Dokument & lagar (1 312 träffar)

Omröstning 2010/11:UU10p20 Avskaffade jordbrukssubventioner

Votering: betänkande 2010/11:UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2010, förslagspunkt 20 Avskaffade jordbrukssubventioner Riksdagen avslår motion 2010/11:U306 yrkande 17. Datum: 2011-06-01 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 39 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2011-06-01

Omröstning 2010/11:UU10p4 Området öster om EU

Votering: betänkande 2010/11:UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2010, förslagspunkt 4 Området öster om EU Riksdagen avslår motion 2010/11:U306 yrkande 54. Datum: 2011-06-01 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 0 88 24

2011-06-01

Omröstning 2010/11:UU10p1 EU:s utvidgning

Votering: betänkande 2010/11:UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2010, förslagspunkt 1 EU:s utvidgning Riksdagen avslår motion 2010/11:U306 yrkande 53. Datum: 2011-06-01 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 0 89 23 M

2011-06-01

Omröstning 2010/11:SfU9p3 Privata tjänsteleverantörer

Votering: betänkande 2010/11:SfU9 EU:s viseringskodex, förslagspunkt 3 Privata tjänsteleverantörer Riksdagen avslår motion 2010/11:Sf6 av Erik Almqvist SD yrkande 3. Datum: 2011-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 89 0 0 23 M 92 0 0

2011-06-01

Omröstning 2010/11:SfU9p2 Överenskommelser om representation m.m.

Votering: betänkande 2010/11:SfU9 EU:s viseringskodex, förslagspunkt 2 Överenskommelser om representation m.m. Riksdagen antar 3 kap. 6 tredje och fjärde styckena regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen 2005:716Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:121 i denna del. Datum: 2011-06-01 Omröstning

2011-06-01

Omröstning 2010/11:SfU9p1 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2010/11:SfU9 EU:s viseringskodex, förslagspunkt 1 Avslag på propositionen Riksdagen avslår motion 2010/11:Sf6 av Erik Almqvist SD yrkande 1. Datum: 2011-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 89 0 0 23 M 92 0 0 15

2011-06-01

Omröstning 2010/11:SfU9p5 Rätt att överklaga

Votering: betänkande 2010/11:SfU9 EU:s viseringskodex, förslagspunkt 5 Rätt att överklaga Riksdagen avslår motion 2010/11:Sf6 av Erik Almqvist SD yrkande 2. Datum: 2011-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 89 0 0 23 M 92 0 0 15 MP

2011-06-01

Omröstning 2010/11:SfU9p4 Avsikten med vistelsen

Votering: betänkande 2010/11:SfU9 EU:s viseringskodex, förslagspunkt 4 Avsikten med vistelsen Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen 2005:716 såvitt avser att 3 kap. 2 ska upphöra att gälla. Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:121 i denna del och avslår motionerna 2010/11:Sf6

2011-06-01

Omröstning 2010/11:SfU8p3 Kontroll av uppehållstillståndskortet

Votering: betänkande 2010/11:SfU8 Biometriska kännetecken i uppehållstillståndskort, förslagspunkt 3 Kontroll av uppehållstillståndskortet Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen 2005:716 såvitt avser 9 kap. 8 b Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:123 i denna del och avslår

2011-06-01

Omröstning 2010/11:SfU8p2 Nationellt register

Votering: betänkande 2010/11:SfU8 Biometriska kännetecken i uppehållstillståndskort, förslagspunkt 2 Nationellt register Riksdagen avslår motion 2010/11:Sf8 yrkande 1. Datum: 2011-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 89 0 0 23 M 92 0 0

2011-06-01

Omröstning 2010/11:SfU8p1 Permanent fysiskt hinder

Votering: betänkande 2010/11:SfU8 Biometriska kännetecken i uppehållstillståndskort, förslagspunkt 1 Permanent fysiskt hinder Riksdagen antar 9 kap. 8 a andra stycket regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen 2005:716Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:123 i denna del och avslår motion 2010/11:Sf8

2011-06-01

Omröstning 2010/11:NU21p4 Elmarknadens funktion och utveckling

Votering: betänkande 2010/11:NU21 Tredje inre marknadspaketet för el och naturgas m.m.förslagspunkt 4 Elmarknadens funktion och utveckling Riksdagen avslår motionerna 2010/11:N6 yrkande 4, 2010/11:N304, 2010/11:N313, 2010/11:N331, 2010/11:N351 och 2010/11:N385. Datum: 2011-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2011-06-01

Omröstning 2010/11:NU21p3 Smarta elnät samt mätning och debitering av el

Votering: betänkande 2010/11:NU21 Tredje inre marknadspaketet för el och naturgas m.m.förslagspunkt 3 Smarta elnät samt mätning och debitering av el Riksdagen avslår motionerna 2010/11:N218, 2010/11:N237, 2010/11:N254, 2010/11:N309, 2010/11:N329 yrkandena 1-4, 2010/11:N369 yrkandena 2 och 5 samt 2010/11:N437 yrkandena

2011-06-01

Omröstning 2010/11:NU19p3 Övriga frågor

Votering: betänkande 2010/11:NU19 Utländsk näringsverksamhet i Sverige, förslagspunkt 3 Övriga frågor Riksdagen avslår motionerna 2010/11:N366 i denna del, 2010/11:A385 yrkande 4 i denna del och 2010/11:A403 yrkande 2 i denna del. Datum: 2011-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, V Parti

2011-06-01

Omröstning 2010/11:FiU40p4 Rörlig ersättning

Votering: betänkande 2010/11:FiU40 Ändrade kapitaltäckningsregler CRD 2 och 3förslagspunkt 4 Rörlig ersättning Riksdagen avslår motion 2010/11:Fi3 av Ulla Andersson m.fl. V yrkande 5. Datum: 2011-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 88 1 0

2011-06-01

Omröstning 2010/11:FiU40p1 Beslut på gruppnivå om kapitalbasen som fattas av en utländsk behörig myndighet

Votering: betänkande 2010/11:FiU40 Ändrade kapitaltäckningsregler CRD 2 och 3förslagspunkt 1 Beslut på gruppnivå om kapitalbasen som fattas av en utländsk behörig myndighet Riksdagen antar 10 kap. 6 c regeringens förslag till lag om ändring i lagen 2006:1371 om kapitaltäckning och stora exponeringar. Därmed bifaller riksdagen

2011-06-01

Omröstning 2010/11:CU20p3 Bostadsarrende

Votering: betänkande 2010/11:CU20 Fastighetsrätt, förslagspunkt 3 Bostadsarrende Riksdagen avslår motion 2010/11:C284. Datum: 2011-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 S, SD, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 89 0 23 M 92 0 0 15 MP 21 0 0 4 FP 20 0 0 4 C

2011-06-01

Omröstning 2010/11:CU20p2 Tomträtt

Votering: betänkande 2010/11:CU20 Fastighetsrätt, förslagspunkt 2 Tomträtt Riksdagen avslår motionerna 2010/11:C220 och 2010/11:C332. Datum: 2011-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 89 0 23 M 92 0 0 15 MP 20 0 0 5 FP 20 0 0

2011-06-01

Omröstning 2010/11:AU9p9 Arbetslöshetsförsäkringen och förtroendevalda

Votering: betänkande 2010/11:AU9 Arbetslöshetsförsäkringen, förslagspunkt 9 Arbetslöshetsförsäkringen och förtroendevalda Riksdagen avslår motionerna 2010/11:A224 av Jörgen Hellman m.fl. S2010/11:A273 av Eva-Lena Jansson och Lars Mejern Larsson båda S yrkandena 1 och 2, 2010/11:A281 av Helene Petersson i Stockaryd S

2011-06-01

Omröstning 2010/11:AU9p6 Arbetslöshetsersättning för deltidsarbetslösa

Votering: betänkande 2010/11:AU9 Arbetslöshetsförsäkringen, förslagspunkt 6 Arbetslöshetsersättning för deltidsarbetslösa Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen ser över arbetslöshetsförsäkringens regelverk i fråga om deltidsbegränsningen så att det inte diskriminerar

2011-06-01