Dokument & lagar (1 317 träffar)

Interpellation 2011/12:436 av Romson, Åsa (MP)

den 2 augusti Interpellation 2011/12:436 Sveriges skydd av Natura 2000-områden apropå Ojnare myr på Gotland av Åsa Romson MP till miljöminister Lena Ek C Fallet med planerna för nytt kalkbrott på norra Gotland har åter aktualiserats under sommaren, och med det vetskapen om att känsliga arter och habitat vid Ojnare

Inlämnad: 2012-08-02 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Sveriges skydd av Natura 2000-områden apropå Ojnare myr på Gotland

Interpellation 2011/12:435 av Olsson, Hans (S)

den 26 juli Interpellation 2011/12:435 Den ekonomiska politiken och jobben av Hans Olsson S till finansminister Anders Borg M När statsrådet presenterade sin första budgetproposition för riksdagen den 16 oktober 2006 yttrade han följande: Alliansregeringens arbete kommer att präglas av kampen mot massarbetslösheten.

Inlämnad: 2012-07-26 Besvarare: Anders Borg (M)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM167 KOM (2012) 335 slutlig

FPM201112167 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM167 Förordning om ekonomiskt ansvar i samband med tvistlösning vid tvistlösningsorgan Utrikesdepartementet 2012-07-26 Dokumentbeteckning KOM 2012 335 slutlig Förordning om upprättande av en ram för hanteringen av det ekonomiska ansvaret i samband med tvistlösning

2012-07-26

Interpellation 2011/12:434 av Jakobsson, Leif (S)

den 25 juli Interpellation 2011/12:434 Tonnageskatt och utflaggning av Leif Jakobsson S till finansminister Anders Borg M Nu i juli blev 200 personer på fyra fartyg uppsagda av Malmöbaserade Finnlines Ship Management och ytterligare 100 varslades. Under den borgerliga regeringen har antalet svenskflaggade fartyg

Inlämnad: 2012-07-25 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Tonnageskatt och utflaggning

Interpellation 2011/12:433 av Jakobsson, Leif (S)

den 25 juli Interpellation 2011/12:433 F-skatt av Leif Jakobsson S till finansminister Anders Borg M Efter en utredning, F-skatt åt fler SOU 2008:76,gjordes en ändring i inkomstskattelagens näringsbegrepp den 1 januari 2009. Ändringens syfte skulle vara att lagtexten förtydligades utifrån gällande rättspraxis

Inlämnad: 2012-07-25 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: F-skatt

Interpellation 2011/12:432 av Jansson, Eva-Lena (S)

den 24 juli Interpellation 2011/12:432 Arbetsmarknadsåtgärden fas 3 av Eva-Lena Jansson S till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström M Kritiken mot fas 3, den tredje fasen i den så kallade jobb- och utvecklingsgarantin, fortsätter att växa och den kommer från såväl oppositionen, arbetsmarknadens parter, deltagare

Inlämnad: 2012-07-24 Besvarare: Hillevi Engström (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Arbetsmarknadsåtgärden fas 3

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM166 KOM (2012) 341 slutlig

FPM201112166 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM166 En europeisk strategi för viktig möjliggörande teknik: mot tillväxt och jobb Näringsdepartementet 2012-07-24 Dokumentbeteckning KOM 2012 341 slutlig Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

2012-07-24

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM165 KOM (2012) 280/3

FPM201112165 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM165 Krishanteringsdirektivet Finansdepartementet 2012-07-20 Dokumentbeteckning KOM 2012 280/3 Europarlamentets och Rådets direktiv upprättande en ram för rekonstruktion och avveckling av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av rådets direktiv

2012-07-20

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM165 KOM (2012) 280/3 (doc, 109 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2011/12:45

2011/12:45, Fredagen den 20 juli 1 Allmänna frågor Statsrådet Birgitta Ohlsson Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för allmänna frågor den 26 juni 2012 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för allmänna frågor den 24 juli 2012 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Jag förklarar sammanträdet öppnat

2012-07-20

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM164 KOM (2012) 292 slutlig

FPM201112164 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM164 Kommissionens rapport om tillämpningen av förordningen om ömsesidigt erkännande på varuområdet Utrikesdepartementet 2012-07-19 Dokumentbeteckning KOM 2012 292 slutlig Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Första rapporten om tillämpningen

2012-07-19

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM164 KOM (2012) 292 slutlig (doc, 66 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2011/12:44

2011/12:44, Fredagen den 13 juli 1 Jordbruk och fiske Statssekreterare Magnus Kindbom Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för jordbruk och fiske den 18 juni 2012 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för jordbruk och fiske den 16 juli 2012 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Jag förklarar sammanträdet

2012-07-13

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM163 KOM(2012) 254

FPM201112163 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM163 Förslag om ändringar i Eurodacförordningen och om brottsbekämpande myndigheters åtkomst till Eurodac Justitiedepartementet 2012-07-12 Dokumentbeteckning KOM2012 254 Ändrat förslag om Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Eurodac för

2012-07-12

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM163 KOM(2012) 254 (doc, 92 kB)

Interpellation 2011/12:431 av Lillemets, Annika (MP)

den 11 juli Interpellation 2011/12:431 Vinklad fakta i gratis läromedel av Annika Lillemets MP till utbildningsminister Jan Björklund FP Enligt statistik från läromedelsföretagens branschorganisation minskar anslagen till läromedel i svenska grundskolor. Mellan 2000 och 2011 har inköpen per elev minskat med 22 procent.

Inlämnad: 2012-07-11 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Vinklad fakta i gratis läromedel

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM162 KOM(2012) 238 slutlig

FPM201112162 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM162 Förordning om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner Näringsdepartementet 2012-07-06 Dokumentbeteckning KOM2012 238 slutlig Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om elektronisk identifiering och

2012-07-06

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM162 KOM(2012) 238 slutlig (doc, 89 kB)

Interpellation 2011/12:430 av Jansson, Eva-Lena (S)

den 5 juli Interpellation 2011/12:430 Regeringens utnämningspolitik av Eva-Lena Jansson S till statsrådet Stefan Attefall KD Nyligen har det avslöjats i medierna att regeringens utnämningspolitik verkar gynna personer med bakgrund i ett av de fyra regeringspartierna. Ansvarigt statsråd för regeringens utnämningspolitik

Inlämnad: 2012-07-05 Besvarare: Stefan Attefall (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens utnämningspolitik

EU-nämndens uppteckningar 2011/12:43

2011/12:43, Torsdagen den 5 juli 1 Ekonomiska och finansiella frågor Statsrådet Peter Norman Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 22 juni 2012 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 10 juli 2012 Anf.

2012-07-05

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM161 KOM(2012) 226 slutlig

FPM201112161 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM161 Meddelande om de nationella strategierna för integrering av romer Arbetsmarknadsdepartementet 2012-07-02 Dokumentbeteckning KOM2012 226 slutlig Nationella strategier för integrering av romer: ett första steg i genomförandet av EU-ramen Sammanfattning

2012-07-02

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM161 KOM(2012) 226 slutlig (doc, 63 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2011/12:42

2011/12:42, Måndagen den 2 juli 1 Europeiska rådet Statsminister Fredrik Reinfeldt Återrapport från möte i Europeiska rådet den 2829 juni 2012 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi hälsar statsministern, medarbetarna och ledamöterna välkomna. Det gäller en återrapport från Europeiska rådets möte, och vi siktar på att det kommer att

2012-07-02

EU-nämndens uppteckningar 2011/12:41

2011/12:41, Onsdagen den 27 juni 1 Europeiska rådet Statsminister Fredrik Reinfeldt Information och samråd inför möte i Europeiska rådet den 2829 juni 2012 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Välkomna Jag förklarar sammanträdet öppnat. Vi har detta sammanträde inför ett toppmöte på torsdag och fredag. Det är, som så många gånger förr,

2012-06-27

Interpellation 2011/12:429 av Ekström, Hans (S)

den 26 juni Interpellation 2011/12:429 Kredittider för underleverantörer av Hans Ekström S till näringsminister Annie Lööf C Många storföretag inom till exempel fordonsbranschen ställer allt hårdare krav på sina leverantörer att förlänga kredittiderna. Utvecklingen har gått från 30 till 60 och nu till 90 dagars

Inlämnad: 2012-06-26 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kredittider för underleverantörer