Dokument & lagar (2 835 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1547 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2018/ 02528 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1547 av Lars Mejern Larsson S Nya skatteregler för bärplockare Lars Mejern Larsson har frågat mig om jag kommer att vidta några åtgärder för att se över skattereglerna för säsongsanställda som kommer från länder utanför EU. Frågan

Svarsdatum: 2018-07-06 Frågeställare: Lars Mejern Larsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1547 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1542 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

U2018/ 02861/UH Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1542 av Christian Holm Barenfeld M IB-programmet och den tidigare nedgraderingen av dessa betyg Christian Holm Barenfeld har frågat mig på vilket sätt jag nu kommer att bevaka frågan och säkerställa

Svarsdatum: 2018-07-06 Frågeställare: Christian Holm Barenfeld (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1542 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1523 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2018/ 02465/SE Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1523 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M Regeringens flygskatt Ann-Charlotte Hammar Johnsson har frågat mig vilka vinster jag ser med att göra det dyrare för svenskar att flyga. Sverige ska bli ett av världens första fossilfria

Svarsdatum: 2018-07-06 Frågeställare: Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1523 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1522 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2018/02464/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1522 av Hans Rothenberg M Digitaliseringen i Sverige Hans Rothenberg har frågat mig vad jag och regeringen gör för att tillse att regeringens och riksdagens vilja i förhållande till implementeringen av digitaliseringsstrategin

Svarsdatum: 2018-07-06 Frågeställare: Hans Rothenberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1522 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1521 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2018/ 02463/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1521 av Hans Rothenberg M Ny lag om personalliggare Hans Rothenberg har frågat mig om jag anser att förberedelsearbetet inför den nya lagstiftningen om personalliggare har varit tillräckligt genomarbetat när Skatteverket inte

Svarsdatum: 2018-07-06 Frågeställare: Hans Rothenberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1521 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1520 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2018/ 02462/S1 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1520 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M Förändring av RUT-avdraget Ann-Charlotte Hammar Johnsson har frågat mig varför jag försämrar RUT-avdraget som enligt henne är en av de reformer som har varit mest lyckade för jobbskapande

Svarsdatum: 2018-07-06 Frågeställare: Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1520 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1519 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2018/02461/S1 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1519 av Sofia Fölster M Höjda skatter Sofia Fölster har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag avser att vidta för att ansträngning och utbildning ska löna sig mer i Sverige. Regeringen har sedan den tillträdde fört en stram och

Svarsdatum: 2018-07-06 Frågeställare: Sofia Fölster (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1519 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1543 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

M2018/01879/Ee Miljö- och energidepartementet Samordnings- och energiministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1543 av Saila Quicklund M Intäktsregleringen av elnätsavgifter Saila Quicklund har frågat mig om vilka åtgärder som jag avser att göra med anledning av kravet att skärpa intäktsregleringen för elnätsavgifterna.

Svarsdatum: 2018-07-05 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1543 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1560 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1560 av Jamal El-Haj S Kriget mot Gazas fängslade folk Jamal El-Haj har frågat mig genom vilka initiativ jag försöker hjälpa Gazas lidande folk, och ifall någon svensk sjukvårdsinsats kan göras för att hjälpa de som skadas svårt. Situationen

Svarsdatum: 2018-07-04 Frågeställare: Jamal El-Haj (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1560 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1559 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1559 av Markus Wiechel SD Valfusk i Turkiet samt dess internationella samarbeten Markus Wiechel har frågat mig om det inte dags att tydligt verka för att avbryta Turkiets EU-förhandlingar och dess medverkan i Europarådet och om jag anser att

Svarsdatum: 2018-07-04 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1559 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1555 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1555 av Markus Wiechel SD Gripandet av en svensk valobservatör i Turkiet Markus Wiechel har frågat mig om jag avser lyfta Turkiets agerande i fråga om den svenska valobservatören som nekades inresa i Turkiet med den turkiska ambassadören, turkiska

Svarsdatum: 2018-07-04 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1555 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1551 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1551 av Jeannette Escanilla V Ship to Gaza Jeannette Escanilla har frågat mig vad jag avser att göra för att visa Israel hur allvarligt Sverige ser på blockaden av Gaza och hindra bordningar och övergrepp vid resan av Ship to Gaza. Situationen

Svarsdatum: 2018-07-04 Frågeställare: Jeannette Escanilla (V)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1551 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1549 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1549 av Maria Weimer L Stöd till barn och unga vid den amerikanska gränsen Maria Weimer har med anledning av familjeseparationerna vid amerikansk-mexikanska gränsen frågat mig om jag ämnar agera för att bidra till att förbättra de här barnens

Svarsdatum: 2018-07-04 Frågeställare: Maria Weimer (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1549 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1548 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Fö2018/00866/RS Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1548 av Christina Örnebjär L Skyddsvakters befogenheter Christina Örnebjär har frågat justitie- och inrikesministern hur han ser på möjligheten att utvidga skyddsvakters befogenheter till motsvarande vad som följer av 13 polislagen

Svarsdatum: 2018-07-04 Frågeställare: Christina Örnebjär (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1548 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1526 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

N2018/ 03746/SK Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1526 av Mikael Oscarsson KD Svampsjukdomar i skog Mikael Oscarsson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för skogsägare som får sin skog förstörd av svampsjukdomen diplodiasjuka. Inledningsvis vill jag understryka

Svarsdatum: 2018-07-03 Frågeställare: Mikael Oscarsson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1526 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1518 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

N2018/ 03 736 FJR Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1518 av Jens Holm V Sveriges ordförandeskap i Baltfish Jens Holm har frågat mig om jag avser presentera den svenska strategin och prioriteringarna inför ordförandeskapet i Baltfish för riksdagen, och hur jag avser att

Svarsdatum: 2018-07-03 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1518 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1515 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

N2018/03731/RTS Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1515 av Annika Qarlsson C Fördelning av företags- och projektstöd Annika Qarlsson har frågat mig hur jag och regeringen säkerställer att den skeva fördelningen av företags- och projektstöd inte får fortgå. Regeringen bedriver

Svarsdatum: 2018-07-03 Frågeställare: Annika Qarlsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1515 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1514 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

N2018/03729/RTS N2018/03730/RTS Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1513 av Annika Qarlsson C Strategi om civilsamhällelig mobilisering och jämställdhetsintegrering och fråga 2017/18:1514 av Annika Qarlsson C Winnet och civilsamhällets roll i arbetet med jämställd regional

Svarsdatum: 2018-07-03 Frågeställare: Annika Qarlsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1514 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1513 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

N2018/03729/RTS N2018/03730/RTS Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1513 av Annika Qarlsson C Strategi om civilsamhällelig mobilisering och jämställdhetsintegrering och fråga 2017/18:1514 av Annika Qarlsson C Winnet och civilsamhällets roll i arbetet med jämställd regional

Svarsdatum: 2018-07-03 Frågeställare: Annika Qarlsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1513 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1503 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

N2018/ 03695/HL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1503 av Betty Malmberg M Underlättande av skärvård i skärgård Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att underlätta för lantbruksföretagare som håller skärgården levande och tillgänglig. Frågan om

Svarsdatum: 2018-07-03 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1503 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 85 kB)