Dokument & lagar (51 träffar)

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:51

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:51 DATUM 2012-09-18 TID 10.0010.48 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kompletteringsval Ordföranden hälsade Lena Sommestad S välkommen som suppleant i utskottet. 2 Nya medarbetare på kansliet Utskottet hälsade föredragande Hans Hegeland och utskottsassistenten

2012-09-18

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:50

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:50 DATUM 2012-06-12 TID 11.0011.14 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:49. 2 Inkomna skrivelser Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. 3 Avsägelse Kanslichefen anmälde att Kerstin

2012-06-12

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:49

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:49 DATUM 2012-06-07 TID 10.3311.05 11.1211.22 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:48. 2 Inkomna skrivelser Inkomna skrivelser enlig bilaga 2 anmäldes. 3 Hänvisning av ärenden Kanslichefen

2012-06-07

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:48

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:48 DATUM 2012-05-31 TID 09.1409.17 10.0010.17 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:47. 2 Indelning i utgiftsområden KU24 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2011/12:100 förslagspunkterna

2012-05-31

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:47

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:47 DATUM 2012-05-29 TID 11.0011.29 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:46. 2 Hänvisning av ärenden Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats proposition 2011/12:149 Bättre

2012-05-29

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:45

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:45 DATUM 2012-05-22 TID 10.3011.48 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att föredragande Pia Törsleff Hertzberg från EU-nämnden får närvara vid dagens sammanträde under 23. 2 EU-information från Justitiedepartementet

2012-05-29

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:46

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:46 DATUM 2012-05-24 TID 09.0009.04 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:45. 2 OECD-nätverk Utskottet beslutade att utse ledamoten Lars Elinderson M till representant för utskottet och

2012-05-24

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:44

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:44 DATUM 2012-05-10 TID 08.0008.12 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:43. 2 Ändring av sammanträdestid Utskottet beslutade att sammanträdet tisdagen den 22 maj 2012 börjar kl. 10.30.

2012-05-10

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:43

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:43 DATUM 2012-05-08 TID 11.0011.47 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Radio- och tv-frågor KU16 Företrädare för Kulturdepartementet samt för TV4 lämnade information och svarade på frågor. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:42.

2012-05-08

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:42

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:42 DATUM 2012-05-03 TID 10.0010.29 10.4511.36 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Radio- och tv-frågor KU16 Företrädare för MTG lämnade information och svarade på frågor. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:41. 3 Inkomna

2012-05-03

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:41

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:41 DATUM 2012-04-26 TID 09.0009.19 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:39 och 2011/12:40. 2 Vårändringsbudget 2012 och årsredovisning för staten Kanslichefen anmälde att finansutskottet

2012-04-26

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:40

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:40 DATUM 2012-04-24 TID 11.0011.34 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Hänvisning av ärende Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats förslagspunkterna 28 i proposition 2011/12:100 2012 års ekonomiska vårproposition. 2 Extra suppleant

2012-04-24

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:39

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:39 DATUM 2012-04-19 TID 10.5711.04 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:38. 2 Anmälning Kanslichefen anmälde att justitieutskottet har beslutat bereda konstitutionsutskottet tillfälle

2012-04-19

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:38

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:38 DATUM 2012-04-17 TID 11.1812.17 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:36 och 2011/12:37. 2 Kompletteringsval Kanslichefen anmälde att Johnny Skalin SD har utsetts som suppleant i utskottet

2012-04-17

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:37

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:37 DATUM 2012-04-12 TID 08.3008.42 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:35. 2 Hänvisning av ärenden Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats redogörelse 2011/12:RS4 Redogörelse

2012-04-12

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:36

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:36 DATUM 2012-04-10 TID 11.0011.53 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praoeleven M.E. får närvara vid dagens sammanträde utom vid punkterna 8 och 9 på föredragningslistan. 2 Leveransplikt för elektroniskt material

2012-04-10

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:35

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:35 DATUM 2012-03-29 TID NÄRVARANDE 08.3008.42 09.0011.55 Se bilaga 1 1 Tillägg till kallelse Utskottet beslutade att lägga till punkt 1 b. Anmälningar och punkt 2 b. Övriga frågor på föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Utskottet

2012-03-29

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:34

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:34 DATUM 2012-03-27 TID 11.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praoeleven C.T. får närvara vid dagens sammanträde utom vid 5. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:33. 3 Kompletteringsval

2012-03-27

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:33

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:33 DATUM 2012-03-22 TID 09.0010.38 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praoeleverna H.K. och J.S. får närvara vid dagens sammanträde. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:32. 3 Kompletteringsval

2012-03-22

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:32

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:32 DATUM 2012-03-20 TID 11.0011.39 12.2412.26 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praoeleverna H.K. och J.S. får närvara vid dagens sammanträde. 2 EU-bevakning Utsänd förteckning över inkomna EU-handlingar

2012-03-20

Paginering