Dokument & lagar (140 träffar)

Trafikutskottets protokoll 2011/12:21

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:21 DATUM 2012-03-01 TID Kl. 10.00-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:20. 2 Några fordons- och trafikfrågor TU10 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner Ärendet bordlades. 3 Nästa sammanträde

2012-03-01

Trafikutskottets protokoll 2011/12:23

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:23 DATUM 2012-03-15 TID Kl. 10.00-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Carl von der Esch, Näringsdepartementet med medarbetare informerade om den kommande propositionen Planeringssystem för transportinfrastruktur.

2012-03-15

Trafikutskottets protokoll 2011/12:22

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:22 DATUM 2012-03-13 TID Kl. 11.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträden Utskottet beslutade medge Lennart Blecher, Johan Boyaci och Anne Rymer-Rythén att närvara under projektperioden för pekplatteprojektet II 2 Information

2012-03-13

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:31

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:31 DATUM 2012-03-15 TID 09.0009.47 10.0210.07 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:30. 2 Hänvisning av ärende Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats motion med anledning

2012-03-15

Civilutskottets protokoll 2011/12:23

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:23 DATUM 2012-03-15 TID 09.30-09.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:22. 2 Planering och byggande CU14 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade förslag till utskottets

2012-03-15

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:32

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:32 DATUM 2012-03-20 TID 11.0011.39 12.2412.26 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praoeleverna H.K. och J.S. får närvara vid dagens sammanträde. 2 EU-bevakning Utsänd förteckning över inkomna EU-handlingar

2012-03-20

Civilutskottets protokoll 2011/12:18

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:18 DATUM 2012-02-16 TID 09.30-10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:17. 2 Aktuella EU-frågor Tjänstemän från Justitiedepartementets konsumentenhet informerade utskottet om DOCVARIABLE Rub

2012-02-16

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:26

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:26 DATUM 2012-02-21 TID 11.0011.54 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Inkomna skrivelser Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. 2 Hänvisning av ärende T.f. kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats förslag till Europaparlamentets

2012-02-21

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:25

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:25 DATUM 2012-02-16 TID 09.0010.32 10.4210.43 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att kanslichefen Thomas Lindstam, föredragande Cecilia Back, föredragande Maria Kaiser och utskottshandläggaren Livia Spada från

2012-02-16

Trafikutskottets protokoll 2011/12:18

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:18 DATUM 2012-02-14 TID Kl. 11.00-11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet beslutade medge Niklas Bergmark från riksdags biblioteket, att närvara under dagens sammanträde. 2 Information från Riksrevisionen om granskningsrapporten

2012-02-14

Trafikutskottets protokoll 2011/12:20

TRAFIKUTSKOTTET TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:20 DATUM 2012-02-21 TID Kl. 11.00-11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:19. 2 Botniabanan och järnvägen längs Norrlandskusten TU7 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2011/12:20.

2012-02-21

Trafikutskottets protokoll 2011/12:19

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:19 DATUM 2012-02-16 TID Kl. 10.00-10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Transportstyrelsen Generaldirektör Staffan Widlert och Peter Holmlund från Transportstyrelsen informerade om Transportstyrelsens övervakning av fordonsbesiktningsmarknaden. 2 Information

2012-02-16

Trafikutskottets protokoll 2011/12:18

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:18 DATUM 2012-02-14 TID Kl. 11.00-11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet beslutade medge Niklas Bergmark från riksdags biblioteket, att närvara under dagens sammanträde. 2 Information från Riksrevisionen om granskningsrapporten

2012-02-14

Trafikutskottets protokoll 2011/12:17

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:17 DATUM 2012-02-02 TID Kl. 10.00-10.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet beslutade medge Anne Rymer-Rythén, projektledare i ledningsstaben, att närvara under dagens sammanträde. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll

2012-02-02

Yttrande 2011/12:KU5y

2011/12:KU5y Subsidiaritetsprövning av förslag till direktiv och förordning vad gäller information till allmänheten om receptbelagda läkemedel och humanläkemedel Konstitutionsutskottets yttrande 2011/12:KU5y Subsidiaritetsprövning av förslag till direktiv och förordning vad gäller information till allmänheten om receptbelagda

2012-03-21

Yttrande 2011/12:KU5y (pdf, 68 kB)

Civilutskottets protokoll 2011/12:22

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:22 DATUM 2012-03-13 TID 11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:20 och 2011/12:21. 2 Överläggning med regeringen Överläggning enligt 10 kap. 4 andra stycket riksdagsordningen ägde rum

2012-03-13

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:29

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:29 DATUM 2012-03-01 TID 09.0009.33 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:28. 2 Hänvisning av ärenden Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats skrivelse 2011/12:56 En samordnad

2012-03-01

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:28

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:28 DATUM 2012-02-28 TID 11.0011.34 Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:27. 2 Nordisk samekonvention Föredraganden anmälde Voksenåsens konferens om Nordisk samekonvention som äger rum den 45 juni

2012-02-28

Civilutskottets protokoll 2011/12:21

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:21 DATUM 2012-03-01 TID 09.00-10.10, 10.25-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Utskottet höll en offentlig utfrågning på temat bluffakturor hur kan problemet lösas Program och deltagarförteckning för utfrågningen framgår av bilaga

2012-03-01

Civilutskottets protokoll 2011/12:20

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:20 DATUM 2012-02-28 TID 11.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:20. 2 Insolvens- och utsökningsrätt CU19 Utskottet beslutade att fortsätta behandlingen av ärendet vid ett senare tillfälle.

2012-02-28