Dokument & lagar (32 167 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:722 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Svar på fråga 2018/19:722 av Kadir Kasirga S Inkludering av barn med särskilda diagnoser Kadir Kasirga har frågat mig vad jag kan göra för att barn som Mio Crona och andra unga oavsett bakgrund ska kunna vara inkluderade i organisationer som scouterna. Målet för regeringens ungdomspolitik är att alla ungdomar ska ha goda

Svarsdatum: 2019-06-12 Frågeställare: Kadir Kasirga (S)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:722 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:720 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/02281/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:720 av Johan Forsell M Skatteverkets utredningar av kriminella och terrorfinansiärer Johan Forsell har frågat justitie- och migrationsministern hur ministern ser på de framkomna uppgifterna om Skatteverkets utredningar och vilka

Svarsdatum: 2019-06-12 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:720 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:719 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/02269/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:719 av Ellen Juntti M Tullverkets kontroll Ellen Juntti har frågat mig när jag tänker agera för att åtgärda de allvarliga brister som Riksrevisionens granskningsrapport Tullverkets kontroll en träffsäker verksamhetvisar på och

Svarsdatum: 2019-06-12 Frågeställare: Ellen Juntti (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:719 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:717 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/02124/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:717 av Ellen Juntti M Bristande sammanhållning i rättskedjan Ellen Juntti har frågat mig hur och när jag avser att åtgärda de allvarliga brister när det gäller sammanhållningen i rättskedjan som Riksrevisionen

Svarsdatum: 2019-06-12 Frågeställare: Ellen Juntti (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:717 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:716 besvarad av Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

A2019/01129/JÄM Arbetsmarknadsdepartementet Jämställdhetsministern samt ministern med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:716 av Markus Wiechel SD Hedersrelaterat våld och förtryck Markus Wiechel har frågat mig hur jag ställer mig till att Jämställdhetsmyndigheten

Svarsdatum: 2019-06-12 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:716 besvarad av Statsrådet Åsa Lindhagen (MP) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:715 besvarad av Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

Svar på fråga 2018/19:715 av Markus Wiechel SD Särbehandling inom bostadspolitiken Markus Wiechel har frågat statsrådet Per Bolund om han avser vidta åtgärder för att förhindra att våra medborgare fortsatt diskrimineras i bostadskön eller att på annat sätt markera att detta är fel väg att gå med tanke på att särbehandlingen

Svarsdatum: 2019-06-12 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:715 besvarad av Statsrådet Åsa Lindhagen (MP) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:713 besvarad av Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

A2019/01128/ARM Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknadsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:713 av Saila Quicklund M Företagshälsovårdens kompetensförsörjning Saila Quicklund har frågat mig vilken instans jag anser bär ansvaret för företagshälsovårdens kompetensförsörjning. Det finns inte någon instans

Svarsdatum: 2019-06-12 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:713 besvarad av Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:712 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/02121/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:712 av Ellen Juntti M Ersättning till Kriminalvården för merkostnader Ellen Juntti har frågat mig om jag anser att det är rätt att skattebetalarna ska betala merkostnader som uppstår vid utvisningstransporter

Svarsdatum: 2019-06-12 Frågeställare: Ellen Juntti (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:712 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:711 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

I 2019/ 01752-1 E Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:711 av Mattias Bäckström Johansson SD Effektbrist Mattias Bäckström Johansson har frågat mig vilka åtgärder som jag avser att vidta för att undvika framtida effektbrist i elsystemet. Som bakgrund till frågan tar Mattias Bäckström Johansson upp effektbrist på regional

Svarsdatum: 2019-06-12 Frågeställare: Mattias Bäckström Johansson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:711 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:710 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Fi2019/02240/SPN Finansdepartementet Finansmarknads- och bostadsministern biträdande finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:710 av Lars Beckman M Tillgång till geodata för att förebygga och bekämpa skogsbränder Lars Beckman har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att de brister som Brandskyddsföreningen

Svarsdatum: 2019-06-12 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:710 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:709 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Svar på fråga 2018/19:709 av Anders Hansson M Färjor med rälskapacitet Anders Hansson har frågat mig om jag avser vidta några åtgärder för att ekonomiskt underlätta för de rederier som önskar utföra ett sådant uppdrag och för de som i dag upprätthåller och underhåller färjor med rälskapacitet. Regeringen genomför nu en

Svarsdatum: 2019-06-12 Frågeställare: Anders Hansson (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:709 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:708 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

N2019/02104/JL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:708 av Betty Malmberg M Ekologisk mättnad Betty Malmberg har frågat mig om regeringen har för avsikt att trappa ner stödet till ekologisk produktion så att även den ekologiska produktionen drivs på marknadens villkor. Det stämmer

Svarsdatum: 2019-06-12 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:708 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:706 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/ 01750/TP Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:706 av Jens Holm V Upprustning av Inlandsbanan Jens Holm har ställt frågor till mig om upprustning av Inlandsbanan. Jag utgår från att Trafikverket beaktar alla relevanta frågor i den av regeringen utpekade bristanalysen

Svarsdatum: 2019-06-12 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:706 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:705 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/02631/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:705 av Pia Steensland KD Effektivare utnyttjande av optikers kompetens Pia Steensland har frågat mig vilka åtgärder jag kommer vidta för att säkerställa att optiker ges den behörighet som krävs för att de ska kunna utföra de kvalitetsmässigt

Svarsdatum: 2019-06-12 Frågeställare: Pia Steensland (KD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:705 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:704 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/ 02630/FST Social departementet Social ministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:704 av Pia Steensland KD Försäkringskassans tillämpning av socialförsäkringsbalken Pia Steensland har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att säkerställa att den enskildes möjlighet att välja utförare i enlighet

Svarsdatum: 2019-06-12 Frågeställare: Pia Steensland (KD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:704 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:703 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/02629/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:703 av Mats Wiking S Den dolda folksjukdomen migrän Mats Wiking har frågat mig vad jag och regeringen avser göra för att komma till rätta med det lidande och de samhällsekonomiska kostnader som migrän innebär. Kroniska sjukdomar

Svarsdatum: 2019-06-12 Frågeställare: Mats Wiking (S)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:703 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:702 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/ 02628/FST Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:702 av Mikael Dahlqvist S Export av socialt utsatta människor Mikael Dahlqvist har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att få bukt med problemet med exporten av socialt utsatta till mindre kommuner. Precis som Mikael

Svarsdatum: 2019-06-12 Frågeställare: Mikael Dahlqvist (S)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:702 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:701 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Svar på fråga 2018/19:701 av Peter Persson S Avgiftsbelagda kontantuttag Peter Persson har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att förhindra avgiftsbeläggning vid kontantuttag. Banker och andra kreditinstitut har rätt att ta ut rimliga avgifter från konsumenter för de tjänster som är knutna till betalkonton med

Svarsdatum: 2019-06-12 Frågeställare: Peter Persson (S)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:701 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:692 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

M2019/ 01185/Nm Miljödepartementet Miljö- och klimatministern samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:692 av Elin Segerlind V Biologisk mångfald Elin Segerlind har frågat mig vilka ytterligare åtgärder i närtid som jag avser att vidta för att stärka den biologiska mångfalden. Bakgrunden är den

Svarsdatum: 2019-06-12 Frågeställare: Elin Segerlind (V)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:692 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) (docx, 87 kB)

Föredragningslista 2018/19:103

Föredragningslista 2018/19:103 Onsdagen den 12 juni 2019 Kl. 09.00 Partiledardebatt Arbetsplenum 16.00 Votering 1 Partiledardebatt Anmälan om återkallelse av proposition Skrivelse 2 2018/19:149 Återkallelse av proposition 2017/18:285 Avtal om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess

2019-06-12

Föredragningslista 2018/19:103 (docx, 35 kB) Föredragningslista 2018/19:103 (pdf, 145 kB)