Dokument & lagar (1 567 träffar)

Riksdagsskrivelse 2011/12:279

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:279 Regeringen Landsbygdsdepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2011/12:MJU20 Införande av ett pricksystem på fiskets område får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 juni 2012 Per Westerberg Claes

2012-06-19

Riksdagsskrivelse 2011/12:279 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2011/12:278

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:278 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2011/12:UbU22 Nya myndigheter inom utbildningsområdet m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 juni 2012 Per Westerberg Claes

2012-06-19

Riksdagsskrivelse 2011/12:278 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2011/12:277

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:277 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2011/12:UbU20 Senare tillämpning av vissa bestämmelser om legitimation för lärare och förskollärare får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 juni 2012 Per Westerberg Claes

2012-06-19

Riksdagsskrivelse 2011/12:277 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2011/12:276

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:276 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2011/12:NU24 Frågor om subventioner till kärnkraft får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 juni 2012 Per Westerberg Claes

2012-06-19

Riksdagsskrivelse 2011/12:276 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2011/12:275

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:275 Nordiska rådets svenska delegation 1 Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2011/12:UU9 Norden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 juni 2012 Per Westerberg Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2011/12:274 till

2012-06-19

Riksdagsskrivelse 2011/12:275 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2011/12:274

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:274 Regeringen Utrikesdepartementet 1 Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2011/12:UU9 Norden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 juni 2012 Per Westerberg Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2011/12:275 till Nordiska rådets svenska

2012-06-19

Riksdagsskrivelse 2011/12:274 (doc, 27 kB)

Talarlista 2011/12:20120618

Måndagen den 18 juni 2012 Kl. 11.00 Arbetsplenum Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 24 Näringsutskottets betänkande NU24 Frågor om subventioner till kärnkraft 1  Jennie Nilsson S 8 2  Lise Nordin MP 8 3  Kent Persson V 10 4  Mats Odell KD 10 5  Jonas Jacobsson Gjörtler M 12 6  Eva Flyborg FP 15 7  Helena Lindahl

2012-06-18

Talarlista 2011/12:20120618 (doc, 163 kB) Talarlista 2011/12:20120618 (pdf, 23 kB)

Riksdagsskrivelse 2011/12:273

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:273 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2011/12:KU24 Indelning i utgiftsområden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 14 juni 2012 Per Westerberg Claes

2012-06-15

Riksdagsskrivelse 2011/12:273 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2011/12:272

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:272 Riksdagsstyrelsen 1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2011/12:KU21 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 14

2012-06-15

Riksdagsskrivelse 2011/12:272 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2011/12:271

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:271 Regeringen Utrikesdepartementet 1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2011/12:KU21 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm

2012-06-15

Riksdagsskrivelse 2011/12:271 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2011/12:270

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:270 Regeringen Justitiedepartementet 1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2011/12:KU21 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm

2012-06-15

Riksdagsskrivelse 2011/12:270 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2011/12:269

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:269 Regeringen Statsrådsberedningen 1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2011/12:KU21 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm

2012-06-15

Riksdagsskrivelse 2011/12:269 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2011/12:268

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:268 Regeringen Statsrådsberedningen Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2011/12:KU20 Granskningsbetänkande får jag anmäla att riksdagen denna dag godkänt utskottets anmälan. Stockholm den 14 juni 2012 Per Westerberg Claes

2012-06-15

Riksdagsskrivelse 2011/12:268 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2011/12:267

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:267 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2011/12:AU11 Diskriminering som har samband med kön i fråga om försäkringstjänster m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 14 juni 2012 Per Westerberg Claes

2012-06-15

Riksdagsskrivelse 2011/12:267 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2011/12:266

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:266 Regeringen Försvarsdepartementet Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2011/12:FöU8 Nordisk stridsgrupp 2015 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 14 juni 2012 Per Westerberg Claes

2012-06-15

Riksdagsskrivelse 2011/12:266 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2011/12:265

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:265 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2011/12:NU23 Gemensam organisation för export- och investeringsfrämjande får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 14 juni 2012 Per Westerberg Claes

2012-06-15

Riksdagsskrivelse 2011/12:265 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2011/12:264

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:264 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2011/12:NU21 Timmätning för aktiva elkonsumenter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 14 juni 2012 Per Westerberg Claes

2012-06-15

Riksdagsskrivelse 2011/12:264 (doc, 25 kB)

Interpellation 2011/12:427 av Persson, Peter (S)

den 15 juni Interpellation 2011/12:427 Illojal konkurrens inom åkerinäringen av Peter Persson S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Infrastrukturministern har ansvaret för två branscher där vi vet att såväl illojal konkurrens som skattebortfall är ett problem. Branschorganisationerna, enskilda företagare

Inlämnad: 2012-06-15 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Illojal konkurrens inom åkerinäringen

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM159 (KOM (2011) 206

FPM201112159 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM159 Inför andra etappen av inremarknadsakten SMA II Utrikesdepartementet 2012-06-15 Dokumentbeteckning KOM 2011 206 Meddelande från Europeiska kommissionen väntas i oktober 2012. Tidigare meddelanden: KOM: 2011 206 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet,

2012-06-15

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM159 (KOM (2011) 206 (doc, 72 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM158 KOM (2012) 261

FPM201112158 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM158 Kommissionens meddelande om genomförandet av tjänstedirektivet Utrikesdepartementet 2012-06-15 Dokumentbeteckning KOM 2012 261 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommitten

2012-06-15

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM158 KOM (2012) 261 (doc, 69 kB)