Dokument & lagar (2 101 träffar)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM36 : COM(2020) 667

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM36 Kemikaliestrategi för en giftfri miljö 2020/21:FPM36 Miljödepartementet 2020-11-18 Dokumentbeteckning COM2020 667 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén. Kemikaliestrategi för hållbarhet

2020-11-18

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM36 : COM(2020) 667 (doc, 389 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM36 : COM(2020) 667 (pdf, 127 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM35 : COM(2020) 662 final

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM35 En renoveringsvåg för Europa 2020/21:FPM35 Infrastrukturdepartementet 2020-11-18 Dokumentbeteckning COM2020 662 final Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén. En renoveringsvåg för

2020-11-18

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM35 : COM(2020) 662 final (doc, 350 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM35 : COM(2020) 662 final (pdf, 87 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM34 : COM(2020) 652

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM34 Miljöhandlingsprogram för unionen till 2020/21:FPM34 2030 Miljödepartementet 2020-11-17 Dokumentbeteckning COM2020 652 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ett allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2030 Sammanfattning Kommissionen har presenterat

2020-11-17

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM34 : COM(2020) 652 (doc, 350 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM34 : COM(2020) 652 (pdf, 62 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM33 : COM(2020) 642 final, COM(2020) 643 final

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM33 Ändringar i Århusförordningen 2020/21:FPM33 Miljödepartementet 2020-11-17 Dokumentbeteckning COM2020 642 final Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning EG nr 1367/2006 av den 6 september 2006 om tillämpning

2020-11-17

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM33 : COM(2020) 642 final, COM(2020) 643 final (doc, 142 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM33 : COM(2020) 642 final, COM(2020) 643 final (pdf, 89 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM32 : COM(2020) 663

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM32 Meddelande om EU:s metanstrategi 2020/21:FPM32 Miljödepartementet 2020-11-17 Dokumentbeteckning COM2020 663 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om en EU-strategi för att minska

2020-11-17

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM32 : COM(2020) 663 (doc, 356 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM32 : COM(2020) 663 (pdf, 99 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM31 : COM(2020) 680

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM31 Beredskap inför covid-19: 2020/21:FPM31 vaccinationsstrategier och vaccininsatser Socialdepartementet 2020-11-13 Dokumentbeteckning COM2020 680 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Beredskap inför covid-19: vaccinationsstrategier och vaccininsatser

2020-11-13

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM31 : COM(2020) 680 (doc, 360 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM31 : COM(2020) 680 (pdf, 68 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM30 : COM(2020) 690 final

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM30 Kommissionens arbetsprogram 2021 2020/21:FPM30 Statsrådsberedningen 2020-11-11 Dokumentbeteckning COM2020 690 final Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om kommissionens arbetsprogram

2020-11-11

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM30 : COM(2020) 690 final (doc, 344 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM30 : COM(2020) 690 final (pdf, 88 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM29 : COM(2020) 637 final

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM29 Förhandlingar om ett fiskeavtal mellan 2020/21:FPM29 EU, Norge och Storbritannien Näringsdepartementet 2020-11-10 Dokumentbeteckning COM2020 637 final Rekommendation till rådets beslut om bemyndigande för kommissionen om att inleda förhandlingar på Europeiska unionens

2020-11-10

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM29 : COM(2020) 637 final (doc, 363 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM29 : COM(2020) 637 final (pdf, 59 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM28 : COM(2020) 625

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM28 Meddelande om att förverkliga det 2020/21:FPM28 europeiska området för utbildning senast 2025 Utbildningsdepartementet 2020-11-04 Dokumentbeteckning COM2020 625 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

2020-11-04

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM28 : COM(2020) 625 (doc, 350 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM28 : COM(2020) 625 (pdf, 142 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM27 : COM(2020) 624

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM27 Handlingsplan för digital utbildning 2020/21:FPM27 2021-2027 Utbildningsdepartementet 2020-11-04 Dokumentbeteckning COM2020 624 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén. Handlingsplan

2020-11-04

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM27 : COM(2020) 624 (doc, 346 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM27 : COM(2020) 624 (pdf, 114 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM26 : COM(2020) 580 final

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM26 Kommissionens första årliga rapport om 2020/21:FPM26 rättsstatssituationen i EU Statsrådsberedningen 2020-11-04 Dokumentbeteckning COM2020 580 final Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén.

2020-11-04

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM26 : COM(2020) 580 final (doc, 324 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM26 : COM(2020) 580 final (pdf, 56 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM25 : COM(2020) 628

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM25 En ny era för det europeiska 2020/21:FPM25 forskningsområdet Utbildningsdepartementet 2020-11-03 Dokumentbeteckning COM2020 628 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén. En ny era

2020-11-03

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM25 : COM(2020) 628 (doc, 356 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM25 : COM(2020) 628 (pdf, 71 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM24 : COM(2020) 581

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM24 Handlingsplan för att ta tullunionen till 2020/21:FPM24 nästa nivå Finansdepartementet 2020-11-02 Dokumentbeteckning COM2020 581 Kommissionens meddelande om en handlingsplan för att ta tullunionen till nästa nivå Sammanfattning Kommissionens handlingsplan för att

2020-11-02

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM24 : COM(2020) 581 (doc, 121 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM24 : COM(2020) 581 (pdf, 116 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM23 : COM(2020) 613

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM23 Förordning om hantering av 2020/21:FPM23 krissituationer och force majeure på migrations- och asylområdet Justitiedepartementet 2020-10-28 Dokumentbeteckning COM2020 613 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om hantering av krissituationer och force

2020-10-28

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM23 : COM(2020) 613 (doc, 279 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM23 : COM(2020) 613 (pdf, 86 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM22 : COM(2020) 612

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM22 Förordning om införande av screening 2020/21:FPM22 för tredjelandsmedborgare vid yttre gräns Justitiedepartementet 2020-10-28 Dokumentbeteckning COM2020 612 Förslag till Europarlamentet och rådets förordning om införande av screening för tredjelandsmedborgare vid de

2020-10-28

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM22 : COM(2020) 612 (doc, 351 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM22 : COM(2020) 612 (pdf, 66 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM21 : COM(2020) 611

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM21 Ändrat förslag till 2020/21:FPM21 asylprocedurförordning Justitiedepartementet 2020-10-28 Dokumentbeteckning COM2020 611 Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av ett gemensamt förfarande för internationellt skydd och om upphävande

2020-10-28

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM21 : COM(2020) 611 (doc, 322 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM21 : COM(2020) 611 (pdf, 91 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM20 : COM(2020) 610

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM20 Förordning om asyl- och 2020/21:FPM20 migrationshantering Justitiedepartementet 2020-10-28 Dokumentbeteckning COM2020 610 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om asyl- och migrationshantering, samt tillägg till Rådets direktiv 2003/109/EG om varaktigt

2020-10-28

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM20 : COM(2020) 610 (doc, 279 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM20 : COM(2020) 610 (pdf, 71 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM19 : COM(2020) 609

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM19 Meddelande om en ny migrations- och 2020/21:FPM19 asylpakt Justitiedepartementet 2020-10-28 Dokumentbeteckning COM2020 609 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén om en ny migrations-

2020-10-28

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM19 : COM(2020) 609 (doc, 364 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM19 : COM(2020) 609 (pdf, 90 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM18 : COM(2020) 578

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM18 Rapport om genomförandet av EU:s 2020/21:FPM18 makroregionala strategier Arbetsmarknadsdepartementet, Statsrådsberedningen 2020-10-27 Dokumentbeteckning COM2020 578 Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

2020-10-27

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM18 : COM(2020) 578 (doc, 349 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM18 : COM(2020) 578 (pdf, 69 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM17 : COM(2020) 579, COM(2020) 577

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM17 Förordning om det europeiska 2020/21:FPM17 gemensamma luftrummet Infrastrukturdepartementet 2020-10-27 Dokumentbeteckning COM2020 579 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförande av det europeiska gemensamma luftrummet omarbetning COM2020

2020-10-27

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM17 : COM(2020) 579, COM(2020) 577 (doc, 350 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM17 : COM(2020) 579, COM(2020) 577 (pdf, 99 kB)