Dokument & lagar (1 351 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1220 besvarad av Statsrådet Gunilla Carlsson

den 1 oktober Svar på fråga 2008/09:1220 Abort i biståndsarkitekturen Statsrådet Gunilla Carlsson Carina Hägg har frågat mig på vilket sätt jag har sett till att rätten till säkra och legala aborter såväl inkluderas i den utrikespolitiska dialogen med utvecklingsländer som integreras i den nya biståndsarkitekturen.

Svarsdatum: 2009-10-01 Frågeställare: Carina Hägg (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1217 besvarad av Statsrådet Gunilla Carlsson

den 1 oktober Svar på fråga 2008/09:1217 Kairoagendan bortom 2014 Statsrådet Gunilla Carlsson Carina Hägg har frågat integrations- och jämställdhetsministern vilka initiativ hon har tagit för vad som ska komma efter Kairo och året 2014. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Svarsdatum: 2009-10-01 Frågeställare: Carina Hägg (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1226 besvarad av Statsrådet Cristina Husmark Pehrsson

den 24 september Svar på fråga 2008/09:1226 Försäkringskassans beredskap för den nya influensan Statsrådet Cristina Husmark Pehrsson Veronica Palm har frågat mig vilken beredskap Försäkringskassan har för att hantera den väntade ökningen av belastningen med anledning av den nya influensan. Jag vill först, återigen,

Svarsdatum: 2009-09-24 Frågeställare: Veronica Palm (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1227 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 23 september Svar på fråga 2008/09:1227 Internetleverantörers ansvar för trafikinnehåll Justitieminister Beatrice Ask Camilla Lindberg har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att precisera medverkansbegreppet för att skydda Internetleverantörer och deras kunder. Frågan är ställd med anledning

Svarsdatum: 2009-09-23 Frågeställare: Camilla Lindberg (FP)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1225 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 23 september Svar på fråga 2008/09:1225 Uttagsskatt för vindkraftskooperativ Finansminister Anders Borg Krister Örnfjäder har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att befria vindkraftskooperativen från uttagsskatt. Jag har svarat på liknande frågor dels skriftligen den 14 januari 2009, den 18 mars

Svarsdatum: 2009-09-23 Frågeställare: Krister Örnfjäder (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1224 besvarad av Näringsminister Maud Olofsson

den 23 september Svar på fråga 2008/09:1224 Vindkraftsföretagens behov av utbildad personal Näringsminister Maud Olofsson Krister Örnfjäder har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att möta det behov av utbildad personal som kommer att uppstå i företag knutna till vindkraftsbranschen. Den svenska

Svarsdatum: 2009-09-23 Frågeställare: Krister Örnfjäder (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1223 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 23 september Svar på fråga 2008/09:1223 Sponsring som inkomstkälla för idrotten Finansminister Anders Borg Hans Backman har frågat mig om jag avser att ta initiativ till att företag som sponsrar ska känna sig trygga med att den överenskomna sponsringen inte klassas som icke avdragsgilla gåvor. Med sponsring

Svarsdatum: 2009-09-23 Frågeställare: Hans Backman (FP)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1219 besvarad av Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin

den 23 september Svar på fråga 2008/09:1219 Starta-eget-bidrag för ungdomar Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin Fredrik Olovsson har frågat mig om jag avser att ta initiativ till att begränsningen i fråga om stöd till start av näringsverksamhet för unga med planer på eget företagande tas bort. Regeringen

Svarsdatum: 2009-09-23 Frågeställare: Fredrik Olovsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1218 besvarad av Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin

den 23 september Svar på fråga 2008/09:1218 Behörig företrädare för utländska företag i Sverige Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin Christina Axelsson har frågat mig om jag avser att verka för att Sverige även fortsättningsvis ska ha rätt att kräva att utländska företag verksamma i landet ska ha en behörig

Svarsdatum: 2009-09-23 Frågeställare: Christina Axelsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1222 besvarad av Statsrådet Mats Odell

den 22 september Svar på fråga 2008/09:1222 Statens ägaransvar för Nordea Statsrådet Mats Odell Per Bolund har frågat näringsminister Maud Olofsson om hon avser att använda statens ägarinflytande i Nordea så att bankens agerande vad gäller finansiering av miljöskadlig verksamhet på Tasmanien ligger i linje med regeringens

Svarsdatum: 2009-09-22 Frågeställare: Per Bolund (MP)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1221 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 18 september Svar på fråga 2008/09:1221 Västsahariers mänskliga rättigheter Utrikesminister Carl Bildt Birgitta Ohlsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att inom ramen för det svenska ordförandeskapet lyfta sahariers mänskliga rättigheter. EU:s utvidgade samarbete med Marocko innebär att

Svarsdatum: 2009-09-18 Frågeställare: Birgitta Ohlsson (FP)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1207 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 18 september Svar på fråga 2008/09:1207 Reformering av Världsbankens röstsystem Finansminister Anders Borg Max Andersson har frågat statsrådet Gunilla Carlsson om hur biståndsministern avser att agera i de nu pågående förhandlingarna inom Världsbanken för att säkerställa att reformen av röstsystemet leder till

Svarsdatum: 2009-09-18 Frågeställare: Max Andersson (MP)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1204 besvarad av Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth

den 18 september Svar på fråga 2008/09:1204 SVT:s minskade mediebevakning på Gotland Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth Christer Engelhardt har frågat mig vad jag avser att göra för att en fortsatt god journalistik vid SVT:s regionala nyheter ska tryggas. Bakgrunden är att SVT enligt frågeställaren vill minska

Svarsdatum: 2009-09-18 Frågeställare: Christer Engelhardt (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1203 besvarad av Statsrådet Ewa Björling

den 18 september Svar på fråga 2008/09:1203 EU:s frihandelsförhandlingar med Colombia och mänskliga rättigheter i Colombia Statsrådet Ewa Björling Luciano Astudillo har frågat mig hur jag, i ljuset av den allvarliga MR-situationen i Colombia, avser att agera med anledning av EU:s frihandelsförhandlingar med Colombia

Svarsdatum: 2009-09-18 Frågeställare: Luciano Astudillo (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1198 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 18 september Svar på fråga 2008/09:1198 Bevarande av Auschwitz som minnesmärke Utrikesminister Carl Bildt Mikael Oscarsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att Sverige ska bidra ekonomiskt till bevarandet av Auschwitz-Birkenau till kommande generationer. Låt mig börja med att understryka

Svarsdatum: 2009-09-18 Frågeställare: Mikael Oscarsson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1210 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 17 september Svar på fråga 2008/09:1210 Fortsatta EU-sanktioner mot militärregimen i Honduras Utrikesminister Carl Bildt Bodil Ceballos har frågat mig om jag avser att verka inom EU för att förhandlingarna med Honduras inte återupptas så länge den demokratiskt valde presidenten inte återinsätts. Låt mig inleda

Svarsdatum: 2009-09-17 Frågeställare: Bodil Ceballos (MP)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1202 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 17 september Svar på fråga 2008/09:1202 Åtgärder mot gränshindren i Öresundsregionen Finansminister Anders Borg Tina Acketoft har frågat arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin hur han avser att agera med avseende på vissa beskrivna problem med de svenska arbetsgivaravgifterna i Öresundsregionen. Arbetet

Svarsdatum: 2009-09-17 Frågeställare: Tina Acketoft (FP)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1193 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 17 september Svar på fråga 2008/09:1193 Prövning av MR-brott i Burma av Internationella brottmålsdomstolen, ICC Utrikesminister Carl Bildt Olle Thorell har frågat mig om Sverige under sin tid som EU:s ordförandeland kommer att arbeta för att ena EU kring ett initiativ i FN:s säkerhetsråd för att den burmesiska

Svarsdatum: 2009-09-17 Frågeställare: Olle Thorell (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1191 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 17 september Svar på fråga 2008/09:1191 Våldtäkter och övergrepp i iranska fängelser Utrikesminister Carl Bildt Amineh Kakabaveh har frågat mig vad jag avser att göra för att lyfta fram frågan om våldtäkter och övergrepp i iranska fängelser. Hon har även frågat mig vad jag avser att göra under det svenska ordförandeskapet

Svarsdatum: 2009-09-17 Frågeställare: Amineh Kakabaveh (V)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1185 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 17 september Svar på fråga 2008/09:1185 Ministermöte mellan EU och Afrikanska unionen Utrikesminister Carl Bildt Carina Hägg har frågat mig vilka punkter jag anser att dagordningen på ministertrojkan mellan Europeiska unionen och Afrikanska unionen i Addis Abeba ska omfatta. Det senaste toppmötet mellan EU och

Svarsdatum: 2009-09-17 Frågeställare: Carina Hägg (S)