Dokument & lagar (40 träffar)

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2011/12:8

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:8 DATUM 2011-11-22 TID 11.0012.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:7. 2 Information av Försäkringskassan Generaldirektör Dan Eliasson, Försäkringskassan, informerade om verkets

2011-11-22

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2011/12:12

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:12 DATUM 2011-12-08 TID 10.0011.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:11 2 EU-frågor på migrationsområdet 1 Utskottet överlade med statsrådet Tobias Billström om den fleråriga

2011-12-08

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2011/12:11

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:11 DATUM 2011-12-01 TID 10.0010.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:10. 2 Anslag inom utgiftsområdena 1012 SfU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2011/12:1 utgiftsområdena

2011-12-01

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2011/12:9

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:9 DATUM 2011-11-24 TID 10.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:8. 2 EU-frågor på socialpolitikens område Utskottet överlade med statssekreteraren i Socialdepartementet Anna

2011-11-24

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2011/12:10

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:10 DATUM 2011-11-29 TID 11.0011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:9 2 Anslag inom utgiftsområde 10 SfU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2011/12:1 utgiftsområde

2011-11-29

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2011/12:30

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:30 DATUM 2012-04-24 TID 11.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:29. 2 Ett återinförande av begreppet normalt förekommande arbete SfU14 Utskottet fortsatte behandlingen proposition

2012-04-24

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2011/12:29

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:29 DATUM 2012-04-19 TID 10.3011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:28. 2 EU-frågor på migrationsområdet 1. Utskottet överlade med statsrådet Tobias Billström om förslag till Färdplan

2012-04-19

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2011/12:23

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:23 DATUM 2012-03-15 TID 10.3010.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:22. 2 Statens arbete med att motverka bidragsbrott SfU7 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2011/12:30

2012-03-15

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2011/12:24

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:24 DATUM 2012-03-22 TID 10.3011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:23. 2 Socialavgifter SfU9 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade förslag till betänkande

2012-03-22

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2011/12:27

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:27 DATUM 2012-04-12 TID 9.3012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Offentlig utfrågning Utskottet höll en offentlig utfrågning om arbetskraftsinvandring. Program och deltagarförteckning se bilaga 2 och 3. Vid protokollet Justeras den 17 april

2012-04-12

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2011/12:26

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:26 DATUM 2012-04-10 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:25. 2 Ett återinförande av begreppet normalt förekommande arbete SfU14 Utskottet behandlade proposition 2011/12:113.

2012-04-10

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2011/12:25

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:25 DATUM 2012-03-29 TID 10.3011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:24. 2 Information om vissa internationella frågor Statsrådet Ulf Kristersson m.fl.Socialdepartementet, informerade

2012-03-29

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2011/12:22

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:22 DATUM 2012-03-13 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:21. 2 Genomförande av återvändandedirektivet SfU6 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2011/12:60

2012-03-13

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2011/12:18

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:18 DATUM 2012-02-16 TID 10.3011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:17. 2 Information av Socialdepartementet Statsrådet Ulf Kristersson m.fl. informerade om behandlingen av riksdagens

2012-02-16

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2011/12:40

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:40 DATUM 2012-09-12 TID 13.0013.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:39. 2 Enklare och effektivare handläggning av bostadstillägg, och vissa andra frågor SfU16 Utskottet fortsatte

2012-09-12

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2011/12:7

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:7 DATUM 2011-11-15 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:6. 2 Anslag inom utgiftsområde 10 inom socialförsäkringsområdet SfU1 Utskottet behandlade proposition 2011/12:1

2011-11-13

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2011/12:3

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:3 DATUM 2011-10-04 TID 11.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll nr 2011/12:2. 2 Förbättringar inom familjepolitiken SfU4 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2010/11:146

2011-10-04

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2011/12:2

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:2 DATUM 2011-09-29 TID 9.3010.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll nr 2011/12:1. 2 EU-fråga på socialpolitikens område Utskottet överlade med statssekreteraren i Socialdepartementet Karin

2011-09-29

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2011/12:1

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:1 DATUM 2011-09-22 TID 10:0011.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om sjukförsäkringen Statsrådet Ulf Kristersson m.fl.Socialdepartementet, informerade om sjukförsäkringen. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll

2011-09-22

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2011/12:15

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:15 DATUM 2012-01-31 TID 11.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Rola Alkass, praktikant från Södertörns högskola, under sin praktik t.o.m. den 8 juni 2012 får närvara vid utskottets sammanträden.

2012-01-31

Paginering