Dokument & lagar (1 351 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1148 besvarad av Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth

den 27 augusti Svar på fråga 2008/09:1148 Avgiftsbeläggning av museibesök och antalet besökare Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth Göran Persson i Simrishamn har frågat mig hur jag bedömer att tillgängligheten till vårt kulturarv gynnas av fortsatt avgiftsbelagda besök för vuxna på de statliga museerna. Sedan

Svarsdatum: 2009-08-27 Frågeställare: Göran Persson i Simrishamn (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1147 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 26 augusti Svar på fråga 2008/09:1147 Bluffakturor Justitieminister Beatrice Ask Krister Örnfjäder har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att komma till rätta med det ökade antalet bluffakturor. Arbetet med att hitta de personer som i slutändan får pengarna från bluffakturorna är komplicerat.

Svarsdatum: 2009-08-26 Frågeställare: Krister Örnfjäder (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1145 besvarad av Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin

den 26 augusti Svar på fråga 2008/09:1145 Arbetsförmedlingens överskott Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin Luciano Astudillo har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta i syfte att Arbetsförmedlingens prognostiserade överskott används för att öka volymen av arbetsmarknadsutbildning. Arbetsförmedlingen

Svarsdatum: 2009-08-26 Frågeställare: Luciano Astudillo (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1144 besvarad av Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni

den 26 augusti Svar på fråga 2008/09:1144 Ungdomsstyrelsens utredning om kvinnor som tillhör nationella minoriteter Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni Marianne Berg har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta för att skapa ny kunskap om maktförhållanden som kvinnor bland nationella minoriteter

Svarsdatum: 2009-08-26 Frågeställare: Marianne Berg (V)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1143 besvarad av Statsrådet Tobias Krantz

den 26 augusti Svar på fråga 2008/09:1143 Nya, unga och forskningsmedvetna högskolor Statsrådet Tobias Krantz Monica Green har frågat mig om jag avser att ta några initiativ för att stödja och främja nya, unga, forskningsmedvetna och utåtriktade lärosäten. Regeringens uppfattning är att kvalitet i utbildning och

Svarsdatum: 2009-08-26 Frågeställare: Monica Green (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1142 besvarad av Statsrådet Åsa Torstensson

den 26 augusti Svar på fråga 2008/09:1142 Järnvägsnätet i Kalmar Statsrådet Åsa Torstensson Krister Örnfjäder har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att situationen ska förbättras för järnvägstrafiken i Kalmar län. Jag har i mitt svar på Krister Örnfjäders fråga 2007/08:1626 beskrivit de satsningar

Svarsdatum: 2009-08-26 Frågeställare: Krister Örnfjäder (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1141 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 26 augusti Svar på fråga 2008/09:1141 ROT-avdrag och fakturamodellen Finansminister Anders Borg Tina Ehn har frågat näringsministern vilka åtgärder hon avser att vidta om det visar sig att administration och likviditetsrisker i samband med införandet av fakturamodellen ökar för småföretagare. Arbetet inom regeringen

Svarsdatum: 2009-08-26 Frågeställare: Tina Ehn (MP)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1139 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 26 augusti Svar på fråga 2008/09:1139 ROT-avdrag och fördelningspolitik Finansminister Anders Borg Tina Ehn har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att kompensera de svagare grupperna som enligt frågeställaren ofta bor i hyresrätt och som har behov av men inte råd att anlita hantverkare eller

Svarsdatum: 2009-08-26 Frågeställare: Tina Ehn (MP)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1138 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 26 augusti Svar på fråga 2008/09:1138 Mänskliga rättigheter i Saudiarabien Utrikesminister Carl Bildt Ameer Sachet har frågat mig om jag avser att verka för att utveckla de ekonomiska förbindelserna med en stat som grovt bryter mot de mänskliga rättigheterna samtidigt som Sverige i fråga om Iran har en annan

Svarsdatum: 2009-08-26 Frågeställare: Ameer Sachet (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1137 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 26 augusti Svar på fråga 2008/09:1137 Anmälningsplikt för kända huliganer inför idrottsevenemang Justitieminister Beatrice Ask Thomas Bodström har frågat mig när jag avser att ta initiativ till att utreda ett system med anmälningsplikt för kända huliganer. Jag har, så sent som den 9 juli i år, besvarat en i

Svarsdatum: 2009-08-26 Frågeställare: Thomas Bodström (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1136 besvarad av Statsrådet Maria Larsson

den 26 augusti Svar på fråga 2008/09:1136 Placeringen i ungdomshem av unga med vårdbehov Statsrådet Maria Larsson Karin Granbom Ellison har frågat socialministern vilka åtgärder socialministern kommer att vidta för att ungdomar som inte har begått brott inte ska behöva leva i sluten ungdomsvård tillsammans med

Svarsdatum: 2009-08-26 Frågeställare: Karin Granbom Ellison (FP)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1135 besvarad av Statsrådet Tobias Krantz

den 26 augusti Svar på fråga 2008/09:1135 Gammeluniversiteten, nyuniversiteten och högskolorna Statsrådet Tobias Krantz Ameer Sachet har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta i fråga om fördelning av nya högskoleplatser för att främja nyuniversiteten och högskolorna. Låt mig inledningsvis slå fast att det

Svarsdatum: 2009-08-26 Frågeställare: Ameer Sachet (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1150 besvarad av Näringsminister Maud Olofsson

den 25 augusti Svar på fråga 2008/09:1150 Utbyggnaden av vindkraft på Gotland Näringsminister Maud Olofsson Helena Bargholtz har frågat mig om jag avser att verka för en tredje elkabel mellan fastlandet och Gotland och en kraftig utbyggnad av vindkraft på ön. Svenska kraftnät har till uppgift att på ett affärsmässigt

Svarsdatum: 2009-08-25 Frågeställare: Helena Bargholtz (FP)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1146 besvarad av Statsrådet Cristina Husmark Pehrsson

den 25 augusti Svar på frågorna 2008/09:1127 Försämrad sjukförsäkring och dess påverkan på kommunerna 2008/09:1134 Åtgärder mot utförsäkring 2008/09:1146 Utförsäkring från sjukförsäkringen Statsrådet Cristina Husmark Pehrsson Siw Wittgren-Ahl har frågat mig om jag är redo att ta ansvaret för följderna av den försämrade

Svarsdatum: 2009-08-25 Frågeställare: Krister Örnfjäder (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1134 besvarad av Statsrådet Cristina Husmark Pehrsson

den 25 augusti Svar på frågorna 2008/09:1127 Försämrad sjukförsäkring och dess påverkan på kommunerna 2008/09:1134 Åtgärder mot utförsäkring 2008/09:1146 Utförsäkring från sjukförsäkringen Statsrådet Cristina Husmark Pehrsson Siw Wittgren-Ahl har frågat mig om jag är redo att ta ansvaret för följderna av den försämrade

Svarsdatum: 2009-08-25 Frågeställare: Peter Hultqvist (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1127 besvarad av Statsrådet Cristina Husmark Pehrsson

den 25 augusti Svar på frågorna 2008/09:1127 Försämrad sjukförsäkring och dess påverkan på kommunerna 2008/09:1134 Åtgärder mot utförsäkring 2008/09:1146 Utförsäkring från sjukförsäkringen Statsrådet Cristina Husmark Pehrsson Siw Wittgren-Ahl har frågat mig om jag är redo att ta ansvaret för följderna av den försämrade

Svarsdatum: 2009-08-25 Frågeställare: Siw Wittgren-Ahl (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1132 besvarad av Statsrådet Mats Odell

den 24 augusti Svar på fråga 2008/09:1132 Bostadsbrist för studenter Statsrådet Mats Odell Carina Moberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att återigen få fart på bostadsbyggandet och tillgodose studenternas situation. Jag delar inte Carina Mobergs uppfattning om att den tillfälliga minskningen

Svarsdatum: 2009-08-24 Frågeställare: Carina Moberg (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1131 besvarad av Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth

den 24 augusti Svar på fråga 2008/09:1131 Svensk designutställnings finansiering Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth Luciano Astudillo har frågat näringsministern vilka initiativ näringsministern avser att vidta för att säkerställa finansieringen av den turnerande utställningen 17 Swedish designers Arbetet

Svarsdatum: 2009-08-24 Frågeställare: Luciano Astudillo (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1130 besvarad av Statsrådet Cecilia Malmström

den 24 augusti Svar på fråga 2008/09:1130 Jämställdhet i EU-kommissionen Statsrådet Cecilia Malmström Carina Hägg har frågat integrations- och jämställdhetsministern på vilket sätt hon agerar för att principen varannan damernas ska råda i en jämställd EU-kommission. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det

Svarsdatum: 2009-08-24 Frågeställare: Carina Hägg (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1129 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 24 augusti Svar på fråga 2008/09:1129 Redovisning av skattemedel till privat verksamhet Finansminister Anders Borg Carina Hägg har frågat mig vad vi har gjort i syfte att offentliggöra redovisningen av skattemedel till privata företag. Det finns goda skäl att öka inslaget av privata utförare inom offentligfinansierad

Svarsdatum: 2009-08-24 Frågeställare: Carina Hägg (S)