Dokument & lagar (24 träffar)

Skatteutskottets protokoll 2011/12:24

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:24 DATUM 2012-06-12 TID 11.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att föredragande Henrik Paulander från EU-nämndens kansli fick närvara under punkterna 12 på föredrag-ningslistan. 1 Aktuella EU-frågor Statssekreterare

2012-06-12

Skatteutskottets protokoll 2011/12:23

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:23 DATUM 2012-05-22 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollen 2011/12:21 och 2011/12:22. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen påminde om studiebesöket hos Skatteverket i Solna på torsdag den

2012-05-22

Skatteutskottets protokoll 2011/12:22

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:22 DATUM 2012-05-08 TID 12.00-12.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ordföranden inledde med att hälsa Joakim Skotheim, utvärderings- och forskningsfunktionen, välkommen att närvara, se 6. Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:20.

2012-05-08

Skatteutskottets protokoll 2011/12:21

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:21 DATUM 2012-05-08 TID 10.00-11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppen utfrågning om jobbskatteavdraget och dess effekter Skatteutskottet och finansutskottet inhämtande information med anledning av jobbskatteavdraget och dess effekter. Anföranden

2012-05-08

Skatteutskottets protokoll 2011/12:20

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:20 DATUM 2012-04-26 TID 10.0010.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:19. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen informerade om att justeringen av betänkande 2011/12:SkU20 Redovisning av skatteutgifter

2012-04-26

Skatteutskottets protokoll 2011/12:19

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:19 DATUM 2012-04-19 TID 10.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ordföranden inledde med att hälsa Jacob Johnson V välkommen åter efter sin sjukfrånvaro och Carina Moberg S välkommen som ny arbetande suppleant i utskottet. Justering av protokoll

2012-04-19

Skatteutskottets protokoll 2011/12:18

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:18 DATUM 2012-03-29 TID 10.0010.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden inledde med att hälsa Hannah Bergstedt S och Peter Persson S som ordinarie ledamöter samt Martin Andreasson FP som extrasuppleant särskilt välkomna till utskottet. 1 Medgivande

2012-03-29

Skatteutskottets protokoll 2011/12:17

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:17 DATUM 2012-03-20 TID 11.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:16. 2 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz SkU10 Utskottet behandlade proposition 2011/12:78. Utskottet

2012-03-20

Skatteutskottets protokoll 2011/12:16

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:16 DATUM 2012-03-15 TID 10.0010.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden började med ett stort tack, särskilt till kanslichefen och Peder Brynolf på kansliet, för arrangemanget av den mycket lyckade studieresan till Kanada den 311 mars 2012. Kanslichefen

2012-03-15

Skatteutskottets protokoll 2011/12:15

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:15 DATUM 2012-02-28 TID 11.00-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Val av vice ordförande Leif Jakobsson S valdes till ny vice ordförande efter Jennie Nilsson S som avsagt sig som ledamot i skatteutskottet fr.o.m. den 24 februari 2012. Ordföranden

2012-02-28

Skatteutskottets protokoll 2011/12:14

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:14 DATUM 2012-02-14 TID 11.00-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:13. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen informerade om att tjänstemän från utrikesdepartementet kommer och informerar om

2012-02-14

Skatteutskottets protokoll 2011/12:13

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:13 DATUM 2012-01-31 TID 11.00-11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:12. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen meddelade att betänkandet om allmänna motioner om beskattning av företag, kapital

2012-01-31

Skatteutskottets protokoll 2011/12:12

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:12 DATUM 2012-01-26 TID 10.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden inledde sammanträdet med att han tycker det är trevligt att vara tillbaka i utskottet efter sin föräldraledighet. Han välkomnade Emma Wallrup V och Thoralf Alfsson SD till

2012-01-26

Skatteutskottets protokoll 2011/12:11

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:11 DATUM 2011-12-15 TID 10.0010.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:10. 2 Kanslimeddelanden Inkomna handlingar, se bilaga 2 3 EU-förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om

2011-12-15

Skatteutskottets protokoll 2011/12:10

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:10 DATUM 2011-12-13 TID 11.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:9. 2 Förslag till rådets direktiv om ett gemensamt system för beskattning av räntor och royaltyer som betalas mellan närstående

2011-12-13

Skatteutskottets protokoll 2011/12:9

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:9 DATUM 2011-12-01 TID 10.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Finansdepartementet Biträdande enhetschef Monica Falck, ämnesråden Susanne Åkerfelt och Henrik Hammar samt departementssekreterare Anna Wallentin informerade och besvarade

2011-12-01

Skatteutskottets protokoll 2011/12:8

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:8 DATUM 2011-11-24 TID 10.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Finansdepartementet och Skatteverket Statssekreterare Hans Lindberg, finansrådet Per Classon och kanslirådet Linda Haggren, Finansdepartementet och generaldirektör Ingemar

2011-11-24

Skatteutskottets protokoll 2011/12:7

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:7 DATUM 2011-11-22 TID 11.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning om EU:s egna medelssystem för perioden efter 2013 Utskottet godkände att kanslichef Margareta Hjorth närvarar under överläggningen. Överläggning hölls med statssekreterare

2011-11-22

Skatteutskottets protokoll 2011/12:6

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:6 DATUM 2011-11-15 TID 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:5. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen informerade om att två nya subsidiaritetsprövningar kommer att genomföras av utskottet.

2011-11-15

Skatteutskottets protokoll 2011/12:5

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:5 DATUM 2011-11-08 TID 11.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:4. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen informerade om en skrivelse från franska ambassaden, som tackar för att utskottets presidium

2011-11-08

Paginering