Dokument & lagar (43 träffar)

Utbildningsutskottets protokoll 2011/12:10

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:10 DATUM 2011-11-22 TID 11.0012.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet beslutade enligt 4 kap. 13 andra stycket riksdagsordningen att medge att föredragande Henrik Paulander vid EU-nämnden fick vara närvarande

2011-11-22

Utbildningsutskottets protokoll 2011/12:13

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:13 DATUM 2011-12-06 TID 11.00-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Kungliga Vetenskapsakademien Ständige sekreteraren Staffan Normark, direktören Michael Sohlman, professor Britt-Marie Sjöberg, akademiråd Per Hedenqvist och vetenskaplig sekreterare

2011-12-06

Utbildningsutskottets protokoll 2011/12:12

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:12 DATUM 2011-11-29 TID 11.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet beslutade enligt 4 kap. 13 andra stycket riksdagsordningen att medge att föredragande Henrik Paulander vid EU-nämnden fick vara närvarande

2011-11-29

Utbildningsutskottets protokoll 2011/12:14

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:14 DATUM 2011-12-08 TID 09.0009.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information från Sveriges unga akademi Helene Andersson Svahn ordförande i Sveriges unga akademi, professor i Nanobioteknologi, Kungl. Tekniska högskolanChristian Broberger vice ordförande i Sveriges

2011-12-08

Utbildningsutskottets protokoll 2011/12:11

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:11 DATUM 2011-11-24 TID 9.00-9.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:10. 2 Utgiftsområde 15 Studiestöd UbU2 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2011/12:1 utgiftsområde 15 Studiestöd och

2011-11-24

Utbildningsutskottets protokoll 2011/12:9

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:9 DATUM 2011-11-17 TID 9.00-10.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Skolverket Generaldirektör Anna Ekström, avdelningschef Ragnar Eliasson, avdelningschef Tommy Lagerberg och undervisningsråd Jessica Lindvert, Skolverket, informerade om aktuella

2011-11-17

Utbildningsutskottets protokoll 2011/12:32

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:32 DATUM 2012-04-19 TID 09.0009.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information Riksrevisor Gudrun Antemar, revisionsdirektör Pernilla Jonsson och revisionsråd Inger Rydén Bergendahl informerade om Riksrevisionens granskningsrapport Att styra självständiga lärosäten

2012-04-19

Utbildningsutskottets protokoll 2011/12:28

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:28 DATUM 2012-03-22 TID 09.0009.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:27. 2 Högskolan UbU17 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Ärendet bordlades. 3 Forskning, forskarutbildning och rymdfrågor

2012-03-22

Utbildningsutskottets protokoll 2011/12:36

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:30 DATUM 2012-04-12 TID 09.0009.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:29. 2 Gymnasieskolan UbU15 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Ärendet bordlades. 3 Besök av EU-kommissionär Utskottet

2012-04-12

Utbildningsutskottets protokoll 2011/12:31

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:31 DATUM 2012-04-17 TID 11.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Information från Statssekreterare Amelie von Zweigbergk, Utbildningsdepartementet. 2 Förskolan UbU13 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Ärendet bordlades. 3 Justering

2012-04-17

Yttrande 2011/12:UbU2y

2011/12:UbU2y En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 20122032 Utbildningsutskottets yttrande 2011/12:UbU2y En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 20122032 Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över

2012-04-19

Yttrande 2011/12:UbU2y (pdf, 41 kB)

Utbildningsutskottets protokoll 2011/12:29

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:29 DATUM 2012-03-29 TID 09.0010.00 10.05-10.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information om forskning och innovation Generaldirektör Mille Millnert, rådsdirektör Mariann Samuelsson, Vetenskapsrådet, generaldirektör Charlotte Brogren, kommunikationsdirektör

2012-03-29

Utbildningsutskottets protokoll 2011/12:5

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:5 DATUM 2011-10-20 TID 9.00- 10.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Oförbrukade forskningsbidrag vid universitet och högskolor UbU5 Utskottet fortsatte behandlingen av regeringens skrivelse 2010/11:137. Utskottet justerade förslag till betänkande 2011/12:UbU5.

2011-10-20

Utbildningsutskottets protokoll 2011/12:6

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:6 DATUM 2011-10-25 TID 11.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information från Högskoleverket Avdelningschef Annika Pontén och utredarna Ingeborg Amnéus och Marie Kahlroth informerade om verkets årsrapport över universitet och högskolor. 2 Justering av protokoll

2011-10-25

Utbildningsutskottets protokoll 2011/12:33

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:33 DATUM 2012-04-26 TID 09.0009.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet beslutade enligt 4 kap. 13 andra stycket riksdagsordningen att medge att föredragande Henrik Paulander vid EU-nämnden fick vara närvarande

2012-04-26

Utbildningsutskottets protokoll 2011/12:3

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:3 DATUM 2011-09-29 TID 9.00-12.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppen utfrågning Utskottet ordnade en öppen utfrågning om forsknings- och innovationsfrågor i Andrakammarsalen. Programmet för utfrågningen bifogas som bilaga 2. Externa deltagare i utfrågningen

2011-09-29

Utbildningsutskottets protokoll 2011/12:2

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:2 DATUM 2011-09-22 TID 09.0009.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Beslut om närvaro på sammanträdet Utskottet beslutade att riksdagsledamöterna Ann-Christin Ahlberg SJohan Andersson SPatrik Björck SKatarina Brännström MYlva Johansson SKerstin Nilsson S och Maria

2011-09-22

Utbildningsutskottets protokoll 2011/12:18

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:18 DATUM 2012-01-24 TID 11.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:17. 2 Vuxenutbildning UbU7 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade förslag till betänkande 2011/12:UbU7.

2012-01-24

Utbildningsutskottets protokoll 2011/12:19

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:19 DATUM 2012-01-31 TID 11.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information från Myndigheten för yrkeshögskolan Generaldirektör Pia Enochsson, Johan Blom, Björn Scheele, Lena Darås, Christer Bergqvist och Margareta Ljungqvist informerade om verksamheten. 2

2012-01-31

Utbildningsutskottets protokoll 2011/12:21

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:21 DATUM 2012-02-14 TID 11.0012.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet beslutade enligt 4 kap. 13 andra stycket riksdagsordningen att medge att föredragande Henrik Paulander vid EU-nämnden fick vara närvarande

2012-02-14

Paginering