Dokument & lagar (2 012 träffar)

Proposition 2011/12:63

Regeringens proposition 2011/12:63 Ökad säkerhet i domstol Prop. 2011/12:63 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 februari 2012 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag som har till syfte att stärka säkerheten


Utskottsberedning: 2011/12:JuU24
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2011/12:63 (pdf, 409 kB)

Proposition 2011/12:55

De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation Regeringens proposition 2011/12:55 De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till Prop. uppgifter om elektronisk kommunikation 2011/12:55 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 februari 2012 Fredrik


Utskottsberedning: 2011/12:JuU8
Riksdagsbeslut (11 förslag): , 11 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2011/12:55 (pdf, 1823 kB)

Skrivelse 2011/12:48

Regeringens skrivelse 2011/12:48 Integritetsskydd vid signalspaning Skr. i försvarsunderrättelseverksamhet 2011/12:48 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 20 december 2011 Fredrik Reinfeldt Sten Tolgfors Försvarsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I denna skrivelse redogörs


Utskottsberedning: 2011/12:FöU6 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2011/12:48 (pdf, 301 kB)

Proposition 2011/12:62

Regeringens proposition 2011/12:62 Bemyndigande om krav på och kontroll av vissa Prop. elmätare 2011/12:62 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 januari 2012 Carl Bildt Annie Lööf Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att ett bemyndigande


Utskottsberedning: 2011/12:NU11
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2011/12:62 (pdf, 161 kB)

Proposition 2011/12:54

Regeringens proposition 2011/12:54 Upphävande av lagen om exploateringssamverkan Prop. 2011/12:54 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 januari 2012 Fredrik Reinfeldt Stefan Attefall Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att lagen 1987:11


Utskottsberedning: 2011/12:CU22
Riksdagsbeslut (8 förslag): , 8 bifall,

Proposition 2011/12:54 (pdf, 572 kB)

Proposition 2011/12:78

Regeringens proposition 2011/12:78 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz Prop. 2011/12:78 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 februari 2012 Jan Björklund Peter Norman Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen godkänner


Utskottsberedning: 2011/12:SkU10
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2011/12:78 (pdf, 479 kB)

Proposition 2011/12:88

Regeringens proposition 2011/12:88 Några frågor om Patentbesvärsrätten Prop. 2011/12:88 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 mars 2012 Fredrik Reinfeldt Annie Lööf Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i lagen 1977:729 om Patentbesvärsrätten.


Utskottsberedning: 2011/12:NU12
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2011/12:88 (pdf, 209 kB)

Proposition 2011/12:87

Regeringens proposition 2011/12:87 Ändringar i lagen om verksamhet inom djurens hälso- Prop. och sjukvård 2011/12:87 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 mars 2012 Fredrik Reinfeldt Eskil Erlandsson Landsbygdsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2011/12:MJU22
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2011/12:87 (pdf, 232 kB)

Proposition 2011/12:80

Nya lagar för yrkestrafik och taxi Regeringens proposition 2011/12:80 Nya lagar för yrkestrafik och taxi Regeringens proposition 2011/12:80 Nya lagar för yrkestrafik och taxi Prop. 2011/12:80 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 februari 2012 Fredrik Reinfeldt Catharina Elmsäter-Svärd


Utskottsberedning: 2011/12:TU8
Riksdagsbeslut (19 förslag): , 19 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2011/12:80 (pdf, 2705 kB)

Skrivelse 2011/12:71

Regeringens skrivelse 2011/12:71 Riksrevisionens rapport om stabilitetsfonden Skr. 2011/12:71 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 16 februari 2012 Fredrik Reinfeldt Peter Norman Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Riksrevisionen har i granskningsrapporten Stabilitetsfonden


Utskottsberedning: 2011/12:FiU44 Följdmotioner: 2

Skrivelse 2011/12:71 (pdf, 175 kB)

Proposition 2011/12:69

Regeringens proposition 2011/12:69 Genomförande av vägarbetstidsdirektivet för Prop. egenföretagare 2011/12:69 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 februari 2012 Fredrik Reinfeldt Catharina Elmsäter-Svärd Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition


Utskottsberedning: 2011/12:TU11
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2011/12:69 (pdf, 2038 kB)

Skrivelse 2011/12:103

Kommittéberättelse 2012 Regeringens skrivelse 2011/12:103 Kommittéberättelse 2012 Skr. 2011/12:103 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 9 februari 2012 Jan Björklund Birgitta Ohlsson Statsrådsberedningen Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse


Utskottsberedning: 2011/12:KU19

Skrivelse 2011/12:103 (pdf, 3106 kB)

Skrivelse 2011/12:83

Regeringens skrivelse 2011/12:83 Redogörelse för verksamheten inom Organisationen Skr. för säkerhet och samarbete i Europa OSSE under 2011/12:83 andra halvåret 2010 och helåret 2011 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 8 mars 2012 Fredrik Reinfeldt Carl Bildt Utrikesdepartementet Skrivelsens


Utskottsberedning: 2011/12:UU16

Skrivelse 2011/12:83 (pdf, 291 kB)

Proposition 2011/12:123

Regeringens proposition 2011/12:123 Ny ordning för nationella vaccinationsprogram Prop. 2011/12:123 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 mars 2012 Fredrik Reinfeldt Göran Hägglund Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att en ny reglering


Utskottsberedning: 2011/12:SoU20
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2011/12:123 (pdf, 745 kB)

Proposition 2011/12:121

Regeringens proposition 2011/12:121 Leveransplikt för elektroniskt material Prop. 2011/12:121 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 mars 2012 Fredrik Reinfeldt Carl Bildt Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en lag om leveransplikt


Utskottsberedning: 2011/12:UbU21
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2011/12:121 (pdf, 535 kB)

Proposition 2011/12:119

Regeringens proposition 2011/12:119 Utlåning till Irland Prop. 2011/12:119 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 mars 2012 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Sverige och Irland har enats om ett avtal om utlåning till Irland med


Utskottsberedning: 2011/12:FiU41
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2011/12:119 (pdf, 1052 kB)

Proposition 2011/12:128

Regeringens proposition 2011/12:128 Tillämpning i fråga om Libyen av lagen 1996:95 Prop. om vissa internationella sanktioner 2011/12:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 mars 2012 Fredrik Reinfeldt Carl Bildt Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2011/12:UU18
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2011/12:128 (pdf, 2159 kB)

Proposition 2011/12:127

Regeringens proposition 2011/12:127 Försäljning av drivmedel till fordonsindustrin Prop. 2011/12:127 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 mars 2012 Fredrik Reinfeldt Lena Ek Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås några ändringar i drivmedelslagen


Utskottsberedning: 2011/12:MJU23
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2011/12:127 (pdf, 280 kB)

Proposition 2011/12:118

Planeringssystem för transportinfrastruktur Regeringens proposition 2011/12:118 Planeringssystem för transportinfrastruktur Prop. 2011/12:118 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 mars 2012 Fredrik Reinfeldt Catharina Elmsäter-Svärd Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2011/12:TU13
Riksdagsbeslut (9 förslag): , 9 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2011/12:118 (pdf, 2930 kB)

Proposition 2011/12:64

Regeringens proposition 2011/12:64 Utvidgning av verksamhetsområdet för Europeiska Prop. utvecklingsbanken 2011/12:64 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 februari 2012 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2011/12:FiU39
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2011/12:64 (pdf, 246 kB)