Dokument & lagar (1 341 träffar)

Interpellation 2011/12:135 av Högman, Berit (S)

den 22 november Interpellation 2011/12:135 Kulturarvslyftet av Berit Högman S till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström M I höstens budget aviserade regeringen ett förslag till kulturarvslyftFörslaget får ses som ett svar på det tillkännagivande som kulturutskottet gett regeringen under året utifrån ett socialdemokratiskt

Inlämnad: 2011-11-22 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kulturarvslyftet

Interpellation 2011/12:148 av Jeppsson, Peter (S)

den 24 november Interpellation 2011/12:148 Laxfiskets framtid av Peter Jeppsson S till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Havs- och vattenmyndigheten har för avsikt att helt stoppa och förbjuda laxfisket med drivlinor i södra östersjön enligt myndighetens remiss avseende laxfisket i Östersjön år 2012. I sin

Inlämnad: 2011-11-24 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Laxfiskets framtid

Interpellation 2011/12:133 av Högman, Berit (S)

den 22 november Interpellation 2011/12:133 Filmavtalet av Berit Högman S till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth M Sverige har sedan 1963, med omförhandlingar vart femte år, haft ett filmavtal mellan staten och olika aktörer inom svensk film. Detta avtal ligger än i dag till grund för Svenska Filminstitutets

Inlämnad: 2011-11-22 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Filmavtalet

Interpellation 2011/12:118 av Green, Monica (S)

den 14 november Interpellation 2011/12:118 E20 som landets farligaste väg av Monica Green S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M När olycksstatistik, trafikmängd och vägstandard sammanställs visar det sig att E20 är Sveriges farligaste väg. E20 från Alingsås till Närkegränsen är den mest olycksdrabbade i Sverige.

Inlämnad: 2011-11-14 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: E20 som landets farligaste väg

Interpellation 2011/12:132 av Baylan, Ibrahim (S)

den 22 november Interpellation 2011/12:132 Transporterna till och från Holmön i Umeå kommun av Ibrahim Baylan S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M I maj 2009 ställde jag en fråga om Holmöfärjan till den dåvarande infrastrukturministern Åsa Torstensson. I sitt svar av den 13 maj samma år skrev Åsa Torstensson

Inlämnad: 2011-11-22 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Transporterna till och från Holmön i Umeå kommun

Interpellation 2011/12:87 av Holm, Jens (V)

den 3 november Interpellation 2011/12:87 Stresstesterna av de svenska kärnkraftverken av Jens Holm V till miljöminister Lena Ek C Strålsäkerhetsmyndigheten har presenterat de första bedömningarna av de så kallade stresstester som nyligen genomförts i svenska kärnkraftverk. Resultatet är mycket oroväckande. Myndigheten

Inlämnad: 2011-11-03 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Stresstesterna av de svenska kärnkraftverken

Interpellation 2011/12:131 av Karlsson, Sara (S)

den 21 november Interpellation 2011/12:131 Förbud mot obedövad kastrering av smågrisar av Sara Karlsson S till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Den 27 april 2011 beslutade riksdagen om ett förbud mot obedövad kastrering av smågrisar under förutsättning att alternativ finns framme. Landsbygdsministerns svar

Inlämnad: 2011-11-21 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Förbud mot obedövad kastrering av smågrisar

Interpellation 2011/12:117 av Romson, Åsa (MP)

den 11 november Interpellation 2011/12:117 Redovisning av utsläpp av växthusgaser av Åsa Romson MP till miljöminister Lena Ek C I dag beräknas Sveriges utsläpp av växthusgaser enbart utifrån de utsläpp som sker inom våra gränser. Enligt officiell statistik från Naturvårdsverket har Sverige minskat sina utsläpp med

Inlämnad: 2011-11-11 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Redovisning av utsläpp av växthusgaser

Interpellation 2011/12:97 av Lindholm, Jan (MP)

den 8 november Interpellation 2011/12:97 Brister i tillgänglighet som grund för diskriminering av Jan Lindholm MP till statsrådet Erik Ullenhag FP Kravet att klassa brister i tillgänglighet som grund för diskriminering har drivits av flera organisationer sedan många år. Miljöpartiet tillhör en av de organisationer

Inlämnad: 2011-11-08 Besvarare: Erik Ullenhag (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Brister i tillgänglighet som grund för diskriminering

Interpellation 2011/12:81 av Lindberg, Teres (S)

den 1 november Interpellation 2011/12:81 Unga som kastas ut eller rymmer hemifrån av Teres Lindberg S till statsrådet Maria Larsson KD Barn och unga som kastas ut eller rymmer hemifrån är ett problem som först uppmärksammats under senare år. År 2009 presenterade Rädda Barnen en av de första studierna i ämnet. I

Inlämnad: 2011-11-01 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Interpellation 2011/12:113 av Löfstrand, Johan (S)

den 10 november Interpellation 2011/12:113 Måluppfyllelse för biologisk återvinning av Johan Löfstrand S till miljöminister Lena Ek C För några veckor sedan kom ny statistik från Avfall Sverige kring återvinning och avfallsmängder i Sverige. I den kan vi nu konstatera att Sverige inte klarade riksdagens mål att

Inlämnad: 2011-11-10 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Måluppfyllelse för biologisk återvinning

Interpellation 2011/12:102 av Holm, Jens (V)

den 9 november Interpellation 2011/12:102 Sveriges position i förhandlingarna under Durbanmötet av Jens Holm V till miljöminister Lena Ek C Nästa klimattoppmöte äger rum i slutet av november i Durban i Sydafrika. Klimatförändringarna fortsätter att öka i omfattning i alarmerande takt och det blir än viktigare att

Inlämnad: 2011-11-09 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Sveriges position i förhandlingarna under Durbanmötet

Interpellation 2011/12:177 av Brink, Josefin (V)

den 20 december Interpellation 2011/12:177 Åtgärder mot butiksrån av Josefin Brink V till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström M Under 2010 begicks nära tre butiksrån om dagen i Sverige. En färsk undersökning från Handelsanställdas förbund visar att de som utsatts ofta drabbas av ångest, sömnproblem och andra

Inlämnad: 2011-12-20 Besvarare: Hillevi Engström (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Åtgärder mot butiksrån

Interpellation 2011/12:170 av Hultqvist, Peter (S)

den 9 december Interpellation 2011/12:170 Nationella säkerhetsintressen av Peter Hultqvist S till försvarsminister Sten Tolgfors M Försvarsutskottet har enigt yttrat sig när det gäller Upphandling på försvars- och säkerhetsområdet om vikten av att regeringen säkerställer det nationella säkerhetsintressetÄven

Inlämnad: 2011-12-09 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Nationella säkerhetsintressen

Interpellation 2011/12:169 av Hultqvist, Peter (S)

den 9 december Interpellation 2011/12:169 Försvarets personalförsörjning av Peter Hultqvist S till försvarsminister Sten Tolgfors M Det nya personalförsörjningssystemet inom försvaret är en mycket viktig förändring som är avgörande för den långsiktiga försvarsförmågan. Över 10 000 befattningar återstår att besätta.

Inlämnad: 2011-12-09 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Försvarets personalförsörjning

Interpellation 2011/12:166 av Green, Monica (S)

den 7 december Interpellation 2011/12:166 It i skolan av Monica Green S till utbildningsminister Jan Björklund FP Sverige har i över tio år varit en it-nation i världsklass, men för att fortsätta vara det måste medvetna satsningar göras. Vi lever i dag i ett digitalt samhälle. Svenskarnas it-mognad beror dels på

Inlämnad: 2011-12-07 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: It i skolan

Interpellation 2011/12:196 av Johansson, Lars (S)

den 17 januari Interpellation 2011/12:196 Omställningsförsäkringen av Lars Johansson S till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström M Den 19 december 2011 begärde ägarna av Saab företaget i konkurs. Vi socialdemokrater beklagar djupt situationen för Saab och hyser stor sympati för de anställdas situation. Nu måste

Inlämnad: 2012-01-17 Besvarare: Hillevi Engström (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Omställningsförsäkringen

Interpellation 2011/12:85 av Sjöstedt, Jonas (V)

den 2 november Interpellation 2011/12:85 Översvämningsrisk i Vänern och Arvika av Jonas Sjöstedt V till miljöminister Lena Ek C Flera orter runt Vänern och angränsande vattensystem har drabbats av översvämningar de senaste åren. Orter som Arvika, Karlstad, Lidköping och Mariestad är utsatta. Kostnaderna för dessa

Inlämnad: 2011-11-02 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Översvämningsrisk i Vänern och Arvika

Interpellation 2011/12:74 av Leander, Helena (MP)

den 28 oktober Interpellation 2011/12:74 Skydd av marina Natura 2000-områden av Helena Leander MP till miljöminister Lena Ek C I dag anmälde Greenpeace regeringen till EU-kommissionen för brott mot EU:s art- och habitatdirektiv för brister i skyddet av marina Natura 2000-områden. Natura 2000 är ett starkt, EU-lagstadgat

Inlämnad: 2011-10-28 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Skydd av marina Natura 2000-områden

Interpellation 2011/12:223 av Amin, Jabar (MP)

den 3 februari Interpellation 2011/12:223 Yrkeshögskolan av Jabar Amin MP till statsrådet Nyamko Sabuni FP Enligt Statistiska centralbyrån var arbetslösheten i Sverige 7,1 procent under december 2011. I åldersgruppen 1524 år var den hela 20,8 procent. Många, särskilt unga, har fortfarande en svag förankring på

Inlämnad: 2012-02-03 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Yrkeshögskolan