Dokument & lagar (205 träffar)

Föredragningslista 2008/09:141

2008/09:141 Torsdagen den 10 september 2009 Kl. 13.00 Interpellationssvar Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 3 september Avsägelse 2  Björn Hamilton m som ledamot i Riksrevisionens styrelse Anmälan om kompletteringsval 3  Tina Acketoft fp som suppleant i Riksrevisionens styrelse

2009-09-10

Föredragningslista 2008/09:141 (doc, 122 kB) Föredragningslista 2008/09:141 (pdf, 23 kB)

Föredragningslista 2008/09:139

2008/09:140 Torsdagen den 3 september 2009 Kl. 13.00 Interpellationssvar Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 20 augusti Anmälan om återtagande av plats i riksdagen 2  Fredrik Malm fp fr.o.m. i dag som statsrådsersättare för utbildningsminister Jan Björklund fp Därmed upphör Gulan

2009-09-03

Föredragningslista 2008/09:139 (doc, 156 kB) Föredragningslista 2008/09:139 (pdf, 25 kB)

Föredragningslista 2008/09:138

2008/09:138 Torsdagen den 13 augusti 2009 Kl. 13.00 Interpellationssvar Justering av protokoll 1  Protokollen från sammanträdena torsdagen den 18, måndagen den 22 och tisdagen den 23 juni 2  Anmälan om interpellationer 3  Anmälan om skriftliga frågor och svar Meddelande om namnändring 4  Emma Löfdahl Landberg

2009-08-13

Föredragningslista 2008/09:138 (doc, 152 kB) Föredragningslista 2008/09:138 (pdf, 25 kB)

Talarlista 2008/09:20090623

Tisdagen den 23 juni 2009 Kl. 09.00 Interpellationssvar 11.00 Arbetsplenum 13.00 Återrapportering från Europeiska rådets möte Information från regeringen Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 14 Finansutskottets utlåtande FiU42 Finansiell tillsyn 1  Emma Henriksson kd 3 2  Jörgen Hellman s 8 3  Jacob Johnson

2009-06-23

Talarlista 2008/09:20090623 (doc, 116 kB) Talarlista 2008/09:20090623 (pdf, 18 kB)

Föredragningslista 2008/09:137

2008/09:137 Tisdagen den 23 juni 2009 Kl. 09.00 Interpellationssvar Arbetsplenum tidigast kl. 11.00 Beslut efter debattens slut 13.00 Återrapportering från Europeiska rådets möte Information från regeringen Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet onsdagen den 17 juni Berättelse från Valprövningsnämnden

2009-06-23

Föredragningslista 2008/09:137 (doc, 123 kB) Föredragningslista 2008/09:137 (pdf, 21 kB)

Föredragningslista 2008/09:136

2008/09:136 Måndagen den 22 juni 2009 Kl. 13.00 Interpellationssvar Justering av protokoll 1  Protokoll från sammanträdena måndagen den 15 och tisdagen den 16 juni 2  Anmälan om förändring i regeringens sammansättning Anmälan om ersättare för statsråd 3  Emma Löfdahl Landberg fp som ersättare för statsrådet

2009-06-22

Föredragningslista 2008/09:136 (doc, 117 kB) Föredragningslista 2008/09:136 (pdf, 21 kB)

Föredragningslista 2008/09:135

2008/09:135 Torsdagen den 18 juni 2009 Kl. 11.00 Interpellationssvar Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet fredagen den 12 juni Svar på interpellationer Statsrådet Tobias Billström m 2  2008/09:563 av Kalle Larsson v Politiskt ansvar för återvändandearbetet i asylprocessen Tidigast kl 12.00

2009-06-18

Föredragningslista 2008/09:135 (doc, 101 kB) Föredragningslista 2008/09:135 (pdf, 17 kB)

Talarlista 2008/09:20090617

Onsdagen den 17 juni 2009 Kl. 09.00 Partiledardebatt Arbetsplenum Votering efter debattens slut Avslutning Nr 6 Partiledardebatt Debattregler Varje talare har rätt till ett anförande på högst tio minuter. Statsministern inleder, och därefter följer partierna i storleksordning. På varje anförande gäller fri

2009-06-17

Talarlista 2008/09:20090617 (doc, 156 kB) Talarlista 2008/09:20090617 (pdf, 25 kB)

Föredragningslista 2008/09:134

2008/09:134 Onsdagen den 17 juni 2009 Kl. 09.00 Partiledardebatt Arbetsplenum Votering efter debattens slut Avslutning Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 11 juni Avsägelser 2  Lars Leijonborg fp som ledamot i riksdagen fr.o.m. i dag 3  Alf Svensson kd som ledamot i riksdagen

2009-06-17

Föredragningslista 2008/09:134 (doc, 132 kB) Föredragningslista 2008/09:134 (pdf, 23 kB)

Föredragningslista 2008/09:133

2008/09:133 Tisdagen den 16 juni 2009 Kl. 09.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Arbetsplenum 15.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet onsdagen den 10 juni Berättelse från Valprövningsnämnden 2  Om utsedda företrädare och ersättare i Europaparlamentet

2009-06-16

Föredragningslista 2008/09:133 (doc, 146 kB) Föredragningslista 2008/09:133 (pdf, 23 kB)

Talarlista 2008/09:20090615

Måndagen den 15 juni 2009 Kl. 11.00 Arbetsplenum ingen votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 5 Finansutskottets betänkande FiU35 Ändring av täckningsbeloppet för insättningsgarantin 1  Lars Elinderson m 6 0.06 0.06 6 Finansutskottets betänkande FiU38 Gränsöverskridande fusioner för finansiella företag,

2009-06-15

Talarlista 2008/09:20090615 (doc, 188 kB) Talarlista 2008/09:20090615 (pdf, 26 kB)

Föredragningslista 2008/09:132

2008/09:132 Måndagen den 15 juni 2009 Kl. 11.00 Arbetsplenum ingen votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet måndagen den 8 och tisdagen den 9 juni Anmälan om kompletteringsval 2  Jan Erik Ågren kd som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet och näringsutskottet under Liza-Maria Norlins

2009-06-15

Föredragningslista 2008/09:132 (doc, 132 kB) Föredragningslista 2008/09:132 (pdf, 21 kB)

Talarlista 2008/09:20090612

Fredagen den 12 juni 2009 Kl. 09.00 Arbetsplenum Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 20 Försvarsutskottets betänkande FöU10 Försvarets inriktning 1  Anders Karlsson s 10 2  Gunilla Wahlén v 12 3  Peter Rådberg mp 12 4  Rolf Gunnarsson m 15 5  Kerstin Lundgren c 10 6  Allan Widman fp 12 7  Else-Marie Lindgren

2009-06-12

Talarlista 2008/09:20090612 (doc, 153 kB) Talarlista 2008/09:20090612 (pdf, 21 kB)

Föredragningslista 2008/09:131

2008/09:131 Fredagen den 12 juni 2009 Kl. 09.00 Arbetsplenum ingen votering Anmälan om kompletteringsval 1  Björn Lind s som suppleant i försvarsutskottet och socialförsäkringutskottet under Magdalena Streijfferts s ledighet fr.o.m. den 7 augusti 2009 t.o.m. den 15 februari 2010 Anmälan om inkommen faktapromemoria

2009-06-12

Föredragningslista 2008/09:131 (doc, 133 kB) Föredragningslista 2008/09:131 (pdf, 23 kB)

Talarlista 2008/09:20090611

Torsdagen den 11 juni 2009 Kl. 10.00 Votering Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 14 Socialutskottets betänkande SoU25 Handel med vissa receptfria läkemedel 1  Maria Lundqvist-Brömster fp 3 2  Ylva Johansson s 8 3  Elina Linna v 10 4  Thomas Nihlén mp 10 5  Kenneth

2009-06-11

Talarlista 2008/09:20090611 (doc, 160 kB) Talarlista 2008/09:20090611 (pdf, 23 kB)

Föredragningslista 2008/09:130

2008/09:130 Torsdagen den 11 juni 2009 Kl. 10.00 Votering Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet fredagen den 5 juni Avsägelse 2  Roland Bäckman s som suppleant i utbildningsutskottet Anmälan om kompletteringsval 3  Jan Emanuel Johansson s som

2009-06-11

Föredragningslista 2008/09:130 (doc, 125 kB) Föredragningslista 2008/09:130 (pdf, 23 kB)

Talarlista 2008/09:20090610

Onsdagen den 10 juni 2009 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 15 Utbildningsutskottets betänkande UbU13 Offentliga bidrag på lika villkor 1  Marie Granlund s 8 2  Rossana Dinamarca v 8 3  Mats Pertoft mp 8 4  Sofia Larsen c 8 5  Mats Gerdau m 8 6  Christer Nylander fp 6

2009-06-10

Talarlista 2008/09:20090610 (doc, 239 kB) Talarlista 2008/09:20090610 (pdf, 31 kB)

Föredragningslista 2008/09:129

2008/09:129 Onsdagen den 10 juni 2009 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Avsägelse 1  Jeppe Johnsson m som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 16 augusti 2009 Anmälan om uppteckningar vid EU-nämndens sammanträden 2  2008/09:35 Onsdagen den 20 maj Ärende för hänvisning till utskott Förslag Proposition 3  2008/09:200

2009-06-10

Föredragningslista 2008/09:129 (doc, 134 kB) Föredragningslista 2008/09:129 (pdf, 22 kB)

Föredragningslista 2008/09:128

2008/09:128 Tisdagen den 9 juni 2009 Kl. 13.00 Bordläggningsplenum Ansökan om ledighet, m.m. 1  Magdalena Streijffert s fr.o.m. den 7 augusti 2009 t.o.m. den 15 februari 2010 Ersättare Björn Lind s Ärende för hänvisning till utskott Förslag EU-dokument 2  Meddelande från kommissionen Den finansiella tillsynen

2009-06-09

Föredragningslista 2008/09:128 (doc, 123 kB) Föredragningslista 2008/09:128 (pdf, 20 kB)

Föredragningslista 2008/09:127

2008/09:127 Måndagen den 8 juni 2009 Kl. 11.00 Interpellationssvar Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet måndagen den 1 juni Anmälan om kompletteringsval 2  Roland Bäckman s som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet Ansökan om ledighet, m.m. 3  Mikael Sandström m fr.o.m. den 15 september

2009-06-08

Föredragningslista 2008/09:127 (doc, 165 kB) Föredragningslista 2008/09:127 (pdf, 26 kB)