Dokument & lagar (1 272 träffar)

Interpellation 2011/12:436 av Romson, Åsa (MP)

den 2 augusti Interpellation 2011/12:436 Sveriges skydd av Natura 2000-områden apropå Ojnare myr på Gotland av Åsa Romson MP till miljöminister Lena Ek C Fallet med planerna för nytt kalkbrott på norra Gotland har åter aktualiserats under sommaren, och med det vetskapen om att känsliga arter och habitat vid Ojnare

Inlämnad: 2012-08-02 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Sveriges skydd av Natura 2000-områden apropå Ojnare myr på Gotland

Interpellation 2011/12:435 av Olsson, Hans (S)

den 26 juli Interpellation 2011/12:435 Den ekonomiska politiken och jobben av Hans Olsson S till finansminister Anders Borg M När statsrådet presenterade sin första budgetproposition för riksdagen den 16 oktober 2006 yttrade han följande: Alliansregeringens arbete kommer att präglas av kampen mot massarbetslösheten.

Inlämnad: 2012-07-26 Besvarare: Anders Borg (M)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM167 KOM (2012) 335 slutlig

FPM201112167 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM167 Förordning om ekonomiskt ansvar i samband med tvistlösning vid tvistlösningsorgan Utrikesdepartementet 2012-07-26 Dokumentbeteckning KOM 2012 335 slutlig Förordning om upprättande av en ram för hanteringen av det ekonomiska ansvaret i samband med tvistlösning

2012-07-26

Interpellation 2011/12:434 av Jakobsson, Leif (S)

den 25 juli Interpellation 2011/12:434 Tonnageskatt och utflaggning av Leif Jakobsson S till finansminister Anders Borg M Nu i juli blev 200 personer på fyra fartyg uppsagda av Malmöbaserade Finnlines Ship Management och ytterligare 100 varslades. Under den borgerliga regeringen har antalet svenskflaggade fartyg

Inlämnad: 2012-07-25 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Tonnageskatt och utflaggning

Interpellation 2011/12:433 av Jakobsson, Leif (S)

den 25 juli Interpellation 2011/12:433 F-skatt av Leif Jakobsson S till finansminister Anders Borg M Efter en utredning, F-skatt åt fler SOU 2008:76,gjordes en ändring i inkomstskattelagens näringsbegrepp den 1 januari 2009. Ändringens syfte skulle vara att lagtexten förtydligades utifrån gällande rättspraxis

Inlämnad: 2012-07-25 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: F-skatt

Interpellation 2011/12:432 av Jansson, Eva-Lena (S)

den 24 juli Interpellation 2011/12:432 Arbetsmarknadsåtgärden fas 3 av Eva-Lena Jansson S till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström M Kritiken mot fas 3, den tredje fasen i den så kallade jobb- och utvecklingsgarantin, fortsätter att växa och den kommer från såväl oppositionen, arbetsmarknadens parter, deltagare

Inlämnad: 2012-07-24 Besvarare: Hillevi Engström (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Arbetsmarknadsåtgärden fas 3

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM166 KOM (2012) 341 slutlig

FPM201112166 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM166 En europeisk strategi för viktig möjliggörande teknik: mot tillväxt och jobb Näringsdepartementet 2012-07-24 Dokumentbeteckning KOM 2012 341 slutlig Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

2012-07-24

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM165 KOM (2012) 280/3

FPM201112165 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM165 Krishanteringsdirektivet Finansdepartementet 2012-07-20 Dokumentbeteckning KOM 2012 280/3 Europarlamentets och Rådets direktiv upprättande en ram för rekonstruktion och avveckling av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av rådets direktiv

2012-07-20

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM165 KOM (2012) 280/3 (doc, 109 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM164 KOM (2012) 292 slutlig

FPM201112164 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM164 Kommissionens rapport om tillämpningen av förordningen om ömsesidigt erkännande på varuområdet Utrikesdepartementet 2012-07-19 Dokumentbeteckning KOM 2012 292 slutlig Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Första rapporten om tillämpningen

2012-07-19

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM164 KOM (2012) 292 slutlig (doc, 66 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM163 KOM(2012) 254

FPM201112163 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM163 Förslag om ändringar i Eurodacförordningen och om brottsbekämpande myndigheters åtkomst till Eurodac Justitiedepartementet 2012-07-12 Dokumentbeteckning KOM2012 254 Ändrat förslag om Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Eurodac för

2012-07-12

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM163 KOM(2012) 254 (doc, 92 kB)

Interpellation 2011/12:431 av Lillemets, Annika (MP)

den 11 juli Interpellation 2011/12:431 Vinklad fakta i gratis läromedel av Annika Lillemets MP till utbildningsminister Jan Björklund FP Enligt statistik från läromedelsföretagens branschorganisation minskar anslagen till läromedel i svenska grundskolor. Mellan 2000 och 2011 har inköpen per elev minskat med 22 procent.

Inlämnad: 2012-07-11 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Vinklad fakta i gratis läromedel

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM162 KOM(2012) 238 slutlig

FPM201112162 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM162 Förordning om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner Näringsdepartementet 2012-07-06 Dokumentbeteckning KOM2012 238 slutlig Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om elektronisk identifiering och

2012-07-06

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM162 KOM(2012) 238 slutlig (doc, 89 kB)

Interpellation 2011/12:430 av Jansson, Eva-Lena (S)

den 5 juli Interpellation 2011/12:430 Regeringens utnämningspolitik av Eva-Lena Jansson S till statsrådet Stefan Attefall KD Nyligen har det avslöjats i medierna att regeringens utnämningspolitik verkar gynna personer med bakgrund i ett av de fyra regeringspartierna. Ansvarigt statsråd för regeringens utnämningspolitik

Inlämnad: 2012-07-05 Besvarare: Stefan Attefall (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens utnämningspolitik

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM161 KOM(2012) 226 slutlig

FPM201112161 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM161 Meddelande om de nationella strategierna för integrering av romer Arbetsmarknadsdepartementet 2012-07-02 Dokumentbeteckning KOM2012 226 slutlig Nationella strategier för integrering av romer: ett första steg i genomförandet av EU-ramen Sammanfattning

2012-07-02

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM161 KOM(2012) 226 slutlig (doc, 63 kB)

Interpellation 2011/12:429 av Ekström, Hans (S)

den 26 juni Interpellation 2011/12:429 Kredittider för underleverantörer av Hans Ekström S till näringsminister Annie Lööf C Många storföretag inom till exempel fordonsbranschen ställer allt hårdare krav på sina leverantörer att förlänga kredittiderna. Utvecklingen har gått från 30 till 60 och nu till 90 dagars

Inlämnad: 2012-06-26 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kredittider för underleverantörer

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM160 KOM (2012) 225

FPM201112160 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM160 Strategi för konsumentpolitiken i EU Justitiedepartementet 2012-06-25 Dokumentbeteckning KOM 2012 225 Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Ekonomiska och Sociala Kommittén samt Regionkommittén En strategi för konsumentpolitiken

2012-06-26

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM160 KOM (2012) 225 (doc, 66 kB)

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2011/12:39

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:39 DATUM 20120620 TID 08.00 08.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-förslag om ett samråd om fiskemöjligheter för 2013 Utskottet överlade enligt RO 10:4 med landsbygdsminister Eskil Erlandsson, åtföljd av tjänstemännen Maria Rosander,

2012-06-20

Finansutskottets protokoll 2011/12:51

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12: 51 DATUM 2012-06-20 TID 08:00 08:40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning om EU:s årsbudget Överläggningar hölls med statssekreterare Hans Lindblad från Finansdepartementet om EU:s årsbudget för 2013. Under överläggningarna deltog även föredragande

2012-06-20

Talarlista 2011/12:20120620

Onsdagen den 20 juni 2012 Kl. 09.00 Arbetsplenum Votering Avslutning Interpellationssvar Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 12 Gemensam debatt FiU20 och SkU20 Finansutskottets betänkande FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken 1  Fredrik Olovsson S 10 2  Mats Pertoft MP 10 3  Erik Almqvist SD 12 4  Ulla

2012-06-20

Talarlista 2011/12:20120620 (doc, 137 kB) Talarlista 2011/12:20120620 (pdf, 20 kB)

Interpellation 2011/12:428 av Lillemets, Annika (MP)

den 20 juni Interpellation 2011/12:428 Den högre utbildningens roll i den digitala agendan av Annika Lillemets MP till statsrådet Anna-Karin Hatt C Näringsdepartementet presenterade i oktober 2011 It i människans tjänst en digital agenda för Sverige Den ska vara en sammanhållen strategi som syftar till att statens

Inlämnad: 2012-06-20 Besvarare: Anna-Karin Hatt (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Den högre utbildningens roll i den digitala agendan