Dokument & lagar (36 408 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:745 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

U2019/02168/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:745 av Mats Wiking S Pedagogisk omsorg Mats Wiking har frågat mig om jag och regeringen kommer att vidta några åtgärder för att höja kraven på enskild pedagogisk omsorg vad det gäller personalens utbildning och språkkrav.

Svarsdatum: 2019-06-19 Frågeställare: Mats Wiking (S)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:745 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:744 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/02171/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:744 av ClasGöran Carlsson S Advokaters ersättningskrav ClasGöran Carlsson har frågat mig om jag tycker att det behövs en skärpning av granskningen av advokaternas kostnadsräkningar och hur detta skulle kunna

Svarsdatum: 2019-06-19 Frågeställare: ClasGöran Carlsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:744 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:741 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:741 av Lotta Johnsson Fornarve V Konferens i Rabat Lotta Johnsson Fornarve har frågat mig på vilket sätt jag avser säkerställa att svenska aktörer på konferens, anordnad av de nordiska ambassaderna i Rabat, informeras om att det bryter mot folkrätten

Svarsdatum: 2019-06-19 Frågeställare: Lotta Johnsson Fornarve (V)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:741 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:740 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/02320/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:740 av Betty Malmberg M Moms på djurfoder Betty Malmberg har frågat mig om jag är beredd att se över momssatsen för djurfoder med syfte att sänka den till samma nivå som momsen för livsmedel. Mervärdesskattesatsen på livsmedel

Svarsdatum: 2019-06-19 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:740 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:738 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/02168/POL Justit i edepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:738 av Louise Meijer M Sveriges utvisningspolitik Louise Meijer har frågat mig vilka initiativ jag är beredd att ta med anledning av vad som framförs i hennes fråga, som berör reglerna om utvisning på grund

Svarsdatum: 2019-06-19 Frågeställare: Louise Meijer (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:738 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:737 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/02319/S3 Fi2019/02358/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:737 Skatteregler för jobbpendlarna och 2018/19:755 Gränshinder mellan de nordiska länderna av Lars Mejern Larsson S Lars Mejern Larsson har frågat mig om jag tänker vidta några åtgärder för att förändra lagstiftningen

Svarsdatum: 2019-06-19 Frågeställare: Lars Mejern Larsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:737 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:735 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

U2019/ 02160/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:735 av Mats Persson L Säkerställande av att skolplikten gäller samtliga barn Mats Persson har frågat mig om jag avser vidta några åtgärder för att säkerställa att alla barn omfattas av skolplikten. Inledningsvis vill jag

Svarsdatum: 2019-06-19 Frågeställare: Mats Persson (L)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:735 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:734 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/02146/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:734 av Lars Beckman M Dataskyddsförordningen Lars Beckman har frågat mig om jag anser att det är lämpligt att politiska partier skickar sms-reklam till barn och vuxna utan att dataskyddsförordningen GDPR respekteras,

Svarsdatum: 2019-06-19 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:734 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:733 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/ 02140/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:733 av Lars Mejern Larsson S Vardagsbrott inom handeln Lars Mejern Larsson har frågat mig vilka initiativ jag tänker vidta för att komma till rätta med vardagsbrotten inom handeln. Regeringen ser allvarligt

Svarsdatum: 2019-06-19 Frågeställare: Lars Mejern Larsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:733 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:731 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Svar på fråga 2018/19:731 av John Widegren M Vegetarisk lunch John Widegren har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att myndigheter inte ska snedvrida konkurrensen mellan livsmedel. Den nationella livsmedelsstrategin innebär en i riksdagen tydlig förankrad linje för livsmedelspolitiken fram till 2030.

Svarsdatum: 2019-06-19 Frågeställare: John Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:731 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 76 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:730 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/ 02280/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:730 av Per Åsling C Energiskatt Per Åsling har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att de skattemässiga förutsättningarna både till sjöss och i hamn för batteridriven sjöfart, oavsett vikt, ska bli bättre. Jag instämmer

Svarsdatum: 2019-06-19 Frågeställare: Per Åsling (C)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:730 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 85 kB)

Föredragningslista 2018/19:108

Föredragningslista 2018/19:108 Onsdagen den 19 juni 2019 Kl. 09.00 Arbetsplenum Votering efter debattens slut Avslutning Justering av protokoll 1 Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 29 maj Anmälan om återtagande av plats i riksdagen 2 Johan Hedin C fr.o.m. i dag Därmed upphör Abir Al-Sahlanis

2019-06-19

Föredragningslista 2018/19:108 (docx, 40 kB) Föredragningslista 2018/19:108 (pdf, 139 kB)

Talarlista 2018/19:20190618

Tisdagen den 18 juni 2019 Kl. 08.00 Arbetsplenum 15.30 Votering uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00 Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 55 Finansutskottets betänkande FiU19 Aktivitetsgrad i fondförvaltning 0.00 0.00 Gemensam debatt om FiU20 och FiU21 56 Finansutskottets betänkande FiU20 Riktlinjer för

2019-06-18

Talarlista 2018/19:20190618 (docx, 42 kB) Talarlista 2018/19:20190618 (pdf, 128 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:751 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2018/19:751 av Tomas Tobé M Framtiden för svensk kärnkraft Tomas Tobé har frågat mig om jag ämnar vidta några åtgärder för att säkra fortlevnaden för svensk kärnkraft. Tomas Tobé hänvisar till IPCC som gjort globala modellberäkningar med ett stort antal scenarier där ett flertal tekniker används för att fasa

Svarsdatum: 2019-06-18 Frågeställare: Tomas Tobé (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:751 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:748 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2018/19:748 av Mikael Larsson C Mindre ändringar av ledningars sträckning Mikael Larsson har frågat mig om jag är beredd att verka för att Affärsverket svenska kraftnät och Energimarknadsinspektionen inte får genomföra en så kallad liten ändring utan att ett nytt beslut fattas så att berörda markägare inte

Svarsdatum: 2019-06-18 Frågeställare: Mikael Larsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:748 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:743 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

N2019/02143/BSÄ Näringsdepartementet Näringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:743 av Lars Beckman M Kompensation till flygresenärer Lars Beckman har frågat mig om jag delar uppfattningen att SAS AB inte ska följa Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer, och om jag inte delar denna uppfattning om

Svarsdatum: 2019-06-18 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:743 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:732 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Statsrådet Linde Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:732 av Lars Mejern Larsson S E-recept i Norden Lars Mejern Larsson har frågat mig om jag kommer ta upp frågan om elektroniska läkemedelsrecept i Norden på mitt nästa möte med de nordiska samarbetsministrarna. Att göra det möjligt att använda

Svarsdatum: 2019-06-18 Frågeställare: Lars Mejern Larsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:732 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:714 besvarad av Statsrådet Annika Strandhäll (S)

S2019/ 02694/SF Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:714 av Nooshi Dadgostar V Regeringens sjukförsäkringspolitik Nooshi Dadgostar har frågat mig på vilket sätt jag anser att den sjukförsäkringspolitik som jag varit ansvarig för sedan 2014 skiljer sig från den som de borgerliga regeringarna bedrev mellan 2006 och 2014.

Svarsdatum: 2019-06-18 Frågeställare: Nooshi Dadgostar (V)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:714 besvarad av Statsrådet Annika Strandhäll (S) (docx, 80 kB)

Föredragningslista 2018/19:107

Föredragningslista 2018/19:107 Tisdagen den 18 juni 2019 Kl. 08.00 Arbetsplenum 15.30 Votering uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1 Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 28 maj Anmälan om ny riksdagsledamot 2 Annika Hirvonen Falk MP som ny ledamot i riksdagen fr.o.m.

2019-06-18

Föredragningslista 2018/19:107 (docx, 43 kB) Föredragningslista 2018/19:107 (pdf, 151 kB)

Talarlista 2018/19:20190617

Måndagen den 17 juni 2019 Kl. 11.00 Arbetsplenum Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 82 Konstitutionsutskottets betänkande KU20 Granskningsbetänkande Inledning 1 Karin Enström M 10 2 Hans Ekström S 10 3 Per Söderlund SD 6 4 Linda Ylivainio C 8 5 Mia Sydow Mölleby V 8 6 Tuve Skånberg KD 6 7 Bengt Eliasson

2019-06-17

Talarlista 2018/19:20190617 (docx, 42 kB) Talarlista 2018/19:20190617 (pdf, 128 kB)