Dokument & lagar (1 956 träffar)

Proposition 2011/12:29

Regeringens proposition 2011/12:29 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Prop. säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAF 2011/12:29 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 november 2011 Fredrik Reinfeldt Ewa Björling Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: 2011/12:UFöU2
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2011/12:29 (pdf, 340 kB)

Proposition 2011/12:22

Regeringens proposition 2011/12:22 Fortsatt giltighet av de tidsbegränsade lagarna om Prop. hemliga tvångsmedel 2011/12:22 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 oktober 2011 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2011/12:JuU12
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2011/12:22 (pdf, 182 kB)

Proposition 2011/12:21

Regeringens proposition 2011/12:21 Användning av beteckningarna regionfullmäktige och Prop. regionstyrelse för Gotlands kommun 2011/12:21 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 oktober 2011 Fredrik Reinfeldt Stefan Attefall Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2011/12:KU7
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2011/12:21 (pdf, 80 kB)

Skrivelse 2011/12:18

Regeringens skrivelse 2011/12:18 Riksrevisionens rapport om svenska bidrag till internationella insatser Regeringens skrivelse 2011/12:18 Riksrevisionens rapport om svenska bidrag till Skr. internationella insatser 2011/12:18 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 6 oktober 2011 Fredrik


Utskottsberedning: 2011/12:UU13 Följdmotioner: 3

Skrivelse 2011/12:18 (pdf, 1925 kB)

Proposition 2011/12:17

Regeringens proposition 2011/12:17 Slopade Lundinregler och vissa andra skatteåtgärder Prop. för företag 2011/12:17 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 oktober 2011 Fredrik Reinfeldt Peter Norman Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas


Utskottsberedning: 2011/12:SkU6
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,

Proposition 2011/12:17 (pdf, 480 kB)

Proposition 2011/12:15

Regeringens proposition 2011/12:15 Genomförande av det nya EU-direktivet om bistånd Prop. med indrivning 2011/12:15 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 oktober 2011 Fredrik Reinfeldt Peter Norman Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition lämnas


Utskottsberedning: 2011/12:SkU7
Riksdagsbeslut (9 förslag): , 9 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2011/12:15 (pdf, 1398 kB)

Skrivelse 2011/12:148

Regeringens skrivelse 2011/12:148 Riksrevisionens rapport om tillämpningen av det Skr. finanspolitiska ramverket i budgetpropositionen för 2011/12:148 2012 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 19 april 2012 Fredrik Reinfeldt Peter Norman Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2011/12:FiU20

Skrivelse 2011/12:148 (pdf, 695 kB)

Proposition 2011/12:144

Regeringens proposition 2011/12:144 Senare tillämpning av vissa bestämmelser om legitimation för lärare och förskollärare och om Prop. särskild utbildning för vuxna 2011/12:144 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 april 2012 Fredrik Reinfeldt Jan Björklund Utbildningsdepartementet


Utskottsberedning: 2011/12:UbU20
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2011/12:144 (pdf, 423 kB)

Skrivelse 2011/12:91

Regeringens skrivelse 2011/12:91 Stärkt säkerhet i statens betalningar Skr. 2011/12:91 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 22 mars 2012 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisar regeringen åtgärder som vidtagits de senaste


Utskottsberedning: 2011/12:FiU43

Skrivelse 2011/12:91 (pdf, 236 kB)

Proposition 2011/12:84

Regeringens proposition 2011/12:84 Den nordiska stridsgruppen 2015 Prop. 2011/12:84 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 mars 2012 Fredrik Reinfeldt Sten Tolgfors Försvarsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår att riksdagen godkänner att Sverige


Utskottsberedning: 2011/12:FöU8
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2011/12:84 (pdf, 170 kB)

Skrivelse 2011/12:131

Regeringens skrivelse 2011/12:131 Vägen till nära-nollenergibyggnader Skr. 2011/12:131 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 29 mars 2012 Fredrik Reinfeldt Anna-Karin Hatt Näringsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I denna skrivelse redovisas den handlingsplan för nära-nollenergi-


Utskottsberedning: 2011/12:CU27 Följdmotioner: 4

Skrivelse 2011/12:131 (pdf, 1122 kB)

Proposition 2011/12:115

Soldatanställningar i Försvarsmakten Regeringens proposition 2011/12:115 Soldatanställningar i Försvarsmakten Prop. 2011/12:115 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 mars 2012 Fredrik Reinfeldt Sten Tolgfors Försvarsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2011/12:FöU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2011/12:115 (pdf, 1204 kB)

Proposition 2011/12:129

Nya regler om prospekt Regeringens proposition 2011/12:129 Nya regler om prospekt Prop. 2011/12:129 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 april 2012 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag till lagändringar


Utskottsberedning: 2011/12:FiU49
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,

Proposition 2011/12:129 (pdf, 1529 kB)

Proposition 2011/12:111

Regeringens proposition 2011/12:111 Ansvarsförsäkring vid sjötransporter Prop. 2011/12:111 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 mars 2012 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag till genomförande av


Utskottsberedning: 2011/12:CU24
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2011/12:111 (pdf, 700 kB)

Skrivelse 2011/12:104

Regeringens skrivelse 2011/12:104 Utvärdering av statens upplåning och Skr. skuldförvaltning 20072011 2011/12:104 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 19 april 2012 Fredrik Reinfeldt Peter Norman Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen utvärderar regeringen


Utskottsberedning: 2011/12:FiU30

Skrivelse 2011/12:104 (pdf, 728 kB)

Proposition 2011/12:143

Regeringens proposition 2011/12:143 Auktionering av utsläppsrätter Prop. 2011/12:143 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 april 2012 Fredrik Reinfeldt Lena Ek Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås lagändringar som kompletterar Europeiska


Utskottsberedning: 2011/12:FiU47
Riksdagsbeslut (5 förslag): , 5 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2011/12:143 (pdf, 1241 kB)

Proposition 2011/12:142

Regeringens proposition 2011/12:142 Ändrad könstillhörighet Prop. 2011/12:142 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 april 2012 Fredrik Reinfeldt Göran Hägglund Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i lagen 1972:119 om fastställande


Utskottsberedning: 2011/12:SoU23
Riksdagsbeslut (5 förslag): , 5 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2011/12:142 (pdf, 704 kB)

Skrivelse 2011/12:101

Årsredovisning för staten 2011 Regeringens skrivelse 2011/12:101 Årsredovisning för staten 2011 Regeringens skrivelse 2011/12:101 Årsredovisning för staten 2011 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 12 april 2012 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2011/12:FiU27

Skrivelse 2011/12:101 (pdf, 1936 kB)

Proposition 2011/12:99

Regeringens proposition 2011/12:99 Vårändringsbudget för 2012 Regeringens proposition 2011/12:99 Vårändringsbudget för 2012 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 april 2012 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller


Utskottsberedning: 2011/12:FiU21
Riksdagsbeslut (20 förslag): , 20 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2011/12:99 (pdf, 254 kB)

Skrivelse 2011/12:102

Utvecklingen inom den kommunala sektorn Regeringens skrivelse 2011/12:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Skr. 2011/12:102 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 29 mars 2012 Fredrik Reinfeldt Peter Norman Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar


Utskottsberedning: 2011/12:FiU28

Skrivelse 2011/12:102 (pdf, 995 kB)