 En databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna 1 Bo Bernhardsson

2014-05-28

Talarlista 2013/14:20140528 (docx, 42 kB) Talarlista 2013/14:20140528 (pdf, 116 kB)

Föredragningslista 2013/14:116

Föredragningslista 2013/14:116 Onsdagen den 28 maj 2014 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Anmälan om subsidiaritetsprövning Ansvarigt utskott 1 2013/14:29 Tisdagen den 27 maj CU Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 2 2013/14:478 av Ingela Nylund Watz S Användandet av OPS-lösningar 3 2013/14:486

2014-05-28

Föredragningslista 2013/14:116 (docx, 32 kB) Föredragningslista 2013/14:116 (pdf, 114 kB)

Talarlista 2013/14:20140527

Tisdagen den 27 maj 2014 Kl. 10.00 Arbetsplenum 15.30 Votering uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00 Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 29 Utbildningsutskottets betänkande UbU17 Ändrade regler om introduktionsperiod och legitimation för lärare och förskollärare 1 Cecilia Dalman Eek S 10 2 Jabar Amin MP 10

2014-05-27

Talarlista 2013/14:20140527 (docx, 40 kB) Talarlista 2013/14:20140527 (pdf, 112 kB)

Föredragningslista 2013/14:115

Föredragningslista 2013/14:115 Tisdagen den 27 maj 2014 Kl. 10.00 Arbetsplenum 15.30 Votering uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00 Anmälan om uppteckningar vid EU-nämndens sammanträden 1 2013/14:34 Onsdagen den 30 april Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 2 2013/14:460 av Kerstin Engle S Hög tid

2014-05-27

Föredragningslista 2013/14:115 (docx, 33 kB) Föredragningslista 2013/14:115 (pdf, 127 kB)

Talarlista 2013/14:20140526

Måndagen den 26 maj 2014 Kl. 10.00 Interpellationssvar 13.00 Arbetsplenum Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 25 Justitieutskottets betänkande JuU10 Straffansvar för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser 1 Kerstin Haglö S 10 2 Maria Ferm MP 8 3 Richard Jomshof SD 8 4 Lena Olsson V 12 5

2014-05-26

Talarlista 2013/14:20140526 (docx, 33 kB) Talarlista 2013/14:20140526 (pdf, 99 kB)

Föredragningslista 2013/14:114

Föredragningslista 2013/14:114 Måndagen den 26 maj 2014 Kl. 10.00 Interpellationssvar 13.00 Arbetsplenum Justering av protokoll 1 Protokollet från sammanträdet måndagen den 19 maj Anmälan om fördröjt svar på interpellation 2 2013/14:471 av Valter Mutt MP Hållbar finansiell infrastruktur Ärenden för hänvisning

2014-05-26

Föredragningslista 2013/14:114 (docx, 33 kB) Föredragningslista 2013/14:114 (pdf, 130 kB)

Föredragningslista 2013/14:113

Föredragningslista 2013/14:113 Måndagen den 19 maj 2014 Kl. 09.00 Interpellationssvar Justering av protokoll 1 Protokollen från sammanträdena torsdagen den 8, fredagen den 9, måndagen den 12 och tisdagen den 13 maj Anmälan om återtagande av plats i riksdagen 2 Linda Wemmert M fr.o.m. den 24 maj Därmed upphör

2014-05-19

Föredragningslista 2013/14:113 (docx, 33 kB) Föredragningslista 2013/14:113 (pdf, 132 kB)

Föredragningslista 2013/14:112

Föredragningslista 2013/14:112 Tisdagen den 13 maj 2014 Kl. 09.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1 Protokollet från sammanträdet onsdagen den 7 maj Ansökan om fortsatt ledighet 2 Josefin Brink V fr.o.m. den 15 maj t.o.m. den 2 juli Ersättare Ali Esbati V Anmälan

2014-05-13

Föredragningslista 2013/14:112 (docx, 32 kB) Föredragningslista 2013/14:112 (pdf, 121 kB)

Föredragningslista 2013/14:111

Föredragningslista 2013/14:111 Måndagen den 12 maj 2014 Kl. 09.00 Interpellationssvar Justering av protokoll 1 Protokollen från sammanträdena måndagen den 5 och tisdagen den 6 maj Anmälan om fördröjt svar på interpellation 2 2013/14:467 av Ingela Nylund Watz S Astra Zenecas betydelse för svensk life science Anmälan

2014-05-12

Föredragningslista 2013/14:111 (docx, 31 kB) Föredragningslista 2013/14:111 (pdf, 115 kB)