Dokument & lagar (32 träffar)

Proposition 2011/12:43

Regeringens proposition 2011/12:43 Utvidgade möjligheter till återbetalning av vägavgift Prop. 2011/12:43 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 december 2011 Jan Björklund Peter Norman Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Riksdagen föreslås godkänna protokollet


Utskottsberedning: 2011/12:SkU9
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2011/12:43 (pdf, 294 kB)

Proposition 2011/12:41

Regeringens proposition 2011/12:41 Vissa fastighetstaxeringsfrågor Prop. 2011/12:41 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 december 2011 Jan Björklund Peter Norman Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att deklaration och andra uppgifter


Utskottsberedning: 2011/12:SkU11
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2011/12:41 (pdf, 447 kB)

Proposition 2011/12:17

Regeringens proposition 2011/12:17 Slopade Lundinregler och vissa andra skatteåtgärder Prop. för företag 2011/12:17 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 oktober 2011 Fredrik Reinfeldt Peter Norman Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas


Utskottsberedning: 2011/12:SkU6
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,

Proposition 2011/12:17 (pdf, 480 kB)

Proposition 2011/12:15

Regeringens proposition 2011/12:15 Genomförande av det nya EU-direktivet om bistånd Prop. med indrivning 2011/12:15 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 oktober 2011 Fredrik Reinfeldt Peter Norman Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition lämnas


Utskottsberedning: 2011/12:SkU7
Riksdagsbeslut (9 förslag): , 9 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2011/12:15 (pdf, 1398 kB)

Proposition 2011/12:96

Regeringens proposition 2011/12:96 Överklagande av vitesföreläggande i fastighets- Prop. taxeringen och genomförande av direktiv på 2011/12:96 skatteområdet Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 mars 2012 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2011/12:SkU19
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,

Proposition 2011/12:96 (pdf, 212 kB)

Skrivelse 2011/12:136

Regeringens skrivelse 2011/12:136 Redovisning av skatteutgifter 2012 Regeringens skrivelse 2011/12:136 Redovisning av skatteutgifter 2012 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 12 april 2012 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I denna skrivelse


Utskottsberedning: 2011/12:SkU20

Skrivelse 2011/12:136 (pdf, 351 kB)

Proposition 2011/12:1 1

Budgetpropositionen för 2012 del 1 Regeringens proposition 2011/12:1 Budgetpropositionen för 2012 Förslag till statens budget för 2012, finansplan och skattefrågor Regeringens proposition 2011/12:1 Budgetpropositionen för 2012 Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 2 regeringsformen budgetpropositionen för 2012.


Utskottsberedning: 2011/12:AU1 2011/12:AU2 2011/12:CU1 2011/12:FiU1 2011/12:FiU2 2011/12:FiU3 2011/12:FiU4 2011/12:FiU5 2011/12:FöU1 2011/12:JuU1 2011/12:KrU1 2011/12:KU1 2011/12:MJU1 2011/12:MJU2 2011/12:NU1 2011/12:NU2 2011/12:NU3 2011/12:SfU1 2011/12:SfU2 2011/12:SkU1 2011/12:SoU1 2011/12:TU1 2011/12:UbU1 2011/12:UbU2 2011/12:UU1 2011/12:UU2
Riksdagsbeslut (260 förslag): 2 avslag, 258 bifall,

Proposition 2011/12:1 1 (pdf, 3444 kB)

Proposition 2011/12:78

Regeringens proposition 2011/12:78 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz Prop. 2011/12:78 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 februari 2012 Jan Björklund Peter Norman Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen godkänner


Utskottsberedning: 2011/12:SkU10
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2011/12:78 (pdf, 479 kB)

Proposition 2011/12:94

Regeringens proposition 2011/12:94 Nya faktureringsregler för mervärdesskatt m.m. Prop. 2011/12:94 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 mars 2012 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås nya faktureringsregler


Utskottsberedning: 2011/12:SkU18
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2011/12:94 (pdf, 811 kB)

Proposition 2011/12:169

Regeringens proposition 2011/12:169 Ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige Prop. och Barbados 2011/12:169 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 september 2012 Fredrik Reinfeldt Peter Norman Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2012/13:SkU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2011/12:169 (pdf, 247 kB)

Proposition 2011/12:168

Regeringens proposition 2011/12:168 Skatteavtal mellan Sverige och Mauritius Prop. 2011/12:168 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 september 2012 Fredrik Reinfeldt Peter Norman Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen godkänner


Utskottsberedning: 2012/13:SkU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2011/12:168 (pdf, 390 kB)

Proposition 2011/12:153

Regeringens proposition 2011/12:153 Överklagande av Tullverkets vitesförelägganden Prop. 2011/12:153 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 31 maj 2012 Carl Bildt Peter Norman Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att Tullverkets vitesförelägganden


Utskottsberedning: 2012/13:SkU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2011/12:153 (pdf, 161 kB)

Proposition 2011/12:155

Vissa förfarandefrågor på punktskatteområdet Regeringens proposition 2011/12:155 Vissa förfarandefrågor på punktskatteområdet Prop. 2011/12:155 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 31 maj 2012 Carl Bildt Peter Norman Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen


Utskottsberedning: 2012/13:SkU2
Riksdagsbeslut (8 förslag): , 8 bifall,

Proposition 2011/12:155 (pdf, 938 kB)

Skrivelse 2011/12:165

Regeringens skrivelse 2011/12:165 Meddelande om kommande förslag om ändringar i Skr. reglerna om beskattning av finansiella instrument som 2011/12:165 förvaras på ett investeringssparkonto Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 14 juni 2012 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet


Utskottsberedning: 2012/13:SkU7

Skrivelse 2011/12:165 (pdf, 107 kB)

Skrivelse 2011/12:150

Regeringens skrivelse 2011/12:150 Riksrevisionens rapport om klimatrelaterade skatter Skr. 2011/12:150 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 31 maj 2012. Carl Bildt Peter Norman Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens


Utskottsberedning: 2012/13:SkU6 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2011/12:150 (pdf, 3387 kB)

Skrivelse 2011/12:8

Regeringens skrivelse 2011/12:8 Kontroll av postförsändelser Skr. 2011/12:8 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 22 september 2011 Jan Björklund Anders Borg Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogörs för hur bestämmelserna om kontroll av postförsändelser


Utskottsberedning: 2011/12:SkU8

Skrivelse 2011/12:8 (pdf, 131 kB)

Proposition 2006/07:13

Anpassningar av energibeskattningen till energiskattedirektivet, m.m. Regeringens proposition 2006/07:13 Anpassningar av energibeskattningen till Prop. energiskattedirektivet, m.m. 2006/07:13 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 november 2006 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet


Utskottsberedning: 2006/07:SkU5 2007/08:SkU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2006/07:13 (pdf, 2140 kB)

Proposition 2006/07:19

Regeringens proposition 2006/07:19 Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid Prop. avyttring av privatbostad 2006/07:19 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 november 2006 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Uppskov med beskattning


Utskottsberedning: 2006/07:SkU7
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2006/07:19 (pdf, 711 kB)

Proposition 2006/07:14

Regeringens proposition 2006/07:14 Ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige Prop. och Österrike 2006/07:14 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 oktober 2006 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2006/07:SkU6
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2006/07:14 (pdf, 350 kB)

Proposition 2006/07:2

Genomförande av ändringar i fusionsdirektivet Regeringens proposition 2006/07:2 Genomförande av ändringar i fusionsdirektivet Prop. 2006/07:2 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 november 2006 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2006/07:SkU2
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2006/07:2 (pdf, 1622 kB)
Paginering