Dokument & lagar (43 träffar)

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2011/12:39

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:39 DATUM 20120620 TID 08.00 08.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-förslag om ett samråd om fiskemöjligheter för 2013 Utskottet överlade enligt RO 10:4 med landsbygdsminister Eskil Erlandsson, åtföljd av tjänstemännen Maria Rosander,

2012-06-20

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2011/12:38

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:38 DATUM 20120614 TID 08.00 08.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Partnerskapsavtal om fiske mellan EU och Republiken Guinea-Bissau Utskottet beslutade att, enligt RO 10:4, överlägga med lands-bygdsminister Eskil Erlandsson, åtföljd av

2012-06-14

Yttrande 2011/12:MJU1y

2011/12:MJU1y Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Miljö- och jordbruksutskottets yttrande 2011/12:MJU1y Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet beslutade den 18 oktober 2011 att ge övriga utskott tillfälle att lämna

2011-11-29

Yttrande 2011/12:MJU1y (pdf, 32 kB)

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2011/12:8

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:8 DATUM 20111117 TID 08.00 09.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet beslutade att riksdagsstipendiat Mattias Gunnarsson får närvara under punkt 2 och 3. 2 EU- förslag om färdplanen för ett resurseffektivt

2011-11-17

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2011/12:6

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:6 DATUM 20111110 TID 08.00 10.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-förslag om mandat för att inleda förhandlingar om ett nytt protokoll inom ramen för fiskepartnerskapsavtalet med Mauritius Utskottet beslutade att, enligt RO 10:4, överlägga

2011-11-10

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2011/12:7

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:7 DATUM 20111115 TID 11.00 11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utdelning av livsmedel till de sämst ställda i unionen MJU8 Utskottet fortsatte behandlingen av KOM 2011 634. Ärendet bordlades. 2 Ändring i lagen om tävling med hästdjur

2011-11-15

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2011/12:28

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:28 DATUM 20120424 TID 11.15 11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:26. 2 Ändringar i lagen om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård MJU22 Utskottet behandlade prop. 2011/12:87.

2012-04-24

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2011/12:27

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:27 DATUM 20120419 TID 08.00 09.00  09.05 09.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Jordbruksråd 26-27 april 2012 Utskottet beslutade enligt RO 10:4 att överlägga med landsbygds-minister Eskil Erlandsson om följande punkt på rådsdagordningen:

2012-04-19

Yttrande 2011/12:MJU3y

2011/12:MJU3y Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2011 Miljö- och jordbruksutskottets yttrande 2011/12:MJU3y Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2011 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 29 mars 2011 att ge bl.a. miljö- och jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens

2012-04-19

Yttrande 2011/12:MJU3y (pdf, 137 kB)

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2011/12:25

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:25 DATUM 20120412 TID 10.00 10.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:23 och 24 2 Naturvård och biologisk mångfald MJU14 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om naturvård.

2012-04-12

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2011/12:26

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:26 DATUM 20120417 TID 11.00 11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Uppvaktning av Hästnäringens Nationella Stiftelse Verkställande direktören för Hästnäringens Nationella Stiftelse lämnade information om hästnäringen och om stiftelsens

2012-04-17

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2011/12:21

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:21 DATUM 20120315 TID 07.30 08.55  09.00-09.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-förslag om reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken Utskottet överlade enligt RO 10:4 med landsbygdsminister Eskil Erlandsson, åtföljd av tjänstemännen

2012-03-15

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2011/12:24

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:24 DATUM 20120327 TID 11.00 11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att Anders Grönvall, S-kansliet, fick närvara under uppvaktningen av Naturskyddsföreningen. 2 Uppvaktning av Naturskyddsföreningen

2012-03-27

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2011/12:23

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:23 DATUM 20120322 TID 10.00 10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:21 2 Fiskeripolitik MJU15 Utskottet behandlade motioner om fiskepolitik. Ärendet bordlades 3 Kemikaliekontroll

2012-03-22

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2011/12:40

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:40 DATUM 20120830 TID 10.00 10.15  10.30 10.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-förslag om ändring av rådets beslut 2003/17/EG genom att dess tillämpningsperiod förlängs och genom att förteckningen över tredjeländer och de myndigheter

2012-08-30

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2011/12:12

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:12 DATUM 20111215 TID 11.00 11.59 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ny utskottsassistent Ordförande hälsade Anna Klefborg välkommen som ny utskottsassistent. 2 Miljöråd 19 december 2011 Utskottet beslutade enligt RO 10:4 att överlägga

2011-12-15

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2011/12:14

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:14 DATUM 20120124 TID 11.00 12.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Skogsstyrelsen Generaldirektör Monika Stridsman och chefen för skogsavdelningen, Göran Rune, lämnade information om miljöhänsyn i skogsbruket m.m. 2 EU-förslag

2012-01-24

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2011/12:13

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:13 DATUM 20120119 TID 07.45 09.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-förslag om mandat för att inleda förhandlingar om ett nytt protokoll inom ramen för fiskepartnerskapsavtalet med Marocko Utskottet beslutade att, enligt RO 10:4, överlägga

2012-01-19

Yttrande 2011/12:MJU2y

2011/12:MJU2y Insatser för vandrande fisk i sjöar och vattendrag Miljö- och jordbruksutskottets yttrande 2011/12:MJU2y Insatser för vandrande fisk i sjöar och vattendrag Till civilutskottet Civilutskottet gav den 13 december 2011 miljö- och jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2010/11:163,

2012-03-26

Yttrande 2011/12:MJU2y (pdf, 57 kB)

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2011/12:15

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:15 DATUM 20120131 TID 11.00 12.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om Djurskyddsutredningen Landshövding Eva Eriksson med medarbetare lämnade information om den nyligen avslutade Djurskyddsutredningen. 2 Justering av protokoll

2012-01-31

Paginering