Dokument & lagar (1 932 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:700 besvarad av Pia Nilsson (S)

Dnr A2014/2449/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknadsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:700 av Pia Nilsson S Ungdomsarbetslösheten i Sala Pia Nilsson har frågat mig vad jag tänker göra för att minska ungdomsarbetslösheten i Sala. Jag har nyligen svarat på snarlika frågor om ungdomsarbetslösheten

Svarsdatum: 2014-07-02 Frågeställare: Pia Nilsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:700 besvarad av Pia Nilsson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:698 besvarad av Olle Thorell (S)

Dnr A2014/2429/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknadsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:698 av Olle Thorell S Ungdomsarbetslösheten i västra Mälardalen Olle Thorell har frågat mig vad jag tänker göra för att minska ungdomsarbetslösheten i Köping, Arboga och Kungsör. Ungdomsarbetslösheten har sedan

Svarsdatum: 2014-07-02 Frågeställare: Olle Thorell (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:698 besvarad av Olle Thorell (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:701 besvarad av Jörgen Hellman (S)

Dnr S2014/5104/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:701 av Jörgen Hellman S Brister om lagstiftningen om sjukpenning Jörgen Hellman har frågat mig om vissa regler om sjukpenning kommer att ses över. Den dom som frågeställaren hänvisar till gäller en person anställd

Svarsdatum: 2014-06-30 Frågeställare: Jörgen Hellman (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:701 besvarad av Jörgen Hellman (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:699 besvarad av Olle Thorell (S)

Dnr N2014/2897/TE Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:699 av Olle Thorell S E18 mellan Köping och Västerås Olle Thorell har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att transporterna på E18 mellan Köping och Västerås sker på ett säkert sätt, i stället

Svarsdatum: 2014-06-30 Frågeställare: Olle Thorell (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:699 besvarad av Olle Thorell (S) (docx, 40 kB)

Föredragningslista 2013/14:133

Föredragningslista 2013/14:133 Fredagen den 27 juni 2014 Kl. 09.00 Interpellationssvar Ansökan om fortsatt ledighet 1 Josefin Brink V fr.o.m. den 3 juli t.o.m. den 28 augusti Ersättare Ali Esbati V Anmälan om kompletteringsval 2 Ali Esbati V som suppleant i arbetsmarknadsutskottet fr.o.m. den 3 juli t.o.m. den

2014-06-27

Föredragningslista 2013/14:133 (docx, 32 kB) Föredragningslista 2013/14:133 (pdf, 111 kB)

Talarlista 2013/14:20140626

Torsdagen den 26 juni 2014 Kl. 09.00 Arbetsplenum Avtackning 16.00 Votering Interpellationssvar Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid Gemensam debatt FiU20 och SkU33 6 Finansutskottets betänkande FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken 1 Fredrik Olovsson S 10 2 Per Bolund MP 10 3 Sven-Olof Sällström

2014-06-26

Talarlista 2013/14:20140626 (docx, 38 kB) Talarlista 2013/14:20140626 (pdf, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:693 besvarad av Roger Haddad (FP)

Dnr Ju/2014/4119/Statssekr Justitiedepartementet Justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:693 av Roger Haddad FP Närpolisens verksamhet Roger Haddad har frågat mig om vad jag och regeringen kan göra för att förtydliga polisens brottsförebyggande uppdrag. Ett av de mest effektiva sätten att öka tryggheten

Svarsdatum: 2014-06-26 Frågeställare: Roger Haddad (FP)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:693 besvarad av Roger Haddad (FP) (doc, 59 kB) Svar på skriftlig fråga 2013/14:693 besvarad av Roger Haddad (FP) (docx, 30 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:687 besvarad av Carina Hägg (S)

Dnr Ju2014/4030/Statssekr Justitiedepartementet Justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:687 av Carina Hägg S Stridande till Syrien Carina Hägg har frågat utrikesministern vilka åtgärder ministern och regeringen har vidtagit med anledning av resande till Syrien. Som ansvaret är fördelat inom regeringen

Svarsdatum: 2014-06-26 Frågeställare: Carina Hägg (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:687 besvarad av Carina Hägg (S) (docx, 41 kB)

Föredragningslista 2013/14:132

Föredragningslista 2013/14:132 Torsdagen den 26 juni 2014 Kl. 09.00 Arbetsplenum Avtackning 16.00 Votering Interpellationssvar Ansökan om fortsatt ledighet 1 Anders Flanking C fr.o.m. den 18 september t.o.m. den 29 september Ersättare Rickard Nordin C Anmälan om kompletteringsval 2 Annika Lillemets MP som

2014-06-26

Föredragningslista 2013/14:132 (docx, 32 kB) Föredragningslista 2013/14:132 (pdf, 115 kB)

Talarlista 2013/14:20140625

Onsdagen den 25 juni 2014 Kl. 09.00 Arbetsplenum Interpellationssvar tidigast kl. 13.00 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 18 Finansutskottets betänkande FiU12 Ogiltigförklarande av vissa sedlar och mynt 0.00 0.00 19 Finansutskottets betänkande FiU28 Användningen av kreditbetyg i riskhantering

2014-06-25

Talarlista 2013/14:20140625 (docx, 39 kB) Talarlista 2013/14:20140625 (pdf, 91 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:695 besvarad av Anna Wallén (S)

Dnr A2014/2382/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknadsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:695 av Anna Wallén S Ungdomsarbetslösheten i Västerås Anna Wallén har frågat mig vad jag tänker göra för att minska ungdomsarbetslösheten i Västerås. Anna Wallén har även lämnat en snarlik fråga avseende ungdomsarbetslöshetheten

Svarsdatum: 2014-06-25 Frågeställare: Anna Wallén (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:695 besvarad av Anna Wallén (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:694 besvarad av Anna Wallén (S)

Dnr A2014/2381/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknadsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:694 av Anna Wallén S Ungdomsarbetslösheten i norra Västmanland Anna Wallén har frågat mig vad jag tänker göra för att minska ungdomsarbetslösheten i Fagersta, Norberg och Skinskatteberg. Anna Wallén har även lämnat

Svarsdatum: 2014-06-25 Frågeställare: Anna Wallén (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:694 besvarad av Anna Wallén (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:691 besvarad av Krister Örnfjäder (S)

Dnr M2014/1506/Nm Miljödepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:691 av Krister Örnfjäder S Havs- och vattenmyndighetens utredning om enskilda avlopp Krister Örnfjäder har frågat mig vad har hänt sedan remisstiden för utredningen om enskilda avlopp gick ut och hur jag planeringsmässigt kommer

Svarsdatum: 2014-06-25 Frågeställare: Krister Örnfjäder (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:691 besvarad av Krister Örnfjäder (S) (doc, 52 kB) Svar på skriftlig fråga 2013/14:691 besvarad av Krister Örnfjäder (S) (docx, 33 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:688 besvarad av Christina Höj Larsen (V)

Dnr Ju2014/4068 Justitiedepartementet Migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:688 av Christina Höj Larsen V Utvisningar till Afghanistan av barn utan föräldrar Christina Höj Larsen har frågat mig om jag avser att ge Migrationsverket i uppdrag att fortsätta sina ansträngningar att hitta former för att

Svarsdatum: 2014-06-25 Frågeställare: Christina Höj Larsen (V)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:688 besvarad av Christina Höj Larsen (V) (docx, 40 kB)

Föredragningslista 2013/14:131

Föredragningslista 2013/14:131 Onsdagen den 25 juni 2014 Kl. 09.00 Arbetsplenum Interpellationssvar tidigast kl. 13.00 16.00 Votering Justering av protokoll 1 Protokollet från sammanträdet onsdagen den 18 juni Anmälan om uteblivna svar på interpellationer 2 2013/14:429 av Tommy Waidelich S Tullstation Kapellskär

2014-06-25

Föredragningslista 2013/14:131 (docx, 41 kB) Föredragningslista 2013/14:131 (pdf, 114 kB)

Talarlista 2013/14:20140624

Tisdagen den 24 juni 2014 Kl. 09.00 Arbetsplenum 15.30 Votering uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-17.00 Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 34 Skatteutskottets utlåtande SkU35 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om en unionsrättslig ram för tullsrättsliga överträdelser och sanktioner 0.00 0.00 35

2014-06-24

Talarlista 2013/14:20140624 (docx, 42 kB) Talarlista 2013/14:20140624 (pdf, 119 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:697 besvarad av Jonas Gunnarsson (S)

Dnr S2014/5024/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:697 av Jonas Gunnarsson S om JK:s beslut att inte utge kompensation till tvångssteriliserade Jonas Gunnarsson har frågat justitieminister Beatrice Ask om hon avser vidta några åtgärder i syfte att personer som genomgått sterilisering

Svarsdatum: 2014-06-24 Frågeställare: Jonas Gunnarsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:697 besvarad av Jonas Gunnarsson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:696 besvarad av Roger Lamell (S)

Dnr N2014/2834/TE Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:696 av Roger Lamell S Eftersatt spårunderhåll mellan Uppsala och Stockholm Roger Lamell har frågat mig varför spårunderhållet mellan Uppsala och Stockholm är så eftersatt. Inledningsvis vill jag säga att jag känner med

Svarsdatum: 2014-06-24 Frågeställare: Roger Lamell (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:696 besvarad av Roger Lamell (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:692 besvarad av Lars Gustafsson (KD)

Dnr N2014/2809/TE Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:692 av Lars Gustafsson KD Utbyggnad av Västkustbanan Lars Gustafsson har frågat mig hur jag avser agera för att även sträckan in till centrala Helsingborg ska ingå i de framtida planerna för Västkustbanans utbyggnad.

Svarsdatum: 2014-06-24 Frågeställare: Lars Gustafsson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:692 besvarad av Lars Gustafsson (KD) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:689 besvarad av Agneta Gille (S)

Dnr N2014/2784/TE Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:689 av Agneta Gille S Två veckors tågstopp till och från Uppsala Agneta Gille har frågat mig hur jag och regeringen kommer att agera med anledning av att regeringens regleringsbrev till Trafikverket inte innehåller direktiv

Svarsdatum: 2014-06-24 Frågeställare: Agneta Gille (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:689 besvarad av Agneta Gille (S) (docx, 44 kB)