Dokument & lagar (38 träffar)

Proposition 2011/12:40

Regeringens proposition 2011/12:40 Ändrad tillsyn över kreditvärderingsinstitut Regeringens proposition 2011/12:40 Ändrad tillsyn över kreditvärderingsinstitut Prop. 2011/12:40 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 november 2011 Fredrik Reinfeldt Peter Norman Finansdepartementet


Utskottsberedning: 2011/12:FiU13
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2011/12:40 (pdf, 1985 kB)

Skrivelse 2011/12:148

Regeringens skrivelse 2011/12:148 Riksrevisionens rapport om tillämpningen av det Skr. finanspolitiska ramverket i budgetpropositionen för 2011/12:148 2012 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 19 april 2012 Fredrik Reinfeldt Peter Norman Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2011/12:FiU20

Skrivelse 2011/12:148 (pdf, 695 kB)

Skrivelse 2011/12:91

Regeringens skrivelse 2011/12:91 Stärkt säkerhet i statens betalningar Skr. 2011/12:91 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 22 mars 2012 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisar regeringen åtgärder som vidtagits de senaste


Utskottsberedning: 2011/12:FiU43

Skrivelse 2011/12:91 (pdf, 236 kB)

Proposition 2011/12:129

Nya regler om prospekt Regeringens proposition 2011/12:129 Nya regler om prospekt Prop. 2011/12:129 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 april 2012 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag till lagändringar


Utskottsberedning: 2011/12:FiU49
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,

Proposition 2011/12:129 (pdf, 1529 kB)

Skrivelse 2011/12:104

Regeringens skrivelse 2011/12:104 Utvärdering av statens upplåning och Skr. skuldförvaltning 20072011 2011/12:104 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 19 april 2012 Fredrik Reinfeldt Peter Norman Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen utvärderar regeringen


Utskottsberedning: 2011/12:FiU30

Skrivelse 2011/12:104 (pdf, 728 kB)

Proposition 2011/12:143

Regeringens proposition 2011/12:143 Auktionering av utsläppsrätter Prop. 2011/12:143 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 april 2012 Fredrik Reinfeldt Lena Ek Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås lagändringar som kompletterar Europeiska


Utskottsberedning: 2011/12:FiU47
Riksdagsbeslut (5 förslag): , 5 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2011/12:143 (pdf, 1241 kB)

Skrivelse 2011/12:101

Årsredovisning för staten 2011 Regeringens skrivelse 2011/12:101 Årsredovisning för staten 2011 Regeringens skrivelse 2011/12:101 Årsredovisning för staten 2011 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 12 april 2012 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2011/12:FiU27

Skrivelse 2011/12:101 (pdf, 1936 kB)

Proposition 2011/12:99

Regeringens proposition 2011/12:99 Vårändringsbudget för 2012 Regeringens proposition 2011/12:99 Vårändringsbudget för 2012 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 april 2012 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller


Utskottsberedning: 2011/12:FiU21
Riksdagsbeslut (20 förslag): , 20 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2011/12:99 (pdf, 254 kB)

Skrivelse 2011/12:102

Utvecklingen inom den kommunala sektorn Regeringens skrivelse 2011/12:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Skr. 2011/12:102 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 29 mars 2012 Fredrik Reinfeldt Peter Norman Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar


Utskottsberedning: 2011/12:FiU28

Skrivelse 2011/12:102 (pdf, 995 kB)

Skrivelse 2011/12:134

Regeringens skrivelse 2011/12:134 Riksrevisionens rapport om miljökrav i offentlig Skr. upphandling är styrningen mot klimatmålet 2011/12:134 effektiv Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 12 april 2012 Fredrik Reinfeldt Stefan Attefall Socialdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2012/13:FiU7

Skrivelse 2011/12:134 (pdf, 2729 kB)

Proposition 2011/12:132

Regeringens proposition 2011/12:132 Samordningsförbunds rätt till ersättning för viss Prop. mervärdesskatt 2011/12:132 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 mars 2012 Fredrik Reinfeldt Peter Norman Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2011/12:FiU46
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,

Proposition 2011/12:132 (pdf, 261 kB)

Proposition 2011/12:100

2012 års ekonomiska vårproposition Regeringens proposition 2011/12:100 2012 års ekonomiska vårproposition Förslag till riktlinjer Regeringens proposition 2011/12:100 2012 års ekonomiska vårproposition Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 april 2012 Fredrik Reinfeldt Anders Borg


Utskottsberedning: 2011/12:FiU20 2011/12:KU24
Riksdagsbeslut (8 förslag): , 8 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2011/12:100 (pdf, 2322 kB)

Proposition 2011/12:1 1

Budgetpropositionen för 2012 del 1 Regeringens proposition 2011/12:1 Budgetpropositionen för 2012 Förslag till statens budget för 2012, finansplan och skattefrågor Regeringens proposition 2011/12:1 Budgetpropositionen för 2012 Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 2 regeringsformen budgetpropositionen för 2012.


Utskottsberedning: 2011/12:AU1 2011/12:AU2 2011/12:CU1 2011/12:FiU1 2011/12:FiU2 2011/12:FiU3 2011/12:FiU4 2011/12:FiU5 2011/12:FöU1 2011/12:JuU1 2011/12:KrU1 2011/12:KU1 2011/12:MJU1 2011/12:MJU2 2011/12:NU1 2011/12:NU2 2011/12:NU3 2011/12:SfU1 2011/12:SfU2 2011/12:SkU1 2011/12:SoU1 2011/12:TU1 2011/12:UbU1 2011/12:UbU2 2011/12:UU1 2011/12:UU2
Riksdagsbeslut (260 förslag): 2 avslag, 258 bifall,

Proposition 2011/12:1 1 (pdf, 3444 kB)

Skrivelse 2011/12:130

Regeringens skrivelse 2011/12:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2011 Skr. 2011/12:130 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 16 maj 2012 Beatrice Ask Peter Norman Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar regeringen en redovisning av de


Utskottsberedning: 2012/13:FiU6 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2011/12:130 (pdf, 1218 kB)

Proposition 2011/12:175

Regeringens proposition 2011/12:175 Blankning Prop. 2011/12:175 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 september 2012 Fredrik Reinfeldt Peter Norman Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Europaparlamentet och rådet antog den 14 mars 2012 förordning EU nr 236/2012


Utskottsberedning: 2012/13:FiU13
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2011/12:175 (pdf, 667 kB)

Proposition 2011/12:2

Regeringens proposition 2011/12:2 Höständringsbudget för 2011 Regeringens proposition 2011/12:2 Höständringsbudget för 2011 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 september 2011 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen


Utskottsberedning: 2011/12:FiU11
Riksdagsbeslut (10 förslag): , 10 bifall,

Proposition 2011/12:2 (pdf, 332 kB)

Skrivelse 2011/12:52

Regeringens skrivelse 2011/12:52 Riksrevisionens rapport om statliga myndigheters Skr. tjänsteexport 2011/12:52 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 22 december 2011 Fredrik Reinfeldt Stefan Attefall Socialdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Skrivelsen innehåller regeringens


Utskottsberedning: 2011/12:FiU35 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2011/12:52 (pdf, 1485 kB)

Proposition 2011/12:70

Europeiskt tillsynssamarbete för finansmarknaden Regeringens proposition 2011/12:70 Europeiskt tillsynssamarbete på Prop. finansmarknadsområdet 2011/12:70 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 februari 2012 Fredrik Reinfeldt Peter Norman Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2011/12:FiU38
Riksdagsbeslut (9 förslag): , 9 bifall,

Proposition 2011/12:70 (pdf, 2530 kB)

Skrivelse 2011/12:71

Regeringens skrivelse 2011/12:71 Riksrevisionens rapport om stabilitetsfonden Skr. 2011/12:71 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 16 februari 2012 Fredrik Reinfeldt Peter Norman Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Riksrevisionen har i granskningsrapporten Stabilitetsfonden


Utskottsberedning: 2011/12:FiU44 Följdmotioner: 2

Skrivelse 2011/12:71 (pdf, 175 kB)

Proposition 2011/12:119

Regeringens proposition 2011/12:119 Utlåning till Irland Prop. 2011/12:119 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 mars 2012 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Sverige och Irland har enats om ett avtal om utlåning till Irland med


Utskottsberedning: 2011/12:FiU41
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2011/12:119 (pdf, 1052 kB)
Paginering