Dokument & lagar (45 träffar)

Justitieutskottets protokoll 2011/12:11

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:11 DATUM 2011-12-01 TID 10.00-10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Domarnämndens ordförande Thomas Rolén och kanslichefen Ragnar Palmkvist informerade 2 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdena den 15 och den 29 november 2011 justerades.

2011-12-01

Justitieutskottets protokoll 2011/12:10

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:10 DATUM 2011-11-29 TID 11.00-12.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens ordförande Sigurd Heuman och kanslichefen Eva Melander Tell informerade 2 Straffrätt i EU: garantier för ett effektivt genomförande av EU:s

2011-11-29

Justitieutskottets protokoll 2011/12:9

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:9 DATUM 2011-11-15 TID 10.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet medgav att Maria Sundin från Riksdagsbiblioteket fick närvara under sammanträdet. 2 Överläggning i EU-frågor och information Överläggning i EU-frågor

2011-11-15

Justitieutskottets protokoll 2011/12:12

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:12 DATUM 2011-12-08 TID 10.00-11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet medgav att Maria Sundin från Riksdagsbiblioteket fick närvara under sammanträdet. 2 Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte den 13-14

2011-12-08

Justitieutskottets protokoll 2011/12:26

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:26 DATUM 2012-04-19 TID 10.00-11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att prao-eleven Linn Persson fick närvara under sammanträdet. 2 Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte den 26-27 april 2012

2012-04-19

Justitieutskottets protokoll 2011/12:25

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:25 DATUM 2012-04-17 TID 11.00-11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 12 april 2012 justerades. 2 Vissa åtgärder mot illegala vapen JuU22 Utskottet behandlade regeringens proposition 2011/12:109 Vissa

2012-04-17

Yttrande 2011/12:JuU7y

2011/12:JuU7y Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2011 Justitieutskottets yttrande 2011/12:JuU7y Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2011 Till utrikesutskottet Den 29 mars 2012 beslutade utrikesutskottet att bereda bl.a. justitieutskottet tillfälle att yttra sig över skrivelse 2011/12:105 Berättelse

2012-04-17

Yttrande 2011/12:JuU7y (pdf, 39 kB)

Justitieutskottets protokoll 2011/12:23

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:23 DATUM 2012-03-20 TID 10.00-10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning i EU-frågor och information från justitiedepartementet a Överläggning om förslag till förordning om ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor Utskottet

2012-03-20

Justitieutskottets protokoll 2011/12:6

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:6 DATUM 2011-10-27 TID 10.00-10.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 25 oktober 2011 justerades. 2 Överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder JuU5 Utskottet fortsatte behandlingen

2011-10-27

Justitieutskottets protokoll 2011/12:4

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:4 DATUM 2011-10-20 TID 10.00-11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte Ambassadören Lars Werkström, stabschefen Anders Hall, departementsrådet Mikael Tollerz, kansliråden Marie Söderlund och Charlotte

2011-10-20

Justitieutskottets protokoll 2011/12:5

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:5 DATUM 2011-10-25 TID 11.00-12.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet medgav att Kanja Berg från kammarkansliet fick närvara under sammanträdet. 2 Information från Justitiedepartementet Statssekreterare Magnus Graner, stabschefen

2011-10-25

Justitieutskottets protokoll 2011/12:27

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:27 DATUM 2012-04-26 TID 10.00-10.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 19 april 2012 justerades. 2 De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation JuU8 Utskottet

2012-04-26

Justitieutskottets protokoll 2011/12:34

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:34 DATUM 2012-09-13 TID 11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 12 juni 2012 justerades. 2 Resningsförfarandet i brottmål återupptagandet av förundersökning och rätt till biträde JuU3 Utskottet

2012-09-13

Justitieutskottets protokoll 2011/12:1

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:1 DATUM 2011-09-21 TID 08.00-08.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-förslag om Schengensamarbetet Fråga om överläggning. Utskottet beslutade att hålla överläggning med regeringen angående EU-förslag om Schengensamarbetet, KOM2011 559, 560 och 561.

2011-09-21

Justitieutskottets protokoll 2011/12:2

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:2 DATUM 2011-09-27 TID 10.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande av närvaro Utskottet medgav att Cecilia Kignell fick närvara vid sammanträdet. 2 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdena den 13 och den 21 september 2011 justerades.

2011-09-27

Justitieutskottets protokoll 2011/12:15

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:15 DATUM 2012-01-24 TID 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 19 januari 2012 justerades. 2 Myndigheternas hantering av ekonomisk kompensation på grund av brott JuU7 Utskottet behandlade regeringens

2012-01-24

Justitieutskottets protokoll 2011/12:16

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:16 DATUM 2012-01-31 TID 11.00-11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 24 januari 2012 justerades. 2 Våldsbrott och brottsoffer JuU14 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner från den allmänna

2012-01-31

Yttrande 2011/12:JuU3y

2011/12:JuU3y Kustbevakningsdatalag Justitieutskottets yttrande 2011/12:JuU3y Kustbevakningsdatalag Till försvarsutskottet Försvarsutskottet beslutade den 8 december 2011 att bereda justitieutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2011/12:45 Kustbevakningsdatalag och de motioner som väckts med

2012-02-02

Yttrande 2011/12:JuU3y (pdf, 21 kB)

Yttrande 2011/12:JuU1y

2011/12:JuU1y Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Justitieutskottets yttrande 2011/12:JuU1y Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet beslutade den 18 oktober 2011 att bereda övriga utskott tillfälle att senast den

2011-11-17

Yttrande 2011/12:JuU1y (pdf, 27 kB)

Justitieutskottets protokoll 2011/12:14

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:14 DATUM 2012-01-19 TID 10.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Riksrevisor Jan Landahl, revisionsdirektör Tina J. Nilsson och revisionschefen Gina Funnemark informerade om granskningen av rättsväsendet 2 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet

2012-01-19

Paginering