Dokument & lagar (1 956 träffar)

Proposition 2011/12:11

Regeringens proposition 2011/12:11 Säkerställande av sjö- och flygräddning Prop. 2011/12:11 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 september 2011 Jan Björklund Catharina Elmsäter-Svärd Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen


Utskottsberedning: 2011/12:TU2
Riksdagsbeslut (5 förslag): , 5 bifall,

Proposition 2011/12:11 (pdf, 141 kB)

Skrivelse 2011/12:9

Regeringens skrivelse 2011/12:9 Riksrevisionens rapport om statliga insatser för Skr. akademiker med utländsk utbildning 2011/12:9 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 15 september 2011 Fredrik Reinfeldt Jan Björklund Utbildningsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Skrivelsen


Utskottsberedning: 2011/12:UbU6

Skrivelse 2011/12:9 (pdf, 3898 kB)

Skrivelse 2011/12:6

Regeringens skrivelse 2011/12:6 Riksrevisionens rapport om statens stöd till Skr. studieförbunden 2011/12:6 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 15 september 2011 Fredrik Reinfeldt Nyamko Sabuni Utbildningsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Skrivelsen innehåller regeringens


Utskottsberedning: 2011/12:KrU2 Följdmotioner: 2

Skrivelse 2011/12:6 (pdf, 1172 kB)

Proposition 2011/12:4

Regeringens proposition 2011/12:4 Utredningar avseende vissa dödsfall Prop. 2011/12:4 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 september 2011 Fredrik Reinfeldt Maria Larsson Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att bestämmelser om utredningar


Utskottsberedning: 2011/12:SoU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2011/12:4 (pdf, 752 kB)

Skrivelse 2011/12:3

Regeringens skrivelse 2011/12:3 Jämställdhetspolitikens inriktning 20112014 Skr. 2011/12:3 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 15 september 2011 Fredrik Reinfeldt Nyamko Sabuni Utbildningsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogör regeringen för jämställdhetspolitikens


Utskottsberedning: 2011/12:AU6 Följdmotioner: 2

Skrivelse 2011/12:3 (pdf, 351 kB)

Proposition 2011/12:2

Regeringens proposition 2011/12:2 Höständringsbudget för 2011 Regeringens proposition 2011/12:2 Höständringsbudget för 2011 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 september 2011 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen


Utskottsberedning: 2011/12:FiU11
Riksdagsbeslut (10 förslag): , 10 bifall,

Proposition 2011/12:2 (pdf, 332 kB)

Proposition 2011/12:7

Regeringens proposition 2011/12:7 Tandvård för personer med vissa sjukdomar eller Prop. funktionsnedsättningar 2011/12:7 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 september 2011 Fredrik Reinfeldt Göran Hägglund Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2011/12:SoU4 2011/12:SoU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2011/12:7 (pdf, 978 kB)

Skrivelse 2011/12:20

Regeringens skrivelse 2011/12:20 Riksrevisionens granskning av Botniabanan och Skr. järnvägen längs Norrlandskusten 2011/12:20 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 6 oktober 2011 Fredrik Reinfeldt Catharina Elmsäter-Svärd Näringsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen


Utskottsberedning: 2011/12:TU7

Skrivelse 2011/12:20 (pdf, 3890 kB)

Skrivelse 2011/12:19

Regeringens skrivelse 2011/12:19 Riksrevisionens rapport om Försvarsmaktens stöd till samhället vid kriser Regeringens skrivelse 2011/12:19 Riksrevisionens rapport om Försvarsmaktens stöd Skr. till samhället vid kriser 2011/12:19 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 6 oktober 2011 Fredrik


Utskottsberedning: 2011/12:FöU2 Följdmotioner: 2

Skrivelse 2011/12:19 (pdf, 2230 kB)

Skrivelse 2011/12:16

Regeringens skrivelse 2011/12:16 ILO:s rekommendation nr 200 om hiv/aids och Skr. arbetslivet 2011/12:16 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 29 september 2011 Fredrik Reinfeldt Hillevi Engström Arbetsmarknadsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Genom skrivelsen informeras


Utskottsberedning: 2011/12:AU9 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2011/12:16 (pdf, 175 kB)

Proposition 2011/12:12

Regeringens proposition 2011/12:12 Rätt till namn som förvärvats i en annan stat inom Prop. EES 2011/12:12 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 oktober 2011 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Namnlagen tillämpas i princip på


Utskottsberedning: 2011/12:CU7
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2011/12:12 (pdf, 304 kB)

Proposition 2011/12:60

Regeringens proposition 2011/12:60 Genomförande av återvändandedirektivet Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 januari 2012 Fredrik Reinfeldt Sten Tolgfors Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag till genomförande av Europaparlamentets


Utskottsberedning: 2011/12:SfU6
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2011/12:60 (pdf, 1083 kB)

Proposition 2011/12:61

Regeringens proposition 2011/12:61 Alkoholservering på särskilda boenden Prop. 2011/12:61 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 februari 2012 Jan Björklund Maria Larsson Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att det blir tillåtet att servera


Utskottsberedning: 2011/12:SoU15
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2011/12:61 (pdf, 550 kB)

Proposition 2011/12:74

Regeringens proposition 2011/12:74 Genomförande av ändringsdirektiv 2010/84/EU Prop. avseende säkerhetsövervakning av läkemedel 2011/12:74 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 februari 2012 Fredrik Reinfeldt Göran Hägglund Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2011/12:SoU17
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2011/12:74 (pdf, 2038 kB)

Skrivelse 2011/12:34

Regeringens skrivelse 2011/12:34 Riksrevisionens rapport om rätt information vid rätt Skr. tillfälle inom vård och omsorg 2011/12:34 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 10 november 2011 Fredrik Reinfeldt Göran Hägglund Socialdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen


Utskottsberedning: 2011/12:SoU7 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2011/12:34 (pdf, 1116 kB)

Skrivelse 2011/12:32

Regeringens skrivelse 2011/12:32 Riksrevisionens rapport om myndigheternas hantering Skr. av ekonomisk kompensation på grund av brott 2011/12:32 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 10 november 2011 Fredrik Reinfeldt Sten Tolgfors Justitiedepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2011/12:JuU7

Skrivelse 2011/12:32 (pdf, 1001 kB)

Proposition 2011/12:58

Regeringens proposition 2011/12:58 Eftersök av vilt vid sammanstötning med spårbundna Prop. fordon 2011/12:58 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 december 2011 Fredrik Reinfeldt Eskil Erlandsson Landsbygdsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2011/12:MJU5
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2011/12:58 (pdf, 325 kB)

Skrivelse 2011/12:52

Regeringens skrivelse 2011/12:52 Riksrevisionens rapport om statliga myndigheters Skr. tjänsteexport 2011/12:52 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 22 december 2011 Fredrik Reinfeldt Stefan Attefall Socialdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Skrivelsen innehåller regeringens


Utskottsberedning: 2011/12:FiU35 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2011/12:52 (pdf, 1485 kB)

Proposition 2011/12:70

Europeiskt tillsynssamarbete för finansmarknaden Regeringens proposition 2011/12:70 Europeiskt tillsynssamarbete på Prop. finansmarknadsområdet 2011/12:70 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 februari 2012 Fredrik Reinfeldt Peter Norman Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2011/12:FiU38
Riksdagsbeslut (9 förslag): , 9 bifall,

Proposition 2011/12:70 (pdf, 2530 kB)

Skrivelse 2011/12:67

Regeringens skrivelse 2011/12:67 Uppgifter hos Säkerhetspolisen om misstänkt Skr. samröre med Stasi 2011/12:67 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 9 februari 2012 Jan Björklund Beatrice Ask Justitiedepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisar regeringen de


Utskottsberedning: 2011/12:KU9

Skrivelse 2011/12:67 (pdf, 278 kB)