Dokument & lagar (31 träffar)

Skrivelse 2011/12:39

Regeringens skrivelse 2011/12:39 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och Skr. hemlig kameraövervakning vid förundersökning i 2011/12:39 brottmål under år 2010 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 1 december 2011 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Skrivelsens


Utskottsberedning: 2011/12:JuU19 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2011/12:39 (pdf, 295 kB)

Skrivelse 2011/12:38

Regeringens skrivelse 2011/12:38 2011 års redogörelse för tillämpningen av lagen om Skr. särskild utlänningskontroll 2011/12:38 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 24 november 2011 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen


Utskottsberedning: 2011/12:JuU18 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2011/12:38 (pdf, 138 kB)

Proposition 2011/12:37

Regeringens proposition 2011/12:37 Viss tillsyn över personuppgiftsbehandling Prop. 2011/12:37 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 november 2011 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ett förtydligande


Utskottsberedning: 2011/12:JuU16
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2011/12:37 (pdf, 169 kB)

Proposition 2011/12:22

Regeringens proposition 2011/12:22 Fortsatt giltighet av de tidsbegränsade lagarna om Prop. hemliga tvångsmedel 2011/12:22 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 oktober 2011 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2011/12:JuU12
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2011/12:22 (pdf, 182 kB)

Proposition 2011/12:1 1

Budgetpropositionen för 2012 del 1 Regeringens proposition 2011/12:1 Budgetpropositionen för 2012 Förslag till statens budget för 2012, finansplan och skattefrågor Regeringens proposition 2011/12:1 Budgetpropositionen för 2012 Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 2 regeringsformen budgetpropositionen för 2012.


Utskottsberedning: 2011/12:AU1 2011/12:AU2 2011/12:CU1 2011/12:FiU1 2011/12:FiU2 2011/12:FiU3 2011/12:FiU4 2011/12:FiU5 2011/12:FöU1 2011/12:JuU1 2011/12:KrU1 2011/12:KU1 2011/12:MJU1 2011/12:MJU2 2011/12:NU1 2011/12:NU2 2011/12:NU3 2011/12:SfU1 2011/12:SfU2 2011/12:SkU1 2011/12:SoU1 2011/12:TU1 2011/12:UbU1 2011/12:UbU2 2011/12:UU1 2011/12:UU2
Riksdagsbeslut (260 förslag): 2 avslag, 258 bifall,

Proposition 2011/12:1 1 (pdf, 3444 kB)

Proposition 2011/12:10

Regeringens proposition 2011/12:10 Ändrade regler om förundersökningsledning och Prop. förundersökningsbegränsning 2011/12:10 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 oktober 2011 Jan Björklund Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2011/12:JuU9
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2011/12:10 (pdf, 350 kB)

Skrivelse 2011/12:32

Regeringens skrivelse 2011/12:32 Riksrevisionens rapport om myndigheternas hantering Skr. av ekonomisk kompensation på grund av brott 2011/12:32 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 10 november 2011 Fredrik Reinfeldt Sten Tolgfors Justitiedepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2011/12:JuU7

Skrivelse 2011/12:32 (pdf, 1001 kB)

Proposition 2011/12:63

Regeringens proposition 2011/12:63 Ökad säkerhet i domstol Prop. 2011/12:63 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 februari 2012 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag som har till syfte att stärka säkerheten


Utskottsberedning: 2011/12:JuU24
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2011/12:63 (pdf, 409 kB)

Proposition 2011/12:55

De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation Regeringens proposition 2011/12:55 De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till Prop. uppgifter om elektronisk kommunikation 2011/12:55 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 februari 2012 Fredrik


Utskottsberedning: 2011/12:JuU8
Riksdagsbeslut (11 förslag): , 11 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2011/12:55 (pdf, 1823 kB)

Proposition 2011/12:79

Regeringens proposition 2011/12:79 En reformerad mutbrottslagstiftning Prop. 2011/12:79 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 mars 2012 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag som syftar till att


Utskottsberedning: 2011/12:JuU23
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2011/12:79 (pdf, 695 kB)

Proposition 2011/12:109

Regeringens proposition 2011/12:109 Vissa åtgärder mot illegala vapen Prop. 2011/12:109 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 mars 2012 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag till skärpt vapenlagstiftning.


Utskottsberedning: 2011/12:JuU22
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2011/12:109 (pdf, 1052 kB)

Skrivelse 2011/12:73

Regeringens skrivelse 2011/12:73 Ansvar och engagemang Skr. en nationell strategi mot terrorism 2011/12:73 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 9 februari 2012 Jan Björklund Beatrice Ask Justitiedepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisar regeringen en nationell


Utskottsberedning: 2011/12:JuU21 Följdmotioner: 2

Skrivelse 2011/12:73 (pdf, 431 kB)

Proposition 2011/12:171

Regeringens proposition 2011/12:171 Samverkan för att förebygga Prop. ungdomsbrottslighet 2011/12:171 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 augusti 2012 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag som


Utskottsberedning: 2012/13:JuU5
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2011/12:171 (pdf, 426 kB)

Proposition 2011/12:179

Regeringens proposition 2011/12:179 Polisens tillgång till signalspaning i Prop. försvarsunderrättelseverksamhet 2011/12:179 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 september 2012 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2012/13:JuU7
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2011/12:179 (pdf, 218 kB)

Proposition 2011/12:156

Regeringens proposition 2011/12:156 Resningsförfarandet i brottmål återupptagande av Prop. förundersökning och rätt till biträde 2011/12:156 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 maj 2012 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2012/13:JuU3
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2011/12:156 (pdf, 688 kB)

Proposition 2011/12:146

Regeringens proposition 2011/12:146 Skyddsåtgärder för trafikuppgifter lagrade för Prop. brottsbekämpande ändamål 2011/12:146 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 maj 2012 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2011/12:JuU26
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2011/12:146 (pdf, 281 kB)

Skrivelse 2011/12:72

Regeringens skrivelse 2011/12:72 Riksrevisionens rapport om it-stödet i rättskedjan Skr. 2011/12:72 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 9 februari 2012 Jan Björklund Beatrice Ask Justitiedepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning


Utskottsberedning: 2011/12:JuU11

Skrivelse 2011/12:72 (pdf, 1422 kB)

Proposition 2011/12:163

Regeringens proposition 2011/12:163 Utbyte av uppgifter ur kriminalregister mellan EU:s Prop. medlemsstater 2011/12:163 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 juni 2012 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas


Utskottsberedning: 2012/13:JuU4
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,

Proposition 2011/12:163 (pdf, 1716 kB)

Skrivelse 2011/12:135

Regeringens skrivelse 2011/12:135 Riksrevisionens rapport om att hantera brottmål Skr. effektivt En utmaning för regeringen och 2011/12:135 rättsväsendet Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 29 mars 2012 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Skrivelsens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2012/13:JuU2 Följdmotioner: 2

Skrivelse 2011/12:135 (pdf, 2819 kB)

Proposition 2011/12:126

Regeringens proposition 2011/12:126 Elektronisk stämningsansökan i brottmål Prop. 2011/12:126 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 mars 2012 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Som ett led i arbetet med att införa ett elektroniskt


Utskottsberedning: 2011/12:JuU25
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2011/12:126 (pdf, 297 kB)
Paginering