Dokument & lagar (47 träffar)

Socialutskottets protokoll 2011/12:13

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:13 DATUM 20111206 TID 11.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollet 2011/12:12 2 Organdonationsfrågor SoU9 Utskottet behandlade motioner om organdonation. Ärendet bordlades. 3 Samordning av stöd

2011-12-06

Socialutskottets protokoll 2011/12:12

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:12 DATUM 20111201 TID 09.3010.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av SMER Professor Daniel Tarschys och Daniel Brattgård, ordförande resp. sakkunnig i SMER, informerade om organdonationsfrågor. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade

2011-12-01

Socialutskottets protokoll 2011/12:15

SOCIALUTSKOTTET  PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:15 DATUM 2011-12-15 TID 09.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppen utfrågning. Utskottet höll en öppen utfrågning om Kvaliteten i äldreomsorgen Program med uppgift om deltagare bifogas som bilaga 2. Vid protokollet  Justeras den 20 december Bilagor: 1. Närvarolista

2011-12-15

Socialutskottets protokoll 2011/12:14

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:14 DATUM 20111213 TID 11.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollet 2011/12:13 2 Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning SoU6 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse

2011-12-13

Socialutskottets protokoll 2011/12:11

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:11 DATUM 20111129 TID 11.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollen 2011/12:9 och 2011/12:10 2 Anslag inom utgiftsområde 9 SoU1 Utskottet fortsatte behandla proposition 2011/12:1 Budgetpropositionen

2011-11-29

Socialutskottets protokoll 2011/12:16

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:16 DATUM 20111220 TID 08.1508.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollen 2011/12:14 och 2011/12:15 2 Organdonationsfrågor SoU9 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om organdonation. Utskottet

2011-12-20

Socialutskottets protokoll 2011/12:8

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:8 DATUM 20111117 TID 09.0010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Socialstyrelsen Lars-Erik Holm, generaldirektör och Per-Anders Sunesson, avdelningschef, tillsynsavdelningen, informerade om dels tillsyn av äldreomsorg dels organdonationsfrågor

2011-11-17

Socialutskottets protokoll 2011/12:9

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:9 DATUM 20111122 TID 11:0012.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Myndigheten för vårdanalys Fredrik Lennartsson, myndighetschef, informerade om verksamheten och aktuella frågor. Deltagarlista bifogas protokollet som bilaga 2. 2 Information

2011-11-22

Socialutskottets protokoll 2011/12:10

SOCIALUTSKOTTET  PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:10 DATUM 2011-11-24 TID 09.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppen utfrågning. Utskottet höll en öppen utfrågning om Missbruks- och beroendevård vem ska ansvara för vad Program med uppgift om deltagare bifogas som bilaga 2. Vid protokollet  Justeras den

2011-11-24

Yttrande 2011/12:SoU2y

2011/12:SoU2y Snus Socialutskottets yttrande 2011/12:SoU2y Snus Till näringsutskottet Näringsutskottet beslutade den 25 oktober 2011 att bereda socialutskottet tillfälle att yttra sig över motionerna N319 av Magnus Ehrencrona m.fl. MP och N401 av Kenneth G Forslund S om exportförbudet för snus. Socialutskottet begränsar

2011-12-21

Yttrande 2011/12:SoU2y (pdf, 32 kB)

Socialutskottets protokoll 2011/12:1

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:1 DATUM 20111011 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav, med stöd av RO 4 kap. 13 andra stycket, att Karin Nordström från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkt 2 på föredragningslistan.

2011-10-11

Socialutskottets protokoll 2011/12:34

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:34 DATUM 20120419 TID 09.3009.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:33 2 Funktionshindersfrågor SoU13 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om funktionshindersfrågor. Utskottet justerade

2012-04-19

Socialutskottets protokoll 2011/12:30

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:30 DATUM 20120327 TID 11.00 11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:29 2 Alkoholservering på särskilda boenden SoU15 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2011/12:61. Utskottet justerade

2012-03-27

Yttrande 2011/12:SoU3y

2011/12:SoU3y Verksamheten i Europeiska unionen under 2011 Socialutskottets yttrande 2011/12:SoU3y Verksamheten i Europeiska unionen under 2011 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 29 mars 2012 att bereda bl.a. socialutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2011/12:105 Berättelse

2012-04-18

Yttrande 2011/12:SoU3y (pdf, 23 kB)

Socialutskottets protokoll 2011/12:32

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:32 DATUM 20120412 TID 09.3010.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:31 2 EU-förslag om insyn i de åtgärder som reglerar prissättningen på humanläkemedel och deras inordnande i de nationella

2012-04-12

Socialutskottets protokoll 2011/12:33

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:33 DATUM 20120417 TID 11.00 12.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av UD Lina Andersson och Åsa Hindenborg, tjänstemän från Utrikesdepartementet, Amerikaenheten, informerade utskottet om politiska, ekonomiska och sociala förhållanden i Brasilien,

2012-04-17

Socialutskottets protokoll 2011/12:31

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:31 DATUM 20120329 TID 09.3010.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:30 2 Läkemedelsfrågor SoU16 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om läkemedelsfrågor. Utskottet justerade förslag

2012-03-29

Socialutskottets protokoll 2011/12:4

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:4 DATUM 20111027 TID 09.3010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:3 2 Utredningar avseende vissa dödsfall SoU3 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2011/12:4 och motioner. Utskottet

2011-10-27

Yttrande 2011/12:SoU1y

2011/12:SoU1y Ramen för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Socialutskottets yttrande 2011/12:SoU1y Ramen för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Till finansutskottet Finansutskottet beslutade den 29 september 2011 att ge bl.a. socialutskottet tillfälle att yttra sig över proposition

2011-10-26

Yttrande 2011/12:SoU1y (pdf, 56 kB)

Socialutskottets protokoll 2011/12:2

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:2 DATUM 20111018 TID 11.0012.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Socialstyrelsen Överdirektör Håkan Ceder informerade om Socialstyrelsens uppdrag att i samarbete med Försäkringskassan utarbeta ett vetenskapligt instrument att användas

2011-10-18

Paginering