Dokument & lagar (6 897 träffar)

Kommittéberättelse Ju 2020:06 utredningen, se dir. 2020:19

Utredningen om utökade möjligheter att göra utländska föräldraskap gällande i Sverige Ju 2020:06 Beteckning Ju 2020:06 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2020-04-15 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-02-27 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:19 Lokal Utredningen

2020-02-27

Kommittéberättelse U 2020:B uppdrag, se PM U 2020/ /

Uppdrag att ta fram förslag på en långsiktig reglering av forskningsdatabaser Beteckning U 2020:B Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2020-04-16 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-03-31 Direktiv för uppdrag, se PM U 2020/ Lokal Uppdraget beräknas vara

2020-03-31

Kommittéberättelse M 2020:01 utredningen, se dir. 2020:12

Utredningen om skadereglering vid en radiologisk olycka M 2020:01 Beteckning M 2020:01 Departement Miljödepartementet Senast ändrad 2020-04-06 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-02-13 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:12 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 mars 2021. Sammansättning

2020-02-13

Kommittéberättelse Ju 2020:03 utredningen, se dir. 2020:7

Ecris-utredningen Ju 2020:03 Beteckning Ju 2020:03 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2020-04-06 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-01-30 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:7 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 februari 2021. Sammansättning

2020-01-30

Kommittéberättelse Fi 2020:A uppdraget, se PM

Förslag på resolutionsmyndighet för centrala motparter och anpassning av svensk rätt till EU:s resolutionsförordning Fi 2020:A Beteckning Fi 2020:A Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2020-04-21 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-02-17 Direktiv för uppdraget,

2020-02-17

Kommittéberättelse Ju 2020:07 utredningen, se dir. 2020:23

Utredningen om effektivare polisiära åtgärder i gränsnära områden Ju 2020:07 Beteckning Ju 2020:07 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2020-04-24 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-03-05 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:23 Lokal Utredningen beräknas avsluta

2020-03-05

Kommittéberättelse Ju 2020:05 utredningen, se dir. 2020:8

Åtgärder för att attrahera internationell kompetens och motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare Ju 2020:05 Beteckning Ju 2020:05 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2020-04-24 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-02-06 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:8

2020-02-06

Kommittéberättelse Ju 2020:A uppdraget, se PM Ju2020/00669/LP

Behov av kompletterande nationella bestämmelser till EU:s förordning om den europeiska gräns- och kustbevakningen Ju 2020:A Beteckning Ju 2020:A Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2020-03-31 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-02-19 Direktiv för uppdraget,

2020-02-19

Kommittéberättelse Fi 2020:01 utredningen, se dir. 2020:4

Bygglovstredningen Fi 2020:01 Beteckning Fi 2020:01 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2020-05-06 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-01-23 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:4 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 maj 2021. Sammansättning

2020-01-23

Kommittéberättelse N 2020:03 utredningen, se dir. 2020:48

Utredningen om ett enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag N 2020:03 Beteckning N 2020:03 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2020-05-08 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-04-30 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:48 Lokal Utredningen

2020-04-30

Kommittéberättelse S 2020:02 utredningen, se dir. 2020:9

Utredningen om översyn av vissa frågor på tobaksområdet S 2020:02 Beteckning S 2020:02 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2020-05-12 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-02-06 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:9 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete

2020-02-06

Kommittéberättelse Ju 2020:B uppdraget, se PM Ju2020/01766/LP

Uppdrag att förhindra brott kopplade till de stödåtgärder med statsfinansiella och samhällsekonomiska konsekvenser som vidtas med anledning av det nya coronaviruset Ju 2020:B Beteckning Ju 2020:B Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2020-05-12 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande

2020-05-07

Kommittéberättelse I 2020:01 utredningen, se dir. 2020:27

Ökad och standardiserad användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen I 2020:01 Beteckning I 2020:01 Departement Infrastrukturdepartementet Senast ändrad 2020-04-30 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-03-12 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:27 Lokal Utredningen

2020-03-12

Kommittéberättelse Fi 2020:04 utredningen, se dir. 2020:20

Utredningen om mervärdesskatt vid inhyrd personal för vård och social omsorg Fi 2020:04 Beteckning Fi 2020:04 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2020-04-30 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-02-27 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:20 Lokal Utredningen beräknas

2020-02-27

Kommittéberättelse U 2020:03 utredningen, se dir. 2020:34

Översyn av regelverket för rymdverksamhet U 2020:03 Beteckning U 2020:03 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2020-05-13 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-04-02 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:34 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 juni 2021. Sammansättning

2020-04-02

Kommittéberättelse Ju 2020:01 utredningen, se dir. 2020:6

Utredningen om ett permanent snabbförfarande i brottmål och andra åtgärder för en snabbare lagföring av brott Ju 2020:01 Beteckning Ju 2020:01 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2020-05-13 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-01-30 Direktiv för utredningen, se dir.

2020-01-30

Kommittéberättelse S 2020:03 utredningen, se dir. 2020:28

Utredningen om merkostnader i bostad med särskild service enligt LSS S 2020:03 Beteckning S 2020:03 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2020-05-13 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-03-12 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:28 Lokal Utredningen beräknas avsluta

2020-03-12

Kommittéberättelse N 2020:01 utredningen, se dir. 2020:16

Utredningen om ett fossiloberoende jordbruk N 2020:01 Beteckning N 2020:01 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2020-05-13 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-02-13 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:16 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 28

2020-02-13

Kommittéberättelse U 2020:A uppdraget, se PM U2020/ /

Uppdrag att ta fram en nationell plan för skolans arbete med trygghet och studiero U 2020:A Beteckning U 2020:A Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2020-04-29 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-02-26 Direktiv för uppdraget, se PM U2020/ Lokal Uppdraget

2020-02-26

Kommittéberättelse U 2020:C

Uppdrag att analysera olika åtgärder inom studiestödssystemet med anledning av spridningen av det nya coronaviruset U 2020:C Beteckning U 2020:C Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2020-04-29 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för Lokal Sammansättning

2020-01-01