Dokument & lagar (44 träffar)

Proposition 2019/20:14

Regeringens proposition 2019/20:14 Ingripanden mot utländska kreditinstitut och Prop. vissa andra penningtvättsfrågor 2019/20:14 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 september 2019 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2019/20:FiU28
Sista motionsdag: 2019-10-09

Proposition 2019/20:14 (pdf, 485 kB)

Proposition 2019/20:23

Regeringens proposition 2019/20:23 Skyldighet för kreditinstitut att tillhandahålla Prop. kontanttjänster 2019/20:23 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 september 2019 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att


Utskottsberedning: 2019/20:FiU29
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2019-10-16

Proposition 2019/20:23 (pdf, 710 kB)

Proposition 2019/20:11

Regeringens proposition 2019/20:11 Ändringar i kostnadsutjämningen för kommuner Prop. och landsting 2019/20:11 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 september 2019 Stefan Löfven Ardalan Shekarabi Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag


Utskottsberedning: 2019/20:FiU18
Följdmotioner: 3 Sista motionsdag: 2019-10-09

Proposition 2019/20:11 (pdf, 535 kB)

Proposition 2019/20:37

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om värdepapperisering Regeringens proposition 2019/20:37 Kompletterande bestämmelser till Prop. EU:s förordning om värdepapperisering 2019/20:37 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 oktober 2019 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet


Utskottsberedning: 2019/20:FiU19
Sista motionsdag: 2019-11-08

Proposition 2019/20:37 (pdf, 1463 kB)

Proposition 2019/20:2

Regeringens proposition 2019/20:2 Höständringsbudget för 2019 Regeringens proposition 2019/20:2 Höständringsbudget för 2019 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 september 2019 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller


Utskottsberedning: 2019/20:FiU11
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2019-10-03

Proposition 2019/20:2 (pdf, 336 kB)

Proposition 2011/12:40

Regeringens proposition 2011/12:40 Ändrad tillsyn över kreditvärderingsinstitut Regeringens proposition 2011/12:40 Ändrad tillsyn över kreditvärderingsinstitut Prop. 2011/12:40 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 november 2011 Fredrik Reinfeldt Peter Norman Finansdepartementet


Utskottsberedning: 2011/12:FiU13
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2011/12:40 (pdf, 1985 kB)

Skrivelse 2011/12:148

Regeringens skrivelse 2011/12:148 Riksrevisionens rapport om tillämpningen av det Skr. finanspolitiska ramverket i budgetpropositionen för 2011/12:148 2012 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 19 april 2012 Fredrik Reinfeldt Peter Norman Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2011/12:FiU20

Skrivelse 2011/12:148 (pdf, 695 kB)

Skrivelse 2011/12:91

Regeringens skrivelse 2011/12:91 Stärkt säkerhet i statens betalningar Skr. 2011/12:91 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 22 mars 2012 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisar regeringen åtgärder som vidtagits de senaste


Utskottsberedning: 2011/12:FiU43

Skrivelse 2011/12:91 (pdf, 236 kB)

Proposition 2011/12:129

Nya regler om prospekt Regeringens proposition 2011/12:129 Nya regler om prospekt Prop. 2011/12:129 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 april 2012 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag till lagändringar


Utskottsberedning: 2011/12:FiU49
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,

Proposition 2011/12:129 (pdf, 1529 kB)

Skrivelse 2011/12:104

Regeringens skrivelse 2011/12:104 Utvärdering av statens upplåning och Skr. skuldförvaltning 20072011 2011/12:104 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 19 april 2012 Fredrik Reinfeldt Peter Norman Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen utvärderar regeringen


Utskottsberedning: 2011/12:FiU30

Skrivelse 2011/12:104 (pdf, 728 kB)

Proposition 2011/12:143

Regeringens proposition 2011/12:143 Auktionering av utsläppsrätter Prop. 2011/12:143 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 april 2012 Fredrik Reinfeldt Lena Ek Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås lagändringar som kompletterar Europeiska


Utskottsberedning: 2011/12:FiU47
Riksdagsbeslut (5 förslag): , 5 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2011/12:143 (pdf, 1241 kB)

Skrivelse 2011/12:101

Årsredovisning för staten 2011 Regeringens skrivelse 2011/12:101 Årsredovisning för staten 2011 Regeringens skrivelse 2011/12:101 Årsredovisning för staten 2011 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 12 april 2012 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2011/12:FiU27

Skrivelse 2011/12:101 (pdf, 1936 kB)

Proposition 2011/12:99

Regeringens proposition 2011/12:99 Vårändringsbudget för 2012 Regeringens proposition 2011/12:99 Vårändringsbudget för 2012 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 april 2012 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller


Utskottsberedning: 2011/12:FiU21
Riksdagsbeslut (20 förslag): , 20 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2011/12:99 (pdf, 254 kB)

Skrivelse 2011/12:102

Utvecklingen inom den kommunala sektorn Regeringens skrivelse 2011/12:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Skr. 2011/12:102 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 29 mars 2012 Fredrik Reinfeldt Peter Norman Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar


Utskottsberedning: 2011/12:FiU28

Skrivelse 2011/12:102 (pdf, 995 kB)

Skrivelse 2011/12:134

Regeringens skrivelse 2011/12:134 Riksrevisionens rapport om miljökrav i offentlig Skr. upphandling är styrningen mot klimatmålet 2011/12:134 effektiv Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 12 april 2012 Fredrik Reinfeldt Stefan Attefall Socialdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2012/13:FiU7

Skrivelse 2011/12:134 (pdf, 2729 kB)

Proposition 2011/12:132

Regeringens proposition 2011/12:132 Samordningsförbunds rätt till ersättning för viss Prop. mervärdesskatt 2011/12:132 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 mars 2012 Fredrik Reinfeldt Peter Norman Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2011/12:FiU46
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,

Proposition 2011/12:132 (pdf, 261 kB)

Proposition 2011/12:100

2012 års ekonomiska vårproposition Regeringens proposition 2011/12:100 2012 års ekonomiska vårproposition Förslag till riktlinjer Regeringens proposition 2011/12:100 2012 års ekonomiska vårproposition Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 april 2012 Fredrik Reinfeldt Anders Borg


Utskottsberedning: 2011/12:FiU20 2011/12:KU24
Riksdagsbeslut (8 förslag): , 8 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2011/12:100 (pdf, 2322 kB)

Proposition 2011/12:1 1

Budgetpropositionen för 2012 del 1 Regeringens proposition 2011/12:1 Budgetpropositionen för 2012 Förslag till statens budget för 2012, finansplan och skattefrågor Regeringens proposition 2011/12:1 Budgetpropositionen för 2012 Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 2 regeringsformen budgetpropositionen för 2012.


Utskottsberedning: 2011/12:AU1 2011/12:AU2 2011/12:CU1 2011/12:FiU1 2011/12:FiU2 2011/12:FiU3 2011/12:FiU4 2011/12:FiU5 2011/12:FöU1 2011/12:JuU1 2011/12:KrU1 2011/12:KU1 2011/12:MJU1 2011/12:MJU2 2011/12:NU1 2011/12:NU2 2011/12:NU3 2011/12:SfU1 2011/12:SfU2 2011/12:SkU1 2011/12:SoU1 2011/12:TU1 2011/12:UbU1 2011/12:UbU2 2011/12:UU1 2011/12:UU2
Riksdagsbeslut (260 förslag): 2 avslag, 258 bifall,

Proposition 2011/12:1 1 (pdf, 3444 kB)

Skrivelse 2011/12:130

Regeringens skrivelse 2011/12:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2011 Skr. 2011/12:130 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 16 maj 2012 Beatrice Ask Peter Norman Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar regeringen en redovisning av de


Utskottsberedning: 2012/13:FiU6 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2011/12:130 (pdf, 1218 kB)
Paginering