Dokument & lagar (33 träffar)

Omröstning 2010/11:SkU35p2 Skattekontroll

Votering: betänkande 2010/11:SkU35 Skattekonsekvenser av fondverksamhet över gränserna, förslagspunkt 2 Skattekontroll Riksdagen avslår motion 2010/11:Sk4. Datum: 2011-06-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 0 1 13 M 97 0 0 10 MP 20

2011-06-22

Omröstning 2010/11:SkU34p1 Vissa förändringar av trängselskatten i Göteborg

Votering: betänkande 2010/11:SkU34 Vissa förändringar av trängselskatten i Göteborg, förslagspunkt 1 Vissa förändringar av trängselskatten i Göteborg Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 2004:629 om trängselskatt. Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:133 och avslår motion 2010/11:Sk3.

2011-06-15

Omröstning 2010/11:SkU26p2 Sidoavtalet mellan Sverige och Danmark

Votering: betänkande 2010/11:SkU26 Riksrevisionens styrelses redogörelse om skatteavtal med andra länder, förslagspunkt 2 Sidoavtalet mellan Sverige och Danmark Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Sk1 av Veronica Palm m.fl. S yrkande 6 och 2010/11:Sk2 av Leif Jakobsson S yrkandena 1 och 2. Datum: 2011-04-28 Omröstning

2011-04-28

Omröstning 2010/11:SkU26p1 Skatteavtal med andra länder

Votering: betänkande 2010/11:SkU26 Riksrevisionens styrelses redogörelse om skatteavtal med andra länder, förslagspunkt 1 Skatteavtal med andra länder Riksdagen avslår motion 2010/11:Sk1 av Veronica Palm m.fl. S yrkandena 1-5. Datum: 2011-04-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S Parti Ja

2011-04-28

Omröstning 2010/11:SkU23p1 Skatteskala, grundavdrag m.m.

Votering: betänkande 2010/11:SkU23 Allmänna motioner om inkomstskatter, förslagspunkt 1 Skatteskala, grundavdrag m.m. Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Sk210 av Kerstin Lundgren C2010/11:Sk216 av Ann-Christin Ahlberg S2010/11:Sk230 av Hans Backman m.fl. FP yrkande 2, 2010/11:Sk232 av Hans Backman m.fl. FP2010/11:Sk276

2011-03-30

Omröstning 2010/11:SkU23p11 Fackföreningsavgift och a-kasseavgift

Votering: betänkande 2010/11:SkU23 Allmänna motioner om inkomstskatter, förslagspunkt 11 Fackföreningsavgift och a-kasseavgift Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Sk262, 2010/11:Sk315, 2010/11:Sk359 och 2010/11:Sk422. Datum: 2011-03-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 S, V Parti Ja Nej

2011-03-30

Omröstning 2010/11:SkU23p2 Pensionsförsäkringar

Votering: betänkande 2010/11:SkU23 Allmänna motioner om inkomstskatter, förslagspunkt 2 Pensionsförsäkringar Riksdagen avslår motion 2010/11:Sk269. Datum: 2011-03-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 15 M 97 0 0 10 MP 20 0 0

2011-03-30

Omröstning 2010/11:SkU22p4 Uttagsbeskattning

Votering: betänkande 2010/11:SkU22 Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet, förslagspunkt 4 Uttagsbeskattning Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Sk266 av Penilla Gunther KD2010/11:Sk314 av Kurt Kvarnström och Carin Runeson båda S2010/11:Sk338 av Johan Löfstrand och Louise Malmström båda S2010/11:Sk395

2011-03-17

Omröstning 2010/11:SkU22p1 Företagande och investeringar, allmänna frågor

Votering: betänkande 2010/11:SkU22 Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet, förslagspunkt 1 Företagande och investeringar, allmänna frågor Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Sk229, 2010/11:Sk230 yrkandena 1 och 3 i denna del, 2010/11:Sk237, 2010/11:Sk238, 2010/11:Sk249, 2010/11:Sk263 yrkande

2011-03-17

Omröstning 2010/11:SkU22p2 Tonnageskatt

Votering: betänkande 2010/11:SkU22 Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet, förslagspunkt 2 Tonnageskatt Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Sk224 av Lars Hjälmered och Hans Rothenberg båda M2010/11:Sk291 av Eva-Lena Jansson och Kerstin Engle båda S2010/11:Sk303 av Gunilla Carlsson i Hisings

2011-03-17

Omröstning 2010/11:SkU21p10 Skatt på handelsgödsel

Votering: betänkande 2010/11:SkU21 Allmänna motioner om punktskatter, förslagspunkt 10 Skatt på handelsgödsel Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Sk348 av Kew Nordqvist m.fl. MP2010/11:MJ449 av Peter Eriksson m.fl. MP yrkande 23 och 2010/11:N398 av Stina Bergström m.fl. MP yrkande 8. Datum: 2011-03-09 Omröstning i

2011-03-09

Omröstning 2010/11:SkU21p1 Drivmedelsskatt m.m.

Votering: betänkande 2010/11:SkU21 Allmänna motioner om punktskatter, förslagspunkt 1 Drivmedelsskatt m.m. Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Sk211 av Karin Nilsson och Ola Johansson båda C2010/11:Sk248 av Jonas Sjöstedt m.fl. V yrkandena 1 och 2, 2010/11:Sk322 av Anders W Jonsson och Emil Källström båda C2010/11:Sk351

2011-03-09

Omröstning 2010/11:SkU21p2 Europadiesel

Votering: betänkande 2010/11:SkU21 Allmänna motioner om punktskatter, förslagspunkt 2 Europadiesel Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet har anfört om att regeringen bör undersöka i vilken utsträckning skatteskillnaden mellan diesel miljöklass 1 och miljöklass 3 kan minskas under mandatperioden.

2011-03-09

Omröstning 2010/11:SkU20p12 Personnummer och samordningsnummer

Votering: betänkande 2010/11:SkU20 Allmänna motioner om taxering, skattebetalning och folkbokföring, förslagspunkt 12 Personnummer och samordningsnummer Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Sk436 av Abir Al-Sahlani C och 2010/11:Ju401 av Marianne Berg m.fl. V yrkande 13. Datum: 2011-03-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2011-03-09

Omröstning 2010/11:SkU20p7 Skattenämnderna

Votering: betänkande 2010/11:SkU20 Allmänna motioner om taxering, skattebetalning och folkbokföring, förslagspunkt 7 Skattenämnderna Riksdagen avslår motion 2010/11:Sk295 av Phia Andersson och Ann-Christin Ahlberg båda SDatum: 2011-03-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 S Parti Ja Nej

2011-03-09

Omröstning 2010/11:SkU20p1 Skatte- och avgiftskontroll m.m.

Votering: betänkande 2010/11:SkU20 Allmänna motioner om taxering, skattebetalning och folkbokföring, förslagspunkt 1 Skatte- och avgiftskontroll m.m. Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Sk207 av Jan Ertsborn FP2010/11:Sk213 av Ann-Christin Ahlberg och Phia Andersson båda S2010/11:Sk234 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa

2011-03-09

Omröstning 2010/11:SkU20p5 Skatteflyktslagen

Votering: betänkande 2010/11:SkU20 Allmänna motioner om taxering, skattebetalning och folkbokföring, förslagspunkt 5 Skatteflyktslagen Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Sk263 av Jacob Johnson m.fl. V yrkande 1 och 2010/11:Sk410 av Staffan Anger och Erik Bengtzboe båda MDatum: 2011-03-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2011-03-09

Omröstning 2006/07:SkU19p1 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2006/07:SkU19 Införande av trängselskatt i Stockholm, förslagspunkt 1 Avslag på propositionen Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Sk21 av Lars Johansson m.fl. s yrkande 1 och 2006/07:Sk22 av Maria Östberg Svanelind m.fl. sDatum: 2007-06-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2007-06-20

Omröstning 2006/07:SkU19p2 Införande av trängselskatt m.m.

Votering: betänkande 2006/07:SkU19 Införande av trängselskatt i Stockholm, förslagspunkt 2 Införande av trängselskatt m.m. Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om ändring i lagen 2004:629 om trängselskatt med den ändringen att 14 erhåller den av utskottet i bilaga 3 föreslagna lydelsen, 2. lag om ändring i lagen

2007-06-20

Omröstning 2006/07:SkU22p1 Skatt på trafikförsäkringspremier

Votering: betänkande 2006/07:SkU22 Skatt på trafikförsäkringspremier m.m. förnyad behandlingförslagspunkt 1 Skatt på trafikförsäkringspremier Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.2. lag om ändring i trafikskadelagen 1975:14107. lag om ändring i skattebetalningslagen 1997:4839.

2007-06-07

Paginering